Nieuwe Hoogstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank, Nieuwe Hoogstraat 34 (gedeeltelijk)-36-38 (gedeeltelijk) (v.r.n.l). Met op nr. 36 de Sigaren- en tabakswinkel van Swaap en daarnaast op nr. 34 de Vleeschhouwerij van N. Cohen. 30 mei 1933. OSIM00003000561

De Oude en Nieuwe Hoogstraat bestonden al in de middeleeuwen en waren toen een deel van de belangrijkste oost-west-as in Amsterdam van de Dam naar de Sint Antoniesdijk, destijds de oostgrens van de stad. Aan en rond de Oude Hoogstraat lagen in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw de terreinen van kloosters als het Bethaniënklooster en het Minderbroedersklooster. Na de Alteratie in Amsterdam in 1578 kregen deze gebouwen nieuwe bestemmingen. De kapel van het Paulusbroederklooster uit 1409 werd de Waalse Kerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette de bezetter wegversperringen, prikkeldraad en borden met het opschrift “Joodsche Wijk / Judenviertel” de oude Amsterdamse Jodenbuurt af. Ook de, tussen de Oude en Nieuwe Hoogstraat gelegen, Bushuissluis (Brug 224) werd afgezet met prikkeldraad.

Nieuwe Hoogstraat 2 – boekhandel De Mesquita
Rond 1902 was hier boekhandel De Mesquita gevestigd.

Nieuwe Hoogstraat 3 – koosjer restaurant Frijda
Op dit adres was in 1895 het koosjere restaurant Frijda gevestigd, een filiaal van Hotel Frijda uit Den Haag.

Nieuwe Hoogstraat 4 – Au Bon Marché
Au Bon Marché was een zaak die in 1883 hier gevestigd was. De zaak had ook een vestiging in Den Haag op de Lange Poten 8 en in Rotterdam op de Passage 5.

Nieuwe Hoogstraat 4 – S. L. Wolff
Behangerij – Stoffeerderij S. L. Wolff & Co. was hier gevestigd in 1902. De zaak was van Levy Salomon Wolff (Meppel, 15 april 1860) en zijn vrouw Esther Aa (Amsterdam, 13 februari 1872).

Nieuwe Hoogstraat 5 – kapper David Abraham
Op dit adres was de kapperszaak van David Abraham (Amsterdam, – Sobibor, ) aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gevestigd. David huwde op 28 mei 1941 met Rebecca Kleerekoper (Amsterdam, 18 januari 1914) en zij hadden twee kinderen, de tweeling Gerrit (Amsterdam, – Amsterdam, ) en Mozes. Rebecca en Mozes overleefden de oorlog.

Nieuwe Hoogstraat 6 – Pelterijen A. van Wien
Zeker tijdens de Tweede Wereldoorlog had Adolf van Wien (Varel, 22 juni 1880) op dit adres zijn bontzaak (pelterij). In Het Joodsche Weekblad van 9 januari 1942 vroeg mevrouw Van Wien, Elisabeth Hertz (Uerdingen, 16 november 1891) nog een intern of extern meisje. De foto van de kleerhanger is van de zaak van A. van Wien. De heer en mevrouw Van Wien en hun zoons Hartog en Alfred overleefden de oorlog. Zoon en winkelbediende Max van Wien (Krefeld, – Extern kommando Marbach / Mauthausen, ) niet.

Nieuwe Hoogstraat 7 – L. B. Paërl & Zn.
L. B. Paërl & zoon voerden op Nieuwe Hoogstraat C 285 (7) een magazijn van wasdoeken en had een fabriek van behangselpapieren in 1873.
Leon Barend Paërl werd op 30 januari 1859 in Amsterdam geboren en was gehuwd met Naatje Son (Amsterdam, 11 januari 1855 – Amsterdam, 1 mei 1892). In 1904 was deze zaak nog steeds op dit adres gevestigd. In 1910 was het bedrijf op de Geldersekade 7 gevestigd. Lion overleed op 8 mei 1922 in Amsterdam.

