Nieuwsbrief Joodsamsterdam en Joodserfgoedrotterdam juli 2018

Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website
www.joodsamsterdam.nl en de website www.joodserfgoedrotterdam.nl.
Voorwoord
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en joodserfgoedrotterdam.nl gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.
Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze link.
Links
Deze site plaatst geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum Alef en Mokum Resj (Rotterdam).
Boeken

Een aantal boeken die op de site genoemd worden is bijeen gebracht op de boekenpagina.
Contact

Alleen per mail

deze maand

Evelien Gans – bijzonder hoogleraar (1951 – 2018)

In de jaren dat ik voor mijn bachelor studeerde aan de UvA was er een cursus die ik absoluut moest volgen, ‘Naoorlogs Antisemitisme’, gegeven door Evelien Gans. Ik was op tijd, mijn propedeuse was afgerond en kon me op deze cursus inschrijven. Bovendien was het de laatste keer dat Evelien dit zou geven voor ze met emeritaat ging.

Ik kende Evelien van naam, van TV en van haar boeken, maar had haar nog nooit ontmoet. Ik wist van haar enorme kennis op het gebied van het Jodendom en antisemitisme. Ik wilde er meer van begrijpen – voor zover antisemitisme te begrijpen valt.
De lessen van Evelien waren anders dan de doorsnee lessen op de UvA. Enerzijds door haar charmante chaos, haar wekelijkse ruzie met de techniek en haar energie. Anderzijds door de enorme hoeveelheid kennis en de gedrevenheid waarmee ze die overbracht. Bekende processen en begrippen diepte ze uit tot de kern. Ze legde verbanden, maakte ons duidelijk hoe de processen werken en al haar lessen brachten je op de punt van je stoel. Niet alleen verhaalde ze over hedendaags antisemitisme dat verpakt als antizionisme her en der de kop opsteekt, ook diepten we de antisemitische stereotypen uit in een film als Jud Suss. Ze bracht de hele groep verder, ze gaf ons inzicht. Ze schonk ons haar kennis.

Uiteraard bracht ze haar toen komende emeritaat ter sprake. We werden van harte uitgenodigd. Ze leek bijna angstig dat er niemand zou komen, terwijl we er natuurlijk bij wilden zijn.
Het werd een prachtige bijeenkomst, de ceremonie was indrukwekkend en haar lezing was uitmuntend van kwaliteit en kwam uit de grond van haar hart. Ik was blij dat ik erbij was.

In een van de berichten die na haar overlijden verscheen, meldde men dat ze de demonen van haar depressie niet heeft kunnen verjagen. Wat een verlies, ten eerste voor haar naasten. Daarnaast voor de maatschappij die mensen als Evelien hard nodig heeft.

Evelien Gans, een bijzondere hoogleraar.

Joodserfgoed Rotterdam

 

Joods Amsterdam

1 juli – Maurits Spetter had een damesconfectiezaak in het centrum van de stad.   11 juli – de Deurloostraat is toegevoegd.
1 juli – Meijer Spetter verkocht manufacturen in het centrum van Rotterdam.   15 juli – de Rubensstraat is toegevoegd.
1 juli – de Gedempte Botersloot is toegevoegd.   15 juli – Gerhard Badrian was Joods, vluchteling en verzetsstrijder
8 juli – Rebecca van der Sluijs was een zangeres uit Rotterdam.   18 juli – de Eerste Boerhaavestraat is toegevoegd aan de website.
23 juli – Victor Silberberg was ondernemer op de Coolsingel in Rotterdam.   22 juli – het verhaal over Meijer Barber is aangepast en aangevuld.
    22 juli – de Vijzelgracht is toegevoegd.