Oude en Nieuwe Hoogstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Breitner, G.H. (George, 1857-1923). Oude Hoogstraat 27-23 en lager (rechts, v.r.n.l). Links: Oude Hoogstraat 24 met het poortje van het Oostindisch Huis. Gezien naar ingang Bethaniëndwarsstraat, richting Oude Doelenstraat. Op de achtergrond de koepel van het Koninklijk Paleis in de steigers. Jun – juli 1906. 010104000127

De Oude Hoogstraat bestond al in de middeleeuwen en was toen een deel van de belangrijkste oost-west-as in Amsterdam van de Dam naar de Sint Antoniesdijk, destijds de oostgrens van de stad. Aan en rond de Oude Hoogstraat lagen in de 14e, 15e en 16e eeuw de terreinen van kloosters als het Bethaniënklooster en het Minderbroedersklooster. Na de Alteratie in Amsterdam in 1578 kregen deze gebouwen nieuwe bestemmingen. De kapel van het Paulusbroederklooster uit 1409 werd de Waalse Kerk. Aan de noordkant van de kerk werd een doorgang gemaakt met een poortje aan de Oude Hoogstraat. Het poortje uit 1616 wordt toegeschreven aan Hendrick de Keyser en is versierd met doodshoofden, een verwijzing naar de begrafenisstoeten die door deze poort de kerk in en uit kwamen.
In 1926 werd de tweede vestiging in Nederland van de HEMA geopend in de Oude Hoogstraat.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette de bezetter wegversperringen, prikkeldraad en borden met het opschrift “Joodsche Wijk / Judenviertel” de oude Amsterdamse jodenbuurt af. Ook de, tussen de Oude en Nieuwe Hoogstraat gelegen, Bushuissluis (Brug 224) werd afgezet met prikkeldraad.

Hoogstraat 4 – Au Bon Marché
Au Bon Marché was een zaak die in 1883 hier gevestigd was. De zaak had ook een vestiging in Den Haag op de Lange Poten 8 en in Rotterdam op de Passage 5.

Oude Hoogstraat 1boven – Jacob Sternfeld
In de oorlog woonde makelaar en cellist Jacob Sternfeld (Rotterdam, – Midden-Europa, ) en zijn vrouw Rosetta van Dam (Rotterdam, – Auschwitz, ) op dit adres.

Oude Hoogstraat 10 – Aug. Büchenbacher Hzn. – mantelmagazijn
In 1885 had Aug. Büchenbacher Hzn hier zijn manufacturen en mantelmagazijn gevestigd. Waarschijnlijk was dit Salomon August Buchenbacher, zoon van Hirsch Buchenbacher. Salomon werd in Amsterdam geboren op 19 maart 1857 en huwde met Wilhelmina Gomperts (Arnhem, 20 december 1854).

Oude Hoogstraat 13 – De Zwitserse Witte Bazar
Deze zaak was hier rond 1900 gevestigd. De zaak werd gedreven door N. Wolffers – Guggenheim.

Nieuwe Hoogstraat 31 in 1921

Oude Hoogstraat 14-16-18 – Modemagazijn Mendels
Deze zaak was hier gevestigd in 1920.

Oude Hoogstraat 14-16-18 – HEMA
Op 4 november 1926 werd de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam opgericht door de Bijenkorf-directeur Arthur Isaac en Leo Meijer. De vestiging aan de Kalverstraat geldt als de eerste vestiging, volgens de advertentie werd hier gelijktijdig een vestiging geopend.

Oude Hoogstraat 20 – boekhandel Abrahamson & Co.
De boekhandel van Abrahamson & Co. was op dit adres gevestigd in 1890.

Oude Hoogstraat 21 – Bontwerker Bertram
Het magazijn van Heren Artikelen, Handschoenen en Pelterijen van A. Bertram, bontwerker, was hier sinds 1842 gevestigd. In 1908 werd nog een advertentie van dit bedrijf geplaatst.

Nieuwe Hoogstraat 3 – koosjer restaurant Frijda
Op dit adres was in 1895 het koosjere restaurant Frijda gevestigd, een filiaal van Hotel Frijda uit Den Haag.

Nieuwe Hoogstraat 4 – S. L. Wolff
Behangerij – Stoffeerderij S. L. Wolff & Co. was hier gevestigd in 1902. De zaak was van Levy Salomon Wolff (Meppel, 15 april 1860) en zijn vrouw Esther Aa (Amsterdam, 13 februari 1872).

Nieuwe Hoogstraat 6 – Pelterijen A. van Wien
Zeker tijdens de Tweede Wereldoorlog had Adolf van Wien (Varel, 22 juni 1880) op dit adres zijn bontzaak (pelterijen). In Het Joodsche Weekblad van 9 januari 1942 vroeg mevrouw Van Wien, Elisabeth Hertz (Uerdingen, 16 november 1891) nog een intern of extern meisje. De foto van de kleerhanger is van de zaak van A. van Wien. De heer en mevrouw Van Wien en hun zoons Hartog en Alfred overleefden de oorlog. Zoon en winkelbediende Max van Wien (Krefeld, – Extern kommando Marbach / Mauthausen, ) niet.

