Iwan Salomon

salomoniwanHij was een baal tsedeka (mecenas) voor Joods Nederland en zijn naam werd vaak genoemd wanneer financiële hulp nodig was. Daarnaast zat Iwan Salomon in menig bestuur. En hij was de man die na jaren van leuren de financiën leverde die nog nodig waren voor de oprichting van de Joodse HBS te Amsterdam, nu beter bekend als het Maimonides.

Iwan Salomon werd op 1 maart 1881 in Duitsland geboren in een geslacht van tabakshandelaars. Met de tabakshandel was een fortuin opgebouwd. Hij kwam in Amsterdam terecht en trouwde met Sophia Wilhelmina Shifra Prins. Sophia werd geboren op 22 juni 1891. Iwan en Sophia kregen in ieder geval twee kinderen, Els en Herman.

In Amsterdam nam Iwan zitting in tal van besturen. Zo werd hij bestuurslid van de kerkenraad van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge, hij zat daar in de financiële commissie en in het bestuur van de NISSA.
Toen na 1933 steeds meer Duits-Joodse vluchtelingen in ons land aankwamen was het met name Salomon, zelf ook van oorsprong afkomstig uit Duitsland, die van alles deed om hen aan de kehilla (Joodse gemeente) te binden.

Maar niet alleen Joodse zaken die met de kehille te maken hadden konden op de steun van Iwan Salomon rekenen. Een voorbeeld: zo betaalde hij de herinrichting van de conversatiezaal van het Zusterhuis van het Nederlands Israëlitisch Ziekenhuis aan de Nieuwe Keizersgracht.

In 1939 trad Iwan Salomon uit het bestuur van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge. Dit vanwege zakelijke activiteiten waardoor hij steeds meer naar het buitenland moest, met name – en dat staat ook op de gezinskaart – naar Canada. Uiteindelijk vestigde hij zich in New York. Hij sloot zich aan bij de gemeente van de Spanish and Portuguese Synagoge aan het Central Park. Zijn gezin zou, ook na de oorlog, in de Verenigde Staten blijven.

De gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam hielden Salomon bezig. Onmiddellijk na de oorlog nam hij contact op met opgedoken en teruggekeerde rabbijnen. Iwan Salomon ging na hoe hij kon bijdragen aan de wederopbouw van de kehille in Amsterdam. Hij financierde vele Joodse werken en hij droeg bij aan de Conference of European Rabbi’s.

In 1969 kreeg Salomon de Chower-titel; deze werd hem verleend door de opperrabbijn van Frankrijk, Raw. J. Kaplan.

Iwan Salomon overleed in 1972, zijn vrouw Sophia Wilhelmina Prins overleed in 1971. De familie Salomon woonde vanaf 1921 tot 1939 op de Van Eeghenstraat 64.

 

bron:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 23 mei 1969, chowertitel
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart
Schuster, A, Iwan Salomon 90 jaar, Nieuw Israëlietisch Weekblad, 26 feb 1971
Nieuw Israëlitietisch Weekblad, Nederlands Israëlitisch Ziekenhuis, 30 oktober 1931.
www.dutchjewry.org, lemma Iwan Salomon (bezocht 18 mei 2015)
www.dutchjewry.org, lemma Eliezer Liepman Prins (bezocht 18 mei 2015)

illustraties:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 23 juni 1939, vergadering van de kerkeraad der Ned Isr Hoofdsynagoge, uitsnede.

gepubliceerd:
3 mei 2016

Laatste aanpassing:
21 februari 2021