Nieuwe Hoogstraat 8-1 – David Lopes Dias
David Lopes Dias (Amsterdam, 29 januari 1898 – Auschwitz, 29 februari 1944), volgens de archiefkaart koopman in herenconfectie maar volgens een advertentie uit 1933 vooral opkoper, woonde hier met zijn gezin. Hij was gehuwd met Sophia Sibilla Spier (Aalten, 26 juli 1901 – Sobibor, 21 mei 1943). Sophia en David scheidden op 9 juni 1932. Sophia en David hadden de volgende kinderen; Veronica Henriëtta (Utrecht, 18 februari 1926 – Amsterdam, 13 maart 1986), Henriëtte Sara (Utrecht, 30 juli 1927 – Sobibor, 4 juni 1943) en Jacob Emanuel (Amsterdam, 29 december 1928 – Sobibor, 4 juni 1943).

Nieuwe Hoogstraat 9 – Hotel Frankfort
Hotel Frankfort was hier vanaf 1843 gevestigd.

Nieuwe Hoogstraat 9 – Hotel-restaurant Polak
In augustus 1901 werd hotel Frankfort heropend onder de naam Hotel-restaurant “Polak”, onder rabbinaal toezicht. Salomon Cauveren (Amsterdam, – Auschwitz, ) was kelner in het restaurant. Salomon was gehuwd met Lea Cohen (Amsterdam, – Auschwitz, ). Zij hadden een dochter Roosje Anna (Amsterdam, 10 september 1919 – Amsterdam, 21 mei 2006). Salomon werd later sigarenmaker en woonde in het begin van de oorlog op de Kerkstraat 398boven.

Nieuwe Hoogstraat 9 – Hotel-restaurant B. van Tijn
In mei 1910 werd het hotel geopend onder de naam Hotel-restaurant B. van Tijn. In 1911 verschijnt de eerste keer de naam Hiegentlich op dit adres. A. Hiegentlich verkoopt vanuit dit adres antiquiteiten. In september 1917 is de eerste advertentie te vinden waarin Coenraad Hiegentlich als exploitant van Hotel Van Tijn v/h Polak wordt genoemd. Drie jaar later is werd de naam van het hotel gewijzigd in Hotel Hiegentlich.

Nieuwe Hoogstraat 9-11 – Hotel Hiegentlich
Het overbekende Hotel Hiegentlich was gevestigd op de Nieuwe Hoogstraat 9-11 in Amsterdam. Het hotel werd gedreven door vader Coenraad (Assen, 2 oktober 1877 – Sobibor, 4 juni 1943) en zijn zoon, bedrijfsleider Hermann Hiegentlich (Assen, 5 juli 1909 – Auschwitz, 30 april 1943). Zij woonden met hun gezinnen op dit adres. Hermann was getrouwd met Rebecca Hendriëtta Spier (Aalten, 6 oktober 1903 – Sobibor, 4 juni 1943) en Coenraad met Frederika van der Hak (Weener, 22 juni 1885 – Sobibor, 4 juni 1943). Coenraad en Frederika hadden ook nog een dochter, Bella (Assen, 10 januari 1916 – Auschwitz, 19 november 1943). Meer over dit hotel via deze link.
In augustus 1940 vond in Hotel Hiegentlich nog het banket plaats ter gelegenheid van de bruiloft van Louis Peereboom en Lena Brilleman.

Nieuwe Hoogstraat 13 – confiseur Kannewasser
A. S. Kannewasser was banketbakker en de eerste advertentie die van hem werd gevonden in het Nieuw Israëlietisch Weekblad dateert van 1911. Het gezin woonde tot 30 juli 1910 op de Rapenburgerstraat 97 en woonde op dit adres tot 15 januari 1913, toen verhuisde het gezin naar de Rapenburgerstraat 165. Abraham Salomon Kannewasser werd in Den Helder geboren op 18 mei 1883, hij werd vermoord in Auschwitz op 15 oktober 1942.

Nieuwe Hoogstraat 14 – Abraham Cune
Vanaf ca. 1902 was hier de meubel- en spiegelfabrikant Abraham Cune gevestigd. Abraham Cune (Amsterdam, 26 september 1874) was gehuwd met Elisabeth Groen (Amsterdam, 3 mei 1878) en zij hadden vier dochters. In 1907 verhuisde het gezin naar de Groenburgwal 33.

