Oude Hoogstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Breitner, G.H. (George, 1857-1923). Oude Hoogstraat 27-23 en lager (rechts, v.r.n.l). Links: Oude Hoogstraat 24 met het poortje van het Oostindisch Huis. Gezien naar ingang Bethaniëndwarsstraat, richting Oude Doelenstraat. Op de achtergrond de koepel van het Koninklijk Paleis in de steigers. Jun – juli 1906. 010104000127

De Oude Hoogstraat bestond al in de middeleeuwen en was toen een deel van de belangrijkste oost-west-as in Amsterdam van de Dam naar de Sint Antoniesdijk, destijds de oostgrens van de stad. Aan en rond de Oude Hoogstraat lagen in de 14e, 15e en 16e eeuw de terreinen van kloosters als het Bethaniënklooster en het Minderbroedersklooster. Na de Alteratie in Amsterdam in 1578 kregen deze gebouwen nieuwe bestemmingen. De kapel van het Paulusbroederklooster uit 1409 werd de Waalse Kerk. Aan de noordkant van de kerk werd een doorgang gemaakt met een poortje aan de Oude Hoogstraat. Het poortje uit 1616 wordt toegeschreven aan Hendrick de Keyser en is versierd met doodshoofden, een verwijzing naar de begrafenisstoeten die door deze poort de kerk in en uit kwamen. In 1926 werd de tweede vestiging in Nederland van de HEMA geopend in de Oude Hoogstraat.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette de bezetter wegversperringen, prikkeldraad en borden met het opschrift “Joodsche Wijk / Judenviertel” de oude Amsterdamse Jodenbuurt af. Ook de, tussen de Oude en Nieuwe Hoogstraat gelegen, Bushuissluis (Brug 224) werd afgezet met prikkeldraad.

Oude Hoogstraat 1 – Mozes Knap
Op 25 februari 1907 opende Mozes Knap & Zoon een zaak in tweedehands meubelen en metalen brandkasten met de fraaie naam ‘Eerste Rotterdamsche Verkoophuis’. Vader Mozes (Rotterdam, 16 september 1844 – Rotterdam, 25 augustus 1923) en zoon Jacob (Kralingen, 17 juni 1872 – Rotterdam, 27 januari 1936) stonden omschreven als ‘Kooplieden en Beëdigde schatters’, met welke titulatuur zij een gunstige in en verkoopprijs voor de tweedehands meubelen hoopten te krijgen. Om de hoek op Oudezijds Achterburgwal 149 bevond zich rond 1910 het magazijn. Vanaf 1931 importeerden zij als eersten metalen kantoormeubelen, een noviteit. De bezetters maakten in 1940 een eind aan deze goedlopende zaak; Mozes Knap Mozes en Geertruida Schenk (Schoonhoven, 22 december 1841 – Rotterdam, 8 april 1923) waren beiden al overleden. Pas op 31 maart 1966 werd de naam Mozes Knap herenigd met Amsterdam en wel op Singel 279. Op 9 maart 1979 verscheen in het Nieuw Israelietisch weekblad de laatste advertentie van de zaak van Mozes Knap.

Oude Hoogstraat 1boven – Jacob Sternfeld
In de oorlog woonde makelaar en cellist Jacob Sternfeld (Rotterdam, – Midden-Europa, ) en zijn vrouw Rosetta van Dam (Rotterdam, – Auschwitz, ) op dit adres.

Oude Hoogstraat 3 – J. D. Jacobson
J. D. Jacobson adverteerde reeds in 1837 in het Algemeen Handelsblad met zijn winkel ‘De Stad Sedan’, waarin hij ‘een fraaij Assortiment Lakens, Broeken, Vesten, en Cloaken’ te koop aanbood.

Oude Hoogstraat 3 – Barend Kuijt
Barend Kuijt deed op nummer 3 van mei 1879 tot juni 1887 in Hoeden en Pelterijen, daarna verhuisde hij voor korte tijd naar Oude Hoogstraat nummer 9.

Oude Hoogstraat 3 – Levie Simons
Levie Simons had in 1909 op nummer 3 en op nummer 17 een winkel, waarin hij toilet- en parfumerieartikelen en haarwerken aan de man en vrouw bracht en zich tevens bezighield met het ‘vervaardigen en repareeren van BANDEAUX tegen streng concurreerende prijzen’.

