Paaschbroodbakkerij D. Coëlho & Co.

Op 1 januari 1858 gingen korenmeter Daniel van Samuel Henriques Coëlho en koopman Philip Lopes Cardozo een vennootschap aan voor het bakken van Israëlitisch Paaschbrood, oftewel matzes. De zaak ging D. Coëlho & Co heten. De vennootschap werd voor zes jaar aangegaan en of het tweemanschap het bedrijf nog voerde, of dat Cardozo alleen investeerde is niet bekend, maar in 1870 verscheen weer een advertentie. Nu werden matzes aangeprezen en de zaak bleek gevestigd op de Jodenhouttuinen 113.

Jodenhouttuinen 114 – 112 enz, Stadsarchief Amsterdam / Arsath Ro’is, J.M., 24 mei 1960.

Daniel werd geboren op 26 mei 1816 in Amsterdam en was volgens het Stadsarchief Amsterdam van beroep korendrager. Hij trouwde op 24 augustus 1836 met de toen twintigjarige Esther Nunes Vaz en gingen wonen op de Uilenburgerstraat 119. Nog geen twee jaar na de choepa kregen Esther en Daniel hun eerst kind, Rachel (Amsterdam, 14 maart 1838 – Croydon, 1878). Rachel werd op 14 maart 1842 gevolgd door Isac, daarna Debora (Amsterdam, 19 april 1846 – Den Haag, 5 augustus 1912), op 1 januari 1849 David, daarna Benjamin (Amsterdam, 26 augustus 1851 – Amsterdam, 21 maart 1915), op 31 oktober 1853 Raphaël en op 24 juli 1854 Esther.

In 1863 komt de naam van Daniel weer naar voren. Dan blijkt een vennootschap te worden ontbonden voor een andere (?) vennootschap voor een paaschbroodbakkerij, te weten een vennootschap tussen Daniel, diamantsnijder Isaac Coëlho en broodbakker Wolf Blitz. Deze vennootschap werkte onder de firmanaam W. Blitz & Co.

Hoe lang de matzebakkerij D. Coëlho & Co. in bedrijf is geweest, is vrijwel niet te achterhalen. Het lijkt erop dat dit tussen 1858 en 1875 is geweest. Wel was het bedrijf steeds op de Joden Houttuinen gevestigd, op nummer 113 in 1870 en op nummer 114 rond 1872.

Daniel overleed op 13 september 1885 in Amsterdam, zijn vrouw Ester Nunes Vaz op 12 juni 1889.

 

 

bron:
“Advertentie vennootschap”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 1858/02/15 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010086963:mpeg21:p002
Stadsarchief Amsterdam, Daniel Coelho, Bevolkingsregister 1851-1853, archiefnummer 5000, inventarisnummer 499
“Advertentie adres”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1870/04/01 00:00:00, p. 144. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873146:mpeg21:p004
“Advertentie Blitz”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 1863/01/21 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 13-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010137641:mpeg21:p005

illustratie:
“Advertentie vennootschap”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 1858/02/15 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010086963:mpeg21:p002
“Advertentie Blitz”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 1863/01/21 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 13-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010137641:mpeg21:p005
Jodenhouttuinen 114 – 112 enz, Stadsarchief Amsterdam / Arsath Ro’is, J.M., 24 mei 1960. Afbeelding vrij beschikbaar voor hergebruik

laatst bijgewerkt:
13 mei 2020