Nieuwe Hoogstraat 17 – het Rondeel
In het gebouw ‘Het Rondeel’, dat hier tot 1874 stond, was de eerste synagoge gevestigd van de vereniging Bachoerei Mewakshij Jousher.

Nieuwe Hoogstraat 18 – sigarenwinkel Pool
Louis Pool (Rotterdam, – Sobibor, ) had tot 1939 hier zijn sigarenwinkel. Voor die tijd, al in 1898, handelde Pool vanaf dit adres in tabak.

Nieuwe Hoogstraat 19 – Barend D. Heertje
Barend D. Heertje was in 1889 op dit adres gevestigd met zijn onderneming in hoeden.

Nieuwe Hoogstraat 19 – Salon van Ververschingen / restaurant
Op 24 maart 1893 opende Salomon Zendijk dit bedrijf. Meer over Salomon via deze link.

Nieuwe Hoogstraat 19 – kleermakerij Bakker & Levisson
In 1898 was hier de heren-kledingmakerij van Bakker & Levisson gevestigd.

Nieuwe Hoogstraat 19 – poelier Simon Jacobus Nathans en Selma Salmagne
Voor en in het begin van de Tweede Wereldoorlog was hier de poelier Simon Jacobus Nathans (Assen, – Auschwitz, ) en zijn echtgenote Selma Salmagne (Neuss, – Auschwitz,

Nieuwe Hoogstraat 21 – De Groote Slok
D. Izaäks was rond 1935 de eigenaar van Tapperij en Slijterij “De Groote Slok” op de Hoogstraat 21 bij de Zanddwarsstraat. Het was een bekend café in die jaren. De zaak bestond al in 1898.

Nieuwe Hoogstraat 22 – De Concurrent
Mantelmagazijn De Concurrent was in 1907 op dit adres gevestigd.

Nieuwe Hoogstraat 26 – Gompers
Vanaf 1912 adverteert Firma Gompers, pelterijen, met dit adres.

Nieuwe Hoogstraat 28bvgezin Bilderbeek
Op het bovenhuis woonde het echtpaar Abraham en Sippora Bilderbeek. Abraham was geboren in Zwolle op 31 oktober 1886 en was volgens zijn archiefkaart ‘Koopman in allerlei’. Na zijn huwelijk op 15 juli 1913 in Zwolle met Sippora Stibbe (Zwolle, 30 maart 1892) verhuisden zij naar Amsterdam. Abraham werd in 1942 gedeporteerd uit Westerbork en in Auschwitz vermoord op 19 februari 1943. Sippora heeft met hun drie kinderen Klaartje, Sara en Roosje de oorlog overleefd en overleed in Amsterdam op 18 december 1958. Voor het huis ligt een struikelsteen voor Abraham. 

Nieuwe Hoogstraat 31 – Alida Blog
Alida Blog had op dit adres in 1921 haar modezaak. Er was tevens een vestiging op de Van Woustraat 208.

Nieuwe Hoogstraat 31 – Joodsche Militaire Bond
Het secretariaat van de Joodsche Militaire Bond was in 1922 op dit adres gevestigd.

Nieuwe Hoogstraat 33 – Café Tertaas
Joseph Tertaas (Amsterdam, – Sobibor, ) had op dit adres vanaf 1899 een café.

Nieuwe Hoogstraat 34 – slagerij N. Cohen
De slagerij van N. Cohen was hier waarschijnlijk al vanaf 1923 gevestigd. In dat jaar trok Mozes Morpurgo uit het pand. Cohen woonde op de Amstelstraat 1.

Nieuwe Hoogstraat 36 – H. van Dam
Rpond 1893  was hier de zaak van H. van Dam gevestigd. Men verkocht ‘parasols en parapluien’. Van Dam adverteerde ook met ‘paraplu’s en pelterijen’ en handelde hij dus tevens in bont. In maart 1895 werd Van Dam failliet verklaard en in mei 1895 zette A. Frank zijn zaak in paraplu’s, die voorheen op de Moddermolensteeg gevestigd was, op dit adres voort. De laatste advertentie van de onderneming dateert uit 1910, toen Frank een grote opruiming van bont had. In november 1945 werd het pand gesloopt.