Oude Hoogstraat 3 – Jeannette en Clara Levie
In de jaren twintig hadden de zussen Jeannette (geboren 1880) en Clara Levie (geboren 1887) hier hun parfumeriezaak (‘In Galanteriën’). Jeannette werd in 1943 vermoord in Auschwitz, Clara in 1943 in Sobibor.

Oude Hoogstraat 5 – Salomon Dondorp
In 1842 begon de toen dertigjarige Salomon Dondorp hier een bedrijf in petten en reismutsen, ook geschikt voor ‘Oost- en West-Indië’. In 1909 verplaatste de opvolger de fabriek naar Oudezijds Achterburgwal 83, resp. de Warmoesstraat.

Oude Hoogstraat 5 – Maurits H. van Praag
In 1919 opende Maurits H. van Praag er zijn filiaal in gouden en zilveren artikelen, hij had vanaf 1913 al een winkel op nummer 9, die hij in 1919 sloot.

Oude Hoogstraat 5 – Zacharias Zwaap
De trend van een verzorgd uiterlijk zette zich voort in de negotie van Zacharias Zwaap, die in de jaren dertig ‘Heerenmode-artikelen’ aan de man bracht.

Oude Hoogstraat 9 – Nathan Wolffers en Helena Guggenheim
De Zwitsersche Bazar – al sinds 1898 gevestigd op nummer 13 – werd in november 1903 geopend als tweede zaak, die echter binnen enkele jaren werd gesloten

Oude Hoogstraat 10 – Aug. Büchenbacher Hzn. – mantelmagazijn
In 1885 had Aug. Büchenbacher Hzn hier zijn manufacturen en mantelmagazijn gevestigd. Waarschijnlijk was dit Salomon August Buchenbacher, zoon van Hirsch Buchenbacher. Salomon werd in Amsterdam geboren op 19 maart 1857 en huwde met Wilhelmina Gomperts (Arnhem, 20 december 1854).

Oude Hoogstraat 13 – Izak David Gertner
In 1842 nam de in 1786 in het Poolse Kepno geboren boekhandelaar Izak David Gertner zijn intrek in Oude Hoogstraat 13. Contact met Mozes Barend Cohen de Boer leidde In de loop van 1854 tot een uitbreiding van Gertners boekwinkel, waarbij de naam werd veranderd in ‘Leesbibliotheek en Boekhandel van M. de Boer, Firma J.D. Gertner’. In 1855 verhuisde hij naar Kloveniersburgwal 26. In 1870 werd de boekwinkel gesloten.

Oude Hoogstraat 13 – Emanuel David Consenheim
Halverwege de jaren tachtig van de 19e eeuw was Emanuel David Consenheim actief als goudsmid ‘In Gouden en Zilveren Werken’. In 1890 werd hij failliet verklaard.

Oude Hoogstraat 13 – De Zwitserse Witte Bazar
Deze zaak was hier rond 1900 gevestigd. De zaak werd gedreven door Nathan Wolffers en Helena Guggenheim.

Oude Hoogstraat 13 – Levie Leeuwin
In de jaren twintig en dertig dreef Levie Leeuwin hier en op nummer 15 zijn beddenfabriek.

Oude Hoogstraat 15 – Hartog Barend Cohen de Boer
Hartog Barend Cohen de Boer (geb. 1808), de broer van boekhandelaar Mozes Barend Cohen de Boer van nummer 13, had hier een commissariaat in effecten.

Oude Hoogstraat 15 – Levie Leeuwin
Van 1905 tot 1933 had Levie Leeuwin (Amsterdam, – Amsterdam, ) hier zijn beddenfabriek. In Het Centrum verscheen op 3 december 1914 een oproep aan vrouwen om bij Leeuwin zogenoemde mobilisatiezakken voor de militairen langs de grens te kopen à ƒ1,60-ƒ1,75, deze te vullen met stro en elders in te leveren. Levie was gehuwd met Elisabeth Rabbie (Amsterdam, – Sobibor, ). Elisabeth woonde ten tijde van de oorlog op de Noorder Amstellaan (Churchilllaan) 105hs. Levie en Elisabeth hadden vier kinderen; Aron (Amsterdam, 4 juni 1899 – Wassenaar, 28 juni 1968), Isidore (Amsterdam, 20 juni 1900 – Utrecht, 23 november 1961), Salomon (Amsterdam, 14 juli 1902 – Hilversum, 2 oktober 1977) en Henriëtte (Amsterdam, 31 januari 1910 – Rotterdam, 19 december 1991).