Nieuwe Hoogstraat 7 – L. B. Paërl & Zn.
L. B. Paërl en zoon voerde op Nieuwe Hoogstraat C 285 (7) een magazijn van wasdoeken en had een fabriek van behangselpapieren in 1873.
Leon Barend Paerl werd op 30 januari 1859 in Amsterdam geboren en was gehuwd met Naatje Son (Amsterdam, 11 januari 1855). In 1904 was deze zaak nog steeds op dit adres gevestigd. In 1910 was het bedrijf op de Geldersekade 7 gevestigd.

Nieuwe Hoogstraat 9 – Hotel Frankfort
Hotel Frankfort was hier vanaf 1843 gevestigd. In augustus 1901 werd dit hotel heropend onder de naam Hotel-Restaurant “Polak”, onder rabbinaal toezicht. In mei 1910 werd het hotel geopend onder de naam Hotel-Restaurant B. van Tijn. In 1911 verschijnt de eerste keer de naam Hiegentlich op dit adres. A. Hiegentlich verkoop van dit adres antiquiteiten. In september 1917 is de eerste advertentie te vinden waarin Coenraad Hiegentlich als exploitant van Hotel Van Tijn v/h Polak wordt genoemd. Drie jaar later is werd de naam van het hotel gewijzigd in Hotel Hiegentlich.

Nieuwe Hoogstraat 9 -11 – Hotel Hiegentlich
Het overbekende Hotel Hiegentlich was gevestigd op de Nieuwe Hoogstraat 9-11 in Amsterdam. Het hotel werd gedreven door vader Coenraad (Assen, 2 oktober 1877 – Sobibor, 4 juni 1943) en zijn zoon, bedrijfsleider Hermann Hiegentlich (Assen, 5 juli 1909 – Auschwitz, 30 april 1943) en zij woonden met hun gezinnen op dit adres. Hermann was getrouwd met Rebecca Hendriëtta Spier (Aalten, 6 oktober 1903 – Sobibor, 4 juni 1943) en Coenraad met Frederika van der Hak (Weener, 22 juni 1885 – Sobibor, 4 juni 1943). Coenraad en Frederika hadden ook nog een dochter, Bella (Assen, 10 jan 1916 – Auschwitz, 19 november 1943). Meer over dit hotel via deze link. In augustus 1940 vond in Hotel Hiegentlich nog het banket plaats ter gelegenheid van de bruiloft van Louis Peereboom en Lena Brilleman.

Nieuwe Hoogstraat 13 – confiseur Kannewasser
A. S. Kannewasser was banketbakker en de eerste advertentie die van hem werd gevonden in het Nieuw Israëlietisch Weekblad dateert van 1911. Het gezin woonde tot 30 juli 1910 op de Rapenburgerstraat 97 en woonde op dit adres tot 15 januari 1913, toen verhuisde het gezin naar de Rapenburgerstraat 165. Abraham Salomon Kannewasser werd in Den Helder geboren op 18 mei 1883, hij werd vermoord in Auschwitz op 15 oktober 1942.

Nieuwe Hoogstraat 14 – Abraham Cune
Vanaf ca. 1902 was hier de meubel- en spiegelfabrikant Abraham Cune gevestigd. Abraham Cune (Amsterdam, 26 september 1874) was gehuwd met Elisabeth Groen (Amsterdam, 3 mei 1878) en zij hadden vier dochters. In 1907 verhuisde het gezin naar de Groenburgwal 33.

Nieuwe Hoogstraat 19 – Salon van Ververschingen
Op 24 maart 1893 opende Salomon Zendijk dit bedrijf. Meer over Salomon via deze link.

Nieuwe Hoogstraat 21 – De Groote Slok
D. Izaäks was rond 1935 de eigenaar van Tapperij en Slijterij “De Groote Slok” op de Hoogstraat 21 bij de Zanddwarsstraat. Het was een bekend café in die jaren. De zaak bestond al in 1898.

Nieuwe Hoogstraat 22 – De Concurrent
Mantelmagazijn De Concurrent was in 1907 op dit adres gevestigd.

Nieuwe Hoogstraat 26 – Gompers
Vanaf 1912 adverteert Firma Gompers, pelterijen, met dit adres.

Nieuwe Hoogstraat 31 – Alida Blog
Alida Blog had op dit adres in 1921 haar modezaak. Er was tevens een vestiging op de Van Woustraat 208.

Nieuwe Hoogstraat 31 – Joodsche Militaire Bond
Het secretariaat van de Joodsche Militaire Bond was in 1922 op dit adres gevestigd.

Nieuwe Hoogstraat 33 – Café Tertaas
Joseph Tertaas (Amsterdam, 30 juli 1855) had op dit adres vanaf 1899 een café.

