Samuel Minkenhof en Guusje Minkenhof

Op 9 januari 1879 werd Samuel Minkenhof in Amsterdam geboren als zoon van diamantklover Izaak Eliazer Minkenhof (Amsterdam, 26 juni 1851 – 1896) en Rachel Metz (Amsterdam, – Amsterdam, ). In zijn jeugd woonde Samuel onder andere op de Oudezijds Achterburgwal 127 en op de Plantage Franschelaan (Henri Polaklaan) 20. In 1902 huwde Samuel met Margaretha van Raalte (1872-1962). Dit huwelijk duurde tot 1923, in dat jaar huwde Samuel met Frederique Carlotta Ernestine Hijmans van Anrooij‏‎ (1895-1948), een huwelijk dat tot 1933 duurde. Met Margaretha kreeg Samuel drie dochters; in 1904, Louisa Jacoba, in 1908 Ida Julia en in 1909 Anna Augusta Leonie (Guusje Den Haag, 28 oktober 2005).

1914

In 1913 richtte Samuel, textielkoopman van beroep, met Arie van der Vaart jr. de agentuur- en commissiehandel N. V. Minkenhof & Co op. Dit bedrijf bestond tot 1934 en ging toen in liquidatie. Rond die tijd was het bedrijf gevestigd op de Nieuwezijds Voorburgwal 340. In deze periode woonde Samuel met zijn gezin in Hilversum. In 1910 liet hij daar een villa bouwen op de Borneolaan 21. De villa staat er nog steeds.

In 1916 was Margaretha Minkenhof – van Raalte bestuurslid van de Gooise afdeling van de Nederlandsche Bond tot Bescherming van Zuigelingen.

Sinds 1916 naamloze vennootschap Minkenhof en Co (met Arie van der Vaart jr.), agentuur- en commissiehandel te Amsterdam (in 1934 ontbonden). Toen woonachtig te Hilversum, waar hij in 1910 villa had laten bouwen op Borneolaan 21.
Samuel overleed op 4 augustus 1956 in Frankrijk.

Guusje Minkenhof
Dochter Anna Augusta Leonie (Guusje) ging rechten studeren en promoveerde in mei 1933. In datzelfde jaar kwam ze in Amsterdam wonen, eerst op de Memlingstraat 19hs en vanaf 1941 op de Albrecht Dürerstraat 41bv. In de loop van de oorlog dook Guusje onder in de stad Groningen. 

In 1947 begon ze een advocatenpraktijk in Groningen en woonde op het Schuitendiep. Guusje werd op 7 augustus 1957 tot rechter benoemd bij de rechtbank in Den Haag, ze was daar de eerste vrouwelijke rechter, Rotterdam en Amsterdam hadden al een vrouwelijke rechter. Bij haar installatie zei jhr. mr. G. Witsen Elias ‘U heeft een bolwerk van conservatisme veroverd’.
In 1965 werd ze benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad en op 19 december 1967 werd Guusje als eerste vrouw benoemd tot raadsheer in hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Ze was baanbrekend voor de emancipatie binnen die sector.
Op 1 oktober 1978 werd ze benoemd tot vice–president bij de Hoge Raad. Op 1 augustus 1979 nam zij ontslag wegens het bereiken van de zeventigjarige leeftijd. Haar handboek De Nederlandse Strafvordering, waarvan de eerste druk in 1936 verscheen en vele drukken heeft beleefd, is tot op de dag van vandaag in de bewerking van prof. Mr. J.M. Reijntjes een gewaardeerd standaardwerk.

 

bron:
Samuel Minkenhof, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1547.
Samuel Minkenhof, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2046.
Keukenmeid, Advertentie. “De Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentieblad”. Hilversum, 04-03-1914, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011163399:mpeg21:p003.
Bond tot bescherming van zuigelingen, Plaatselijk Nieuws. HILVERSUM, 9 December 1916.. “De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad”. Hilversum, 09-12-1916, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011166540:mpeg21:p001.
Guusje Minkenhof, database Joods Biografisch Woordenboek, http://www.jodeninnederland.nl/id/P-6143 (geraadpleegd 13 januari 2023).
Kees Kuiken, Minkenhof, Anna Augusta Leonie, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: https://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Minkenhof [13/11/2017] (geraadpleegd 13 januari 2013).
Anna Augusta Leonie Minkenhof, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 562.
Eerste vrouwelijke rechter. “Het Binnenhof”. ‘s-Gravenhage, 16-08-1957, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:002043040:mpeg21:p00003.
Mej. mr. dr. A.A.L. Minkenhof geïnstalleerd als eerste vrouwelijke rechter te Den Haag. “Nieuwsblad van het Noorden”. Groningen, 02-09-1957, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010677429:mpeg21:p002.
Mej. mr. dr. A.A.L Minkenhof Als Haags politierechter. “Nieuwsblad van het Noorden”. Groningen, 09-07-1958, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010677330:mpeg21:p002.
Mej. mr. Minkenhof advocaat-generaal bij Hoge Raad. “Het Parool”. Amsterdam, 19-05-1964. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010836565:mpeg21:p007.
Personalia. “Trouw”. Meppel, 23-10-1978. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010824625:mpeg21:p007.
Overlijden Samuel, Familiebericht. “Arnhemsche courant”. Arnhem, 08-08-1956, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000304085:mpeg21:p00005.

illustratie:
Keukenmeid, Advertentie. “De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad”. Hilversum, 04-03-1914, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011163399:mpeg21:p003.

gepubliceerd:
14 januari 2023

laatst bijgewerkt:
15 januari 2023