Nieuwe Hoogstraat 36 – tabakszaak Salomon Swaab
Hier was de tabakszaak van Salomon Swaab gevestigd (foto rechtsboven). Salomon (Amsterdam, – Auschwitz, ) woonde met zijn vrouw Betje Coppens (Amsterdam, – Auschwitz, ) op éénhoog. Hun zoon Joseph Salomon (1914 – 1986) overleefde de oorlog.

Nieuwe Hoogstraat 37 – Flora Kiek en Philip Troostwijk
Flora Kiek (Leiden, – Auschwitz, ) en Philip Mozes Troostwijk (Amsterdam, – Sobibor, ) trouwden op 18 oktober 1917 in de synagoge op de Rapenburgerstraat. In de advertentie voor hun ondertrouw was dit adres opgegeven. Op 17 februari 1926 scheidden Flora en Philip. In het begin van de bezetting woonde Flora op de Emmastraat 32-2 in Amsterdam.

Joodse School
Er is in deze straat, volgens de informatie over Lin Jaldati, een Joodse school geweest.

Chewresjoel
De chewre “Mewaksjei jousjer” heeft een synagoge gehad bij de plek waar de Hoogstraat en de Sintt Anthoniesbreestraat elkaar kruizen.

J. A. Vredenburg
J. A. Vredenburg was in 1865 een logementhouder aan de Hoogstraat te Amsterdam. Hij voerde dit logement ‘met kerkelijke goedkeuring’.

 

 

bron:
Nieuw Israelietisch Weekblad 3 november 1899
Nieuw Israelietisch Weekblad 21 april 1905
“Advertentie Vredenburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 15-09-1865. Geraadpleegd op Delpher op 19-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858393:mpeg21:a0016
“Advertentie Paerl”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-03-1873. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873564:mpeg21:a0020
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Leon Barend Paerl
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart
“Advertentie Au bon Marche”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-09-1883. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871459:mpeg21:a0015
“Advertentie Hotel Frankfort”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 18-01-1884. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871475:mpeg21:a0008
“Advertentie Büchenbacher”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 08-05-1885. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871543:mpeg21:a0013
“Advertentie Abrahamson”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-06-1890. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860982:mpeg21:a0012
“Advertentie Hotel Frankfort”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 05-05-1893. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858608:mpeg21:a0010
“Advertentie H van Dam”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-06-1894. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858122:mpeg21:a0008
“Advertentie restaurant Frijda”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 12-07-1895. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858441:mpeg21:a0012
“Advertentie Bertram”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 30-10-1896. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858505:mpeg21:a0009
“Advertentie Frankfort”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-10-1899. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874214:mpeg21:a0011
“Advertentie Zwitserse Witte Bazar”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-06-1900. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874260:mpeg21:a0029
“Advertentie Polak”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-07-1901. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874116:mpeg21:a0023
“Advertentie S L Wolff”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 18-04-1902. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874148:mpeg21:a0021
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart L S Wolff
“Advertentie Cune”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-02-1903. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874190:mpeg21:a0005
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Abraham Cune
“Advertentie Paerl”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 27-05-1904. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871704:mpeg21:a0008
“Advertentie De Concurrent”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 31-05-1907. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871788:mpeg21:a0029
“Advertentie Bertram”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 31-05-1907. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871788:mpeg21:a0029
“Advertentie Paerl”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 04-03-1910. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859502:mpeg21:a0017
“Advertentie B van Tijn”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-05-1910. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859510:mpeg21:a0009
“Advertentie Kannewasser”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 07-04-1911. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872726:mpeg21:a0021.
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Abraham Salomon Kannewasser.
“Advertentie Hiegentlich”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-05-1911. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872732:mpeg21:a0034.
“Advertentie Gompers”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-09-1912. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860222:mpeg21:a0020.
“Advertentie Hiegentlich”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-09-1917. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860523:mpeg21:a0023.
“Advertentie Hiegentlich”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 10-09-1920. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859800:mpeg21:a0074.
“Advertentie Mendels”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 10-12-1920. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859813:mpeg21:a0031.
“Advertentie Blog”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 30-09-1921. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874022:mpeg21:a0059.
“Voor den Joodschen Militairen Bond.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 31-03-1922. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874047:mpeg21:a0082.
algemene informatie via Wikipedia.
Stadsarchief Amsterdam, Max van Wien, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 924.
Stadsarchief Amsterdam, Adolf van Wien, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 924.
Op 22 mei 2021 is de pagina over de Oude en Nieuwe Hoogstraat gesplitst in twee aparte pagina’s.
David Abraham via https://www.joodsmonument.nl/nl/page/515644/about-david-abraham (geraadpleegd 2 juni 2021).
Stadsarchief Amsterdam, David Abraham, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 4.
Louis Pool, Advertentie. “Het volksdagblad”. Amsterdam, 26-09-1898, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 13-02-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:002058147:mpeg21:p00004.
Nieuwe Hoogstraat 34hs, Stadsarchief Amsterdam, Woningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 132.
Van Dam, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 10-11-1893, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000566052:mpeg21:p00006.
Van Dam failliet, BEURS EN NIJVERHEID. Amsterdam, Zaterdag 16 Maart.. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 17-03-1895, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010104895:mpeg21:p002.
A. Frank, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-05-1895, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010900208:mpeg21:p004.
Frank, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 07-01-1910, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000574107:mpeg21:p00004.
Salomon Cauveren, Stadsarchief Amsterdam, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 263 .
Nieuwe Hoogstraat 28bv, met dank aan Frans Duivis (email 18 februari 2023).
Barend Heertje, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 05-04-1889, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 08-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000559051:mpeg21:p00003.
Bakker & Levisson, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 19-08-1898, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 08-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000563024:mpeg21:p00004.
Nathans, Advertentie. “De Telegraaf”. Amsterdam, 10-01-1935, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 09-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110572518:mpeg21:p010.
Simon Jacobus Nathans, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 584.
David Lopes Dias, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 519.
De Mesquita, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 17-06-1910, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859281:mpeg21:p008.
Troostwijk – Kiek, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 05-10-1917, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860526:mpeg21:p002.
Flora Kiek, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 423.