Nieuwe Hoogstraat 31 in 1921

Oude Hoogstraat 14-16-18 – Modemagazijn Mendels
Deze zaak was hier gevestigd in 1920.

Oude Oude Hoogstraat 14-16-18 – HEMA
Op 4 november 1926 werd de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam opgericht door de Bijenkorf-directeur Arthur Isaac en Leo Meijer. De vestiging aan de Kalverstraat geldt als de eerste vestiging, volgens de advertentie werd hier gelijktijdig een vestiging geopend.

Oude Hoogstraat 17 – Joseph Cohen Belinfante
Van juni 1882 tot mei 1886 woonde hier de Nederlands-Israelietische letterkundige Joseph Cohen Belinfante (1830-1896). In 1886 verhuisde hij naar nummer 29.

Oude Hoogstraat 17 – Emanuel Lopes Dias
In 1908 gaf Emanuel Lopes Dias ‘hooge prijzen voor gedragen Heerenkleederen enz.’.

Oude Hoogstraat 17 – Levie Simons
Tot de jaren twintig van de vorige eeuw was hier de drogisterij van Levie Simons gevestigd, die overigens in die tijd ook op nummer 3 (en Amstelstraat 49) een drogisterij dreef.

Oude Hoogstraat 17 – Wolf Parijs
In de jaren twintig van de vorige eeuw handelde Wolf Parijs in vis en fruit, gevolgd door de winkel in comestibles van E. Granaat, waarna Wolf Parijs er enige tijd terugkeerde. Vervolgens had Israël Vet er een kleermakerij.

Oude Hoogstraat 19 – Jacob Bartels
In 1950 opende Jacob Bartels zijn stoffenzaak Barotex, genaamd ’Het Stoffenhoekje’. Halverwege de jaren zestig nam Bartels de zoon van een vriend in dienst en maakte hem wegwijs in de textiel: niet alleen als verkoper, maar ook als ‘stoepier’ (iemand die op de stoep vóór de winkel klanten naar binnen moet praten). Een prima keus, want beide bezigheden waren de nieuwe aanwinst op het spraakzame lijf geschreven: zijn naam was Harry Slinger. Het klikte prima tussen Jacob en de van huis uit rooms-katholieke Harry, die naast hard werken de tijd namen voor het uithalen van gebbetjes. Na opheffing van Barotex werkte Harry Slinger onder andere als jongerenwerker en was hij later het gezicht en de stem van de band ‘Drukwerk’

Oude Hoogstraat 20 – boekhandel Abrahamson & Co.
De boekhandel van Abrahamson & Co. was op dit adres gevestigd in 1890.

Oude Hoogstraat 20 – De Smitt & Hijman Leeuwin
De Smitt & Hijman Leeuwin dreven hier sinds 1897 een zaak in handgemaakte hoeden, kostuums en overhemden

Oude Hoogstraat 21 – Bontwerker Bertram
Het magazijn van Heren Artikelen, Handschoenen en Pelterijen van A. Bertram, bontwerker, was hier sinds 1842 gevestigd. In 1908 werd nog een advertentie van dit bedrijf geplaatst.

Oude Hoogstraat 23 – Jonas Content
In 1935 begon Jonas Content (de zoon van Charlotte Content-Duitz, zie nummer 29) het ’Knippatronenhuis’, waar klanten zich de kunst van het zelf maken van kleding eigen konden maken. De laatste advertentie verscheen op 20 april 1942 in De Tijd. Jonas werd met zijn vrouw Sara Witteboon opgepakt, waarna zij in 1942 in Auschwitz met hun dochter Charlotte en hij in 1943 in Auschwitz werd vermoord.

Oude Hoogstraat 25 – Emanuel Lopes Dias
In 1910 verruilde Emanuel Lopes Dias zijn negotie in tweedehands kleding op nummer 17 voor de winkel op nummer 25. In 1942 werd Lopes Dias opgepakt bij een razzia en op tachtigjarige leeftijd op 11 december 1942 vermoord in Auschwitz. Zijn echtgenote Veronica Lopes Dias-Levij was begin 1940 in Amsterdam overleden. 

Oude Hoogstraat 29 – Mozes Wafelman
In het Algemeen Adresboek der Stad Amsterdam van 1871 tot 1877 stond Mozes Wafelman omschreven als: ‘In Goud- en Zilverwerk’.

