Nieuwsbrief Joodsamsterdam en Joodserfgoedrotterdam december 2018

Welkom Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de website www.joodserfgoedrotterdam.nl.
Voorwoord Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en joodserfgoedrotterdam.nl gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.

Informatie gezocht We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze link.

Nieuwsbrief niet gekregen? Heeft u dan uw spambox gecontroleerd? In principe verschijnt de nieuwe nieuwsbrief altijd op de 1e van een maand, behalve in augustus en als het een sabbat is verschijnt de nieuwsbrief een dag later of vroeger. En als u hem niet vindt, dan kunt u via www.joodsamsterdam.nl, keuze diversen altijd het archief vinden en de nieuwe nieuwsbrief is daar al in opgenomen.

Links Deze site plaatst geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum Alef en Mokum Resj (Rotterdam).

Boeken Een aantal boeken die op de site genoemd worden is bijeen gebracht op de boekenpagina.

Nieuw mailadres? Wanneer u uw mailadres wijzigt, wijzig u dan ook het mailadres in bij ons?  Dat kunt u zelf doen door in de mail van de laatste nieuwsbrief deze optie te kiezen. Niet in de attachement, maar in de mail zelf. Dat blijft u de nieuwsbrief ontvangen.

Contact Alleen per mail

deze maand

De laatste van 2018
We zijn al weer aangekomen bij de laatste nieuwsbrief van 2018. En het is bijna traditie om dan terug te blikken naar ontwikkelingen die gericht zijn op het werk zelf en de wereld. Nou, laten we de wereld maar overslaan en alleen maar de wens uitspreken dat het beter wordt. Voor u zelf wens ik vooral een goede gezondheid toe.
De websites zijn in het afgelopen jaar gegroeid. Samen hebben ze nu meer dan 2000 pagina’s waarop biografieën, verhalen over gebouwen en locaties en over de Joodse cultuur staan. Dat is best veel en na meer dan een decennium schrijven is er nog heel veel dat verteld moet worden. Verder is het aantal bezoekers aan de sites enorm toegenomen. Verleden jaar maakten we al een grote sprong, nu zijn er ruim 330.000 paginabezoeken aan de site geweest door ruim 185.000 bezoekers. De laatste maanden zijn er zelfs minimaal 700 bezoekers per dag. Dat is geweldig, want verhalen vertellen heeft alleen zin als er iemand luistert.Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook het jaaroverzicht 2018. Daarin stuur ik ook de link mee naar mijn afstudeerscriptie aan de UvA. Deze scriptie gaat over de vraag of er in de Joodse Raad afdeling Rotterdam verzet is gepleegd.

Beveiliging
Het is al een lange tijd een doorn in het oog dat beide sites ongebreideld worden gekopieerd. Dit betreft zowel de teksten als de illustraties. Daar hebben we nu als wijze van proef een stokje voor gestoken. De teksten en de foto’s kunnen voor een groot deel niet meer met een klik van de rechterknop van de muis worden gekopieerd.

Joodserfgoed Rotterdam

 

Joods Amsterdam

1 dec – Salomon Lichtenholz was de uitbater van een café op de Schiedamsedijk.   1 dec – Het Jonas Daniel Meijerplein stond al op de site, maar is nu bijgewerkt.
1 dec – Isaak David Levie Frank werd in 1943 geboren en overleed in Westerbork.   10 dec – Een artikel over Jewish Amsterdam uit de Jewish Tribune (VK) mogen we met vriendelijke toestemming verder verspreiden.
2 dec – Een verhaal uit de 19e eeuw, Henriëtte Israël de Levie   20 dec – Een ontvoering van een kind uit een school in Amsterdam. Dat kwam ook al voor in de 19e eeuw.
15 dec – Aan de hand van het adresboek 1939 kon al worden achterhaald wie er op de meest Joodse straat van Rotterdam woonde, de Helmersstraat. Door het bombardement bestond deze straat na 14 mei 1940 niet meer. Speurwerk in archieven laat nu iets meer zien van de bewoners van deze straat en het overzicht is hier te vinden. Dit schokkende beeld is exemplarisch voor de Joodse geschiedenis van de Maasstad.   24 dec – Er is wat informatie gevonden over een van de sloppen van de Valkenburgerstraat, de Liefdegang.
17 dec – In 1920 bestond er in Rotterdam een Joodse Turn en Atletiekvereniging.   25 dec – Het verhaal over Abraham de Hond en Marianne Sluijter, marktkooplieden op het Waterlooplein.
17 dec – de Delftschestraat is toegevoegd.