Illustratie
Nieuw Israelietisch Weekblad 3 november 1899
Nieuw Israelietisch Weekblad 21 april 1905
“Advertentie Vredenburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 15-09-1865. Geraadpleegd op Delpher op 19-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858393:mpeg21:a0016
“Advertentie Paerl”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-03-1873. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873564:mpeg21:a0020
“Advertentie Frankfort”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-10-1899. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874214:mpeg21:a0011
“Advertentie Kannewasser”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 07-04-1911. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872726:mpeg21:a0021
“Advertentie Gompers”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-09-1912. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860222:mpeg21:a0020
“Advertentie Blog”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 30-09-1921. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874022:mpeg21:a0059
“Advertentie HEMA”. “Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij”. Amsterdam, 29-10-1926. Geraadpleegd op Delpher op 12-12-2018.

met dank aan Hans Roeper
foto kleerhanger Van Wien met dank aan I. Maitimu-Smeele (per email d.d. 30 augustus 2020).
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank, Nieuwe Hoogstraat 34 (gedeeltelijk)-36-38 (gedeeltelijk) (v.r.n.l). Met op nr. 36 de Sigaren- en tabakswinkel van Swaap en daarnaast op nr. 34 de Vleeschhouwerij van N. Cohen. 30 mei 1933. OSIM00003000561.
Louis Pool, Advertentie. “Het volksdagblad”. Amsterdam, 26-09-1898, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 13-02-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:002058147:mpeg21:p00004.
Van Dam, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 08-09-1893, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858084:mpeg21:p004.
Nathans, Advertentie. “De Telegraaf”. Amsterdam, 10-01-1935, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 09-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110572518:mpeg21:p010.

gepubliceerd:
19 januari 2017

laatst bijgewerkt:
9 mei 2024