Nieuwe Uilenburgerstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Uilenburgerstraat. gezien naar Houtkopersburgwal met l. no. 9, 11 enz. 1911. OSIM00001004915

In 1591 ontstonden er in de stad plannen om de stad richting het oosten uit te breiden. Dit was de zogenoemde Tweede Uitleg, en ervoor werden de eilanden Uilenburg, Rapenburg en Marken uitgegraven en aangeplempt. In 1593 was het gebied bewoonbaar en werden de eerste kavels uitgegeven, met name aan scheepsbouwers. Aan de westzijde van Uilenburg kwam houtopslag, aan de oostkant de scheepswerven. De eilanden waren echter smaller geworden dan men oorspronkelijk voor het oog had, en in de praktijk te smal voor behoorlijke scheepsbouw. Waarschijnlijk was dit de reden dat in 1619 de Admiraliteit van Amsterdam al verhuisde naar Rapenburg. Tussen 1606 en 1608 werd het gros van de bouwkavels op Uilenburg uitgegeven. 
Zowel Marken als Uilenburg waren slecht bereikbaar en in 1680 waren de scheepstimmerlieden met hun werven al verplaatst naar de Oostelijke Eilanden. Op Uilenburg kwamen nieuwe pakhuizen en bij het ontbreken van regels werden kavels opgedeeld en ontstonden er tal van sloppen, stegen en achterhuizen. Uilenburg werd een woongebied voor de arbeiders en een groot aantal verarmde (Oost-Europese) Joden. In 1879 kwam op het eiland de toen grootste diamantslijper ter wereld, die van Boas (nu Gassan). In de jaren twintig van de vorige eeuw werd de Uilenburgerstraat aan de westzijde gesloopt, en tevens de Batavierstraat, en werd de bredere straat de Nieuwe Uilenburgerstraat genoemd.

Sophie Rosenthal Bewaarschool
Sophie Rosenthal Bewaarschool

Uilenburgerstraat 29 – Sophie Rosenthal Bewaarschool
Aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 29 stond de Sophie Rosenthal bewaarschool. Deze school werd in 1887 gesticht, had tien lokalen en plaats voor 500 kinderen uit arme gezinnen. Rond 1920/1930 werd deze buurt gesaneerd en werd deze school verbouwd tot Vakschool voor Kleermakers.
Daarvoor zaten op deze school alle arme kinderen uit deze buurt. Na de oorlog was de school niet meer nodig, in 1956 is hij afgebroken en alleen de woning die bij de school hoorde staat er nog (op de foto’s hoe de school eruit zag, de woning vanaf de gemeentewerf, de woning vanaf de Valkenburgerstraat). De eerste steen voor de woning werd gelegd op 15 juni 1887.

onderwijzerswoning
onderwijzerswoning

verder
In april 1893 werd de bewaarschool vereerd met koninklijk bezoek.

Uilenburgerstraat 31 – R. M. Krant
R. M. Krant had hier in 1897 een winkel in kruideniers- en grutterswaren.

onderwijzerswoning
onderwijzerswoning

Uilenburgerstraat 30, 32, 34 – broodbakkerij Van Praag
Op dit adres was in 1893 de brood- en beschuitbakkerij van J. M. van Praag ORT gevestigd.

Uilenburgerstraat 68 – smid Rokkestikker
Jacob David Philip Rokkestikker (Amsterdam, 10 maart 1846) was smid en was op dit adres gevestigd in 1896. het gezin verhuisde in 1897 naar de Lange Houtstraat 5. Jacob was gehuwd met Roosje van Gelderen (Leiden, 8 april 1845) en zij hadden de volgende kinderen: Eva (Leiden, – Auschwitz, ), David (Amsterdam, – Auschwitz, ), Saartje (Amsterdam, 12 februari 1875) en Rachel (Amsterdam, 18 juli 1877),  Elisabeth (Amsterdam?, – Amsterdam, ) en Elkan (Amsterdam, – Sobibor, ).

Nieuwe Uilenburgerstraat 76hs – Rachel Moffie
Tijdens de oorlog woonde hier het gezin van Rachel Moffie, beter bekend als Brutale Coba.

Uilenburgerstraat 84 – café Kattenburg
Op dit adres was in 1897 het café van A. Kattenburg gevestigd en hij plaatste in augustus van dat jaar een biljard in zijn café.

Nieuwe Uilenburgerstraat 91 – Uilenburgersjoel

Een markant gebouw in deze straat is de Uilenburgersjoel, gebouwd in 1765 en te vinden via deze link.

