Retiefstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Leliman, J.H. (architect). Retiefstraat, hoek Hertzogstraat. juni 1925. 5293FO002611

De Retiefstraat is een straat in de Transvaalbuurt (Amsterdam-Oost).

Concert in de Retiefstraat
Dat de Transvaalbuurt ook een intensief Joods leven kende is onder andere te zien aan dit optreden van een Joods kinderkoor in een tuin in deze buurt. Een gratis concert van de afdeling van Jong Betsalel van de Retiefbuurt.

Retiefstraat 4-1 – Dina Frankenhuis
Waarschijnlijk woonde Dina Frankenhuis tijdens de oorlog op dit adres.

Retiefstraat 39 – M. Stokvisch
Mordechai Stokvisch was penningmeester van ‘De Vereniging tot aanmoediging van Trouw Schoolbezoek’. Deze vereniging zette zich in voor warme kleding voor de kinderen om aldus het schoolbezoek in de winter mogelijk te houden. Mordechai werd op 3 november 1916 in Amsterdam geboren en op 31 mei 1944 in Auschwitz vermoord. Zijn broer Jeremias werd op 15 februari 1923 in Amsterdam geboren en op 30 september 1942 in Auschwitz vermoord. Hun vader Zadok overleefde de oorlog ook niet. Hij werd op 30 april 1891 in Amsterdam geboren en op 28 februari 1943 in Auschwitz vermoord. Zadok was gehuwd met Eva Swart (Amsterdam, 13 april 1889) en er was ook nog een jongste zoon Bernard (Amsterdam, 21 augustus 1928). Eva en Bernard overleefden de oorlog.

Retiefstraat 61-1 – Verzekeringsmakelaar Ph. de Vries
Ph. de Vries woonde in 197 op dit adres en was verzekeringsmakelaar. Philippus de Vries werd op 7 september 1887 in Groningen geboren. Hij was getrouwd met Geertruida van Dam (Amsterdam, 17 september 1885). Zij werden op 1 oktober 1942 in Auschwitz vermoord. Hun zoon Jacob Herman werd op 26 maart 1918 in Amsterdam geboren en op 21 mei 1943 in Sobibor vermoord.

Retiefstraat 67-1  – Joseph Emmerik
Op dit adres woonde tot 1950 het gezin van Joseph Emmerik. Het verhaal over hem staat hier.

Retiefstraat 90 – voorlopig secretariaat Joodse sportbond
J. Vaz Dias woonde op dit adres in 1930 toen er vanuit verschillende Joodse organisaties een sportbond werd voorbereid. Jacob Vaz Dias werd op 28 oktober 1907 in Amsterdam geboren en was verkoper en later chef expeditie. Hij was gehuwd met Celina Sophia Muller (Amsterdam, 5 januari 1902 – Auschwitz, 26 januari 1943) en Jacob was de zoon van Abraham Vaz Dias en Sara Colaco Osorio. Celina en Jacob hadden een zoon Hans (1939).

 

 

 

bron:
“Advertentie De Vries nr 61”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 03-06-1927. Geraadpleegd op Delpher op 02-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010857974:mpeg21:a0034
www.joodsmonument.nl, lemma Philippus de Vries (geraadpleegd 2 maart 2017)
Stadsarchief Amsterdam (SAA), gezinskaart Philippus de Vries
“UW HULP GEVRAAGD (schoolbezoek).”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 17-08-1934. Geraadpleegd op Delpher op 02-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874532:mpeg21:a0120
www.joodsmonument.nl, lemma Mordechai Stokvisch (geraadpleegd 2 maart 2017)
“DE JOODSCHE STEM (Kinderkoor uit Jong-Betsalel).”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 03-09-1926. Geraadpleegd op Delpher op 03-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858141:mpeg21:a0064
SAA, woningkaart Retiefstraat 90
SAA, gezinskaart Abraham Vaz Dias
SAA, persoonskaart Jacob Vaz Dias

illustratie:
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Leliman, J.H. (architect). Retiefstraat, hoek Hertzogstraat. juni 1925. 5293FO002611

laatst bijgewerkt:
30 oktober 2020