Radio engros handel Sal. Lierens

Deze naamloze vennootschap was gevestigd in Deurne-Noord terwijl de vennoten bij de oprichting in 1931 vrijwel allemaal Nederlanders waren. Het betrof Samuel Lierens, Amstel 97; Benjamin Flesschedrager, Weesperstraat 103; Lion Roos, Nieuwe Prinsengracht 43; Jozef Coezijn, Demantstraat 7 in Deurne-Noord; Jacques Coezijn, Nieuwe Kerkstraat 143; Gerrit Coezijn, Nieuwe Kerkstraat 143 en Louis Ancona van Amstel 97.
Het doel van de NV was het importeren en exporteren van radio-artikelen in het algemeen. Er waren 50 aandelen van 1000 frank uitgegeven waarmee het startkapitaal op BFr. 50.000 gesteld werd.
Sal Lierens had al een winkel met geluidsapparatuur, er is een foto uit 1925 van deze zaak bekend. Waarschijnlijk was deze zaak op de Gelderschekade 89 gevestigd.

laatst bijgewerkt:
13 september 2019