Nieuwe Uilenburgerstraat 96 – J. D. Meijerschool
Van oktober 1941 – september 1943 was dit een Joodse lagere school. Als Joodse school stond de school officieel bekend als Joodse School nr. 2, maar ook de naam Jonas Daniël Meijerschool werd gebruikt. Dit was de naam van de Openbare Lagere School die in dit gebouw gevestigd was voordat de bezetter het gebouw aanwees als Joodse school. De school begon in september 1941 met 257 Joodse leerlingen. In september 1942 waren er nog 157 Joodse leerlingen ingeschreven en de school werd samengevoegd met Joodse School nr. 1 (Van Alphenschool) op de Oudeschans 35. Bij de scholen is een herinneringsplaquette aangebracht.

Uilenburgerstraat 110 – A. de Brave
A. de Brave woonde in 1880 op dit adres in de oude Uilenburgerstraat. Hij was depothouder voor broodfabriek A. de Haan ORT.

uilenburgbadhuis1Nieuwe Uilenburgerstraat 114 – badhuis
In de vorige eeuw hadden veel huizen, zeker in de armere wijken, geen bad, douche of zelfs warm water. Ook ontbrak stromend koud water wel eens en moest men het water bij een pomp halen. Op de foto links het Gemeentelijk Badhuis in de Uilenburgerstraat in 1924 (het badhuis is gebouwd in 1923). Vanaf 1941 was dit pand een Joods badhuis. Na juli 1943 was deze bestemming niet meer nodig.

Uilenburgerstraat 118 – Café De Gunst
Café “de Gunst” was op nummer 118 gevestigd. De uitbaatster was wed. A. Schavrien. Dit was Judic Visjager (Amsterdam, 4 maart 1852), de weduwe van Asser Saul Cohen Schavrien. Zij had de volgende kinderen: Marianne (Amsterdam, 1 januari 1872), Mietje (Amsterdam, 11 maart 1877), Saul (Amsterdam, – Auschwitz, ), Joseph (Amsterdam, 1 augustus 1882), Leendert (Amsterdam, – Auschwitz, ), Benjamin (Amsterdam, 23 februari 1888) en Asser (Amsterdam, 10 augustus 1891).

Uilenburgerstraat 119 – De Leeuw
In 1882 adverteerde stoom-meel en broodfabriek De Leeuw met haar brood vanaf dit adres.

Uilenburgerstraat 121 – I. S. van Elkan
I. S. van Elkan verkocht in 1881 Duits Kummelbrood ORT. Waarschijnlijk was dit Isaac Simon van Elkan (Aurich, 9 juli 1839).

Uilenburgerstraat 141 – Ph. M. Tak
Ph. M. Tak leverde alle soorten koek en gebak vanaf dit adres. Het was volgens zijn advertentie streng koosjer.

Nieuwe Uilenburgerstraat 143 – Lambert, Janssen & Neumann
Voor de fabriek van Boas, op 143-145, was een van de fabrieken gevestigd van de confectiefabriek van Lambert, Janssen & Neumann.

Uilenburgerstraat 159 – W. Meijer
W. Meijer had op dit adres zijn slagerij in 1893.

gassanNieuwe Uilenburgerstraat 173 – Diamantslijperij Boas
De gebroeders Boas stichtten deze diamantslijperij in 1879. Het was toen de grootste diamantslijperij in Europa. Hier werd 10.000 karaat geslepen per week op 357 slijpmolens. Boas en Van Moppes waren de eerste juweliers die een eigen fabriek lieten bouwen. In de eeuwen hiervoor werden de diamanten thuis geslepen. De mannen slepen de diamanten, de vrouwen dreven de schijven aan.
De gebroeders Boas stichtten deze fabriek precies op tijd. Toen in Zuid-Afrika diamant ontdekt werd, ten tijde van de opening, zorgde het voor een enorme opbloei van deze industrie. Toen dit wat afzwakte verhuurde Boas slijpmachines een zelfstandige diamantairs. In de jaren dertig van de vorige eeuw stortte de diamantindustrie in. Het gebouw werd toen gebruikt mede voor allerlei industrieën, zoals een textielhandel, kousenfabriek en een pantoffelfabriek.