Oude Hoogstraat 29 – Adolf Franken
Adolf Franken verkocht hier in 1877 horloges, pendules en sieraden, enz. in zijn ‘De Gouden Beker’ genoemde winkel, die hij in 1879 verplaatste naar enkele huizen verderop op nummer 35.

Oude Hoogstraat 29 – Charlotte Content-Duitz
In 1897 konden vrouwen die handig waren met naald en draad op nummer 29 bij Charlotte Content-Duitz (‘Knipcursus en Magazijn van Papieren Patronen’) knip- en naaicursussen volgen. Zij was in 1887 getrouwd met Lion Juda Content. De knipcursus van Charlotte kreeg landelijke bekendheid als ‘de methode Content-Duitz’ vanwege de hoge kwaliteit van de lessen. In 1907 werd de zaak verplaatst naar de Damstraat 16. Op 22 juni 1923 overleed Charlotte en nauwelijks een half jaar later (11 januari 1924) haar echtgenoot Lion.

Oude Hoogstraat 33 – Abraham Wilhelm Lorjé
Vanaf 1921 was op nummer 33 de kantoorboekhandel van Abraham Wilhelm Lorjé (afkomstig uit Haarlem) gevestigd. De familie Lorjé was van oudsher actief in de kantoorboekhandel en had in Groningen, Utrecht, Rotterdam en Arnhem filialen. Behalve in de Oude Hoogstraat bestierde Abraham Willem Lorjé in Amsterdam winkels in de Hartenstraat 10 en Utrechtsestraat 30. In 1941 werd een bewindvoerder over het Joodse bedrijf Lorjé aangesteld. Abraham Willem Lorjé en zijn vrouw Rosalie werden 11 december 1942 in Auschwitz vermoord. In mei 1945 gingen de filialen Hartenstraat 10 en Utrechtsestraat 30 weer open.

Oude Hoogstraat 35-37 – Israël Sanders
In 1873 adverteerde Israël Sanders onder de firmanaam Cohen Sanders & Cie voor hun ‘Amsterdamsche Naaimachinen-Bazar’ met verkoop tegen fabrieksprijzen. In 1878 werd de zaak van Sanders opgeheven.

Oude Hoogstraat 35-37 – Adolf Franken
Van 1881 tot 1886 was Adolf Franken, afkomstig van nummer 29, hier gevestigd. Daarna verplaatste hij zijn negotie naar de Nieuwendijk 162.

Oude Hoogstraat 35-37 – Isidore Benjamins
Isidore Benjamins had begin 1900 op de nummers 35 en 37 een kledingmagazijn.

Oude Hoogstraat 35-37 – De Smitt & Hijman Leeuwin
In 1912 openden De Smitt & Hijman Leeuwin hier hun tweede zaak in handgemaakte hoeden, kostuums en overhemden. De Smitt & Leeuwin hadden sinds 1897 al een zaak aan de overzijde op nummer 20.

 

 