Nieuwe Hoogstraat 36 – H. van Dam
In 1894 was hier de zaak van H. van Dam gevestigd. Men verkocht ‘parasols en parapluien’.

Joodse School
Er is in deze straat, volgens de informatie over Lin Jaldati, een Joodse school geweest.

Chewresjoel
De chewre “Mewaksjei jousjer” heeft een synagoge gehad bij de plek waar de Hoogstraat en de Sintt Anthoniesbreestraat elkaar kruizen.

J. A. Vredenburg
J. A. Vredenburg was in 1865 een logementhouder aan de Hoogstraat te Amsterdam. Hij voerde dit logement ‘met kerkelijke goedkeuring’.

 

 

bron:
Nieuw Israelietisch Weekblad 3 november 1899
Nieuw Israelietisch Weekblad 21 april 1905
“Advertentie Vredenburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 15-09-1865. Geraadpleegd op Delpher op 19-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858393:mpeg21:a0016
“Advertentie Paerl”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-03-1873. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873564:mpeg21:a0020
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Leon Barend Paerl
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart
“Advertentie Au bon Marche”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-09-1883. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871459:mpeg21:a0015
“Advertentie Hotel Frankfort”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 18-01-1884. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871475:mpeg21:a0008
“Advertentie Büchenbacher”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 08-05-1885. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871543:mpeg21:a0013
“Advertentie Abrahamson”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-06-1890. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860982:mpeg21:a0012
“Advertentie Hotel Frankfort”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 05-05-1893. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858608:mpeg21:a0010
“Advertentie H van Dam”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-06-1894. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858122:mpeg21:a0008
“Advertentie restaurant Frijda”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 12-07-1895. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858441:mpeg21:a0012
“Advertentie Bertram”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 30-10-1896. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858505:mpeg21:a0009
“Advertentie Frankfort”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-10-1899. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874214:mpeg21:a0011
“Advertentie Zwitserse Witte Bazar”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-06-1900. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874260:mpeg21:a0029
“Advertentie Polak”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-07-1901. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874116:mpeg21:a0023
“Advertentie S L Wolff”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 18-04-1902. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874148:mpeg21:a0021
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart L S Wolff
“Advertentie Cune”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-02-1903. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874190:mpeg21:a0005
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Abraham Cune
“Advertentie Paerl”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 27-05-1904. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871704:mpeg21:a0008
“Advertentie De Concurrent”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 31-05-1907. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871788:mpeg21:a0029
“Advertentie Bertram”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 31-05-1907. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871788:mpeg21:a0029
“Advertentie Paerl”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 04-03-1910. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859502:mpeg21:a0017
“Advertentie B van Tijn”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-05-1910. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859510:mpeg21:a0009
“Advertentie Kannewasser”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 07-04-1911. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872726:mpeg21:a0021
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Abraham Salomon Kannewasser
“Advertentie Hiegentlich”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-05-1911. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872732:mpeg21:a0034
“Advertentie Gompers”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-09-1912. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860222:mpeg21:a0020
“Advertentie Hiegentlich”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-09-1917. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860523:mpeg21:a0023
“Advertentie Hiegentlich”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 10-09-1920. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859800:mpeg21:a0074
“Advertentie Mendels”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 10-12-1920. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859813:mpeg21:a0031
“Advertentie Blog”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 30-09-1921. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874022:mpeg21:a0059
“Voor den Joodschen Militairen Bond.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 31-03-1922. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874047:mpeg21:a0082
algemen informatie via Wikipedia
Stadsarchief Amsterdam, Max van Wien, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 924.
Stadsarchief Amsterdam, Adolf van Wien, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 924

Illustratie
Nieuw Israelietisch Weekblad 3 november 1899
Nieuw Israelietisch Weekblad 21 april 1905
“Advertentie Vredenburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 15-09-1865. Geraadpleegd op Delpher op 19-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858393:mpeg21:a0016
“Advertentie Paerl”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-03-1873. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873564:mpeg21:a0020
“Advertentie Frankfort”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-10-1899. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874214:mpeg21:a0011
“Advertentie Kannewasser”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 07-04-1911. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872726:mpeg21:a0021
“Advertentie Gompers”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-09-1912. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860222:mpeg21:a0020
“Advertentie Blog”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 30-09-1921. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874022:mpeg21:a0059
“Advertentie HEMA”. “Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij”. Amsterdam, 29-10-1926. Geraadpleegd op Delpher op 12-12-2018.

met dank aan Hans Roeper
foto kleerhanger Van Wien met dank aan I. Maitimu-Smeele (per email d.d. 30 augustus 2020).
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Breitner, G.H. (George, 1857-1923). Oude Hoogstraat 27-23 en lager (rechts, v.r.n.l). Links: Oude Hoogstraat 24 met het poortje van het Oostindisch Huis. Gezien naar ingang Bethaniëndwarsstraat, richting Oude Doelenstraat. Op de achtergrond de koepel van het Koninklijk Paleis in de steigers. Junu – juli 1906. 010104000127

laatst bijgewerkt:
24 oktober 2020.