In de oorlog vorderde de bezetter deze fabriek en zorgde dat er weer diamant geslepen werd, voor eigen gewin.
In 1944 werd de fabriek geliquideerd. Na de oorlog werd de fabriek gebruikt voor de opslag van textiel, en sinds de jaren negentig nam de firma Gassan de fabriek over en herstelde hier de diamantindustrie weer in ere. Een filmpje waar in slijperij van Boas te zien is vindt u hier. Meer over Boas staat hier.

cullinanCullinan
De Cullinan werd in Amsterdam met succes gekloofd en geslepen door Joseph Asscher van Diamantslijperij Asscher, de meest vooraanstaande diamantslijper van die tijd. In het oppervlak van de steen werd een klein “venster” geslepen, zodat Ascher de breuklijnen en inclusies (onvolkomenheden) kon zien. De heer Asscher liep dagenlang met de steen in zijn zak rond en bekeek en hanteerde de steen telkens weer. Op 10 februari 1908 waagde hij het erop. Hij had een kleine snede in de steen gemaakt en zou deze klieven met het risico dat de steen ook kon versplinteren. De slag waarmee hij de steen kloofde vergde zoveel van hem dat hij na afloop flauwviel. De bewerking was desondanks feilloos.
Van de Cullinan zijn negen grote en 96 kleine diamanten geslepen, waaronder de Star of Africa (of: Cullinan I). Deze diamant van 530,2 karaat is verwerkt in de scepter van de Britse koning, maar de steen wordt door de koningin ook in een broche gedragen. De andere stenen zijn verwerkt in de kroonjuwelen. Een deel van de steen bleef in de vorm van kleine briljanten en slijpsel achter bij de firma Asscher als werkloon voor het splijten en slijpen.

verder
Bij de ingang is de eerste steen aangebracht door Julius Hartog Boas, 1½ jaar oud, op 22 april 1887.

Uilenburgerstraat – afbraak
De grootscheepse sanering van de wijk heeft ertoe geleid dat de Nieuwe Uilenburgerstraat veel breder is dan de voormalige Uilenburgerstraat. De gevelwand aan de zijde van de synagoge staat min of meer op de historische plaats, de gevelwand aan de andere zijde staat veel te verder naar het westen. De sanering werd rond 1920/1930 gedaan, maar niet helemaal. De laatste huizen werden afgebroken rond 1992, zoals te zien is in nevenstaande foto. Dit was het zogenoemde FOLTU-terrein, genoemd naar de firma N. V. Foltu v/h Folkers & Co. en op die locatie moest ruimte komen voor de Stadsreiniging. Daarmee ligt het dus naast de genoemde Sophie Rosenthal Bewaarschool.

 

 
bron:
www.de-eerste-steen.nl, lemma Nieuwe Uilenburgerstraat 173-175
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 13 mei 1881, Kummelbrood
ibidem, 17 sep 1880, A de Brave
ibidem, 3 nov 1882, De Leeuw
ibidem, 10 feb 1893, Van Praag
ibidem, 26 mei 1893, W Meijer
ibidem, 9 juni 1893, Ph M Tak
ibidem, 24 feb 1894, De Gunst
ibidem, 7 sep 1896, Rokkestikker
ibidem, 30 april 1897, Rokkestikker
ibidem, 27 aug 1897, Kattenburg
ibidem, 24 sep 1897, Krant
Stigter, Bianca, De bezette stad, plattegrond van Amsterdam 1940 – 1945 (Amsterdam 2005), Nieuwe Uilenburgerstraat 114, p 74 (nr 97, nr 114)
“Bewonersraad vraagt aandacht voor verzet nieuwbouw Uilenburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-10-1992. Geraadpleegd op Delpher op 18-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860626:mpeg21:a0069
Stadsarchief Amsterdam, Jacob David Philip Rokkestikker, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2200
Stadsarchief Amsterdam, Judic Visjager, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2202
Stadsarchief Amsterdam, I S van Elkan, Bevolkingsregister 1853-1863, archiefnummer 5000, inventarisnummer 785
Joodse Scholen in Amsterdam, 1941 – 1943 op www.eenkleineheldendaad.nl (geraadpleegd 14 december 2020)
 
Illustraties:
foto’s rechtsmidden en – onder © joodsamsterdam.nl
“Bewonersraad vraagt aandacht voor verzet nieuwbouw Uilenburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-10-1992. Geraadpleegd op Delpher op 18-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860626:mpeg21:a0069
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Uilenburgerstraat. gezien naar Houtkopersburgwal met l. no. 9, 11 enz. 1911. OSIM00001004915

gepubliceerd:
6 mei 2016
 
Laatste aanpassing:
26 mei 2021