Sophia Vorst

1918

Sophia Vorst was de tweede directrice van de Sophie Rosenthal Bewaarschool op de Uilenburgerstraat en zij volgde in 1911 Rozina Hoofiën op. Sophia kwam uit Culemborg, net zoals de rest van haar familie. Ze was de dochter van winkelier Manus Ruben (Menachem) Vorst (Culemborg, 8 december 1825) en Rebecca Wolff (Bemmel, 13 november 1838 – Culemborg, 24 juli 1925) en Sophia werd geboren in Culemborg op 3 januari 1876. Van moeder Rebecca is nog een advertentie te vinden waarop haar tachtigste verjaardag werd aangekondigd en deze werd gevierd in de bewaarschool.

Jubileum
Op 1 november 1919 vierde Sophia het feit dat ze 25 jaar bij het onderwijs werkte. Daarvan werd melding gemaakt in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen.

Huwelijk
Sophia huwde in 1927 met oogarts Eduard (Eliazer) Hildesheim (Groningen, 20 maart 1868 – Zandvoort, 24 februari 1936). Het was haar tweede huwelijk, ze was eerder, in 1914, gehuwd met Carel Muller (Edam, 28 december 1871 – Amsterdam, 13 november 1923). Sophia overleed in Amsterdam op 30 augustus 1957 en werd in Muiderberg begraven.

 

bron:
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 08-11-1918. Geraadpleegd op Delpher op 23-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859704:mpeg21:a0016
S. Lammers, De Joodse graven aan de Achterweg, een inventarisatie van de Israëlitische begraafplaats in Culemborg, 90.
Bevolkingsregister gemeente Culemborg 1890-1939, deel V1, 155
“Familiebericht”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 31-08-1957. Geraadpleegd op Delpher op 23-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000037373:mpeg21:a0100
Stadsarchief Amsterdam, persoonskaart Sophia Vorst
Eduard Hildesheim via http://www.jodeninnederland.nl/id/P-3275
jubileum, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 31 oktober 1919. Geraadpleegd op Delpher op 14-06-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005421096:00001.

illustratie:
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 08-11-1918. Geraadpleegd op Delpher op 23-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859704:mpeg21:a0016.
jubileum, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 31 oktober 1919. Geraadpleegd op Delpher op 14-06-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005421096:00001.

gepubliceerd:
23 januari 2019.

laatst bijgewerkt:
14 juni 2023