bron:
Nieuw Israelietisch Weekblad 3 november 1899
Nieuw Israelietisch Weekblad 21 april 1905
“Advertentie Vredenburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 15-09-1865. Geraadpleegd op Delpher op 19-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858393:mpeg21:a0016
“Advertentie Paerl”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-03-1873. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873564:mpeg21:a0020
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Leon Barend Paerl
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart
“Advertentie Au bon Marche”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-09-1883. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871459:mpeg21:a0015
“Advertentie Hotel Frankfort”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 18-01-1884. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871475:mpeg21:a0008
“Advertentie Büchenbacher”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 08-05-1885. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871543:mpeg21:a0013
“Advertentie Abrahamson”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-06-1890. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860982:mpeg21:a0012
“Advertentie Hotel Frankfort”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 05-05-1893. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858608:mpeg21:a0010
“Advertentie H van Dam”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-06-1894. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858122:mpeg21:a0008
“Advertentie restaurant Frijda”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 12-07-1895. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858441:mpeg21:a0012
“Advertentie Bertram”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 30-10-1896. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858505:mpeg21:a0009
“Advertentie Frankfort”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-10-1899. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874214:mpeg21:a0011
“Advertentie Zwitserse Witte Bazar”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-06-1900. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874260:mpeg21:a0029
“Advertentie Polak”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-07-1901. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874116:mpeg21:a0023
“Advertentie S L Wolff”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 18-04-1902. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874148:mpeg21:a0021
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart L S Wolff
“Advertentie Cune”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-02-1903. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874190:mpeg21:a0005
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Abraham Cune
“Advertentie Paerl”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 27-05-1904. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871704:mpeg21:a0008
“Advertentie De Concurrent”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 31-05-1907. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871788:mpeg21:a0029
“Advertentie Bertram”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 31-05-1907. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871788:mpeg21:a0029
“Advertentie Paerl”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 04-03-1910. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859502:mpeg21:a0017
“Advertentie B van Tijn”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-05-1910. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859510:mpeg21:a0009
“Advertentie Kannewasser”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 07-04-1911. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872726:mpeg21:a0021
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Abraham Salomon Kannewasser
“Advertentie Hiegentlich”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-05-1911. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872732:mpeg21:a0034
“Advertentie Gompers”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-09-1912. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860222:mpeg21:a0020
“Advertentie Hiegentlich”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-09-1917. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860523:mpeg21:a0023
“Advertentie Hiegentlich”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 10-09-1920. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859800:mpeg21:a0074
“Advertentie Mendels”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 10-12-1920. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859813:mpeg21:a0031
“Advertentie Blog”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 30-09-1921. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874022:mpeg21:a0059
“Voor den Joodschen Militairen Bond.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 31-03-1922. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874047:mpeg21:a0082
algemen informatie via Wikipedia
Stadsarchief Amsterdam, Max van Wien, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 924.
Stadsarchief Amsterdam, Adolf van Wien, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 924
Frans Duivis en Simon van Blokland, Het Bethaniënblok van Amsterdam (Amsterdam 2016), aanvullingen
Mozes Knap, J. D. Jacobson, Barend Kuijt, Levie Simons, Jeannette en Clara Levie, Salomon Dondorp, Maurits H. van Praag, Zacharias Zwaap, Nathan Wolffers–Helena Guggenheim, Izak David Gertner, Emanuel David Consenheim, Levie Leeuwin, Hartog Barend Cohen de Boer, Joseph Cohen Belinfante, Emanuel Lopes Dias, Levie Simons, Wolf Parijs, Jacob Bartels, De Smitt & Hijman Leeuwin, Jonas Content, Emanuel Lopes Dias, Mozes Wafelman, Adolf Franken, Charlotte Content-Duitz, Abraham Wilhelm Lorjé, Israël Sanders, Adolf Franken, Isidore Benjamins, De Smitt & Hijman Leeuwi. Met vriendelijke toestemming per email d.d. 21 mei 2021
pagina Hoogstraat op 22 mei 2021 gesplitst in pagina Oude Hoogstraat en Nieuwe Hoogstraat
Stadsarchief Amsterdam, Levie Leeuwin, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 498

Illustratie
Nieuw Israelietisch Weekblad 3 november 1899
Nieuw Israelietisch Weekblad 21 april 1905
“Advertentie Vredenburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 15-09-1865. Geraadpleegd op Delpher op 19-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858393:mpeg21:a0016
“Advertentie Paerl”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-03-1873. Geraadpleegd op Delpher op 21-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873564:mpeg21:a0020
“Advertentie Frankfort”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-10-1899. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874214:mpeg21:a0011
“Advertentie Kannewasser”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 07-04-1911. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872726:mpeg21:a0021
“Advertentie Gompers”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-09-1912. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860222:mpeg21:a0020
“Advertentie Blog”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 30-09-1921. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874022:mpeg21:a0059
“Advertentie HEMA”. “Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij”. Amsterdam, 29-10-1926. Geraadpleegd op Delpher op 12-12-2018.
met dank aan Hans Roeper
foto kleerhanger Van Wien met dank aan I. Maitimu-Smeele (per email d.d. 30 augustus 2020).
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Breitner, G.H. (George, 1857-1923). Oude Hoogstraat 27-23 en lager (rechts, v.r.n.l). Links: Oude Hoogstraat 24 met het poortje van het Oostindisch Huis. Gezien naar ingang Bethaniëndwarsstraat, richting Oude Doelenstraat. Op de achtergrond de koepel van het Koninklijk Paleis in de steigers. Junu – juli 1906. 010104000127
“Advertentie Zwitserse Witte Bazar”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1898/10/14 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 22-05-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858711:mpeg21:p006

gepubliceerd:
24 oktober 2016

laatst bijgewerkt:
22 mei 2021