Nieuwe Amstelstraat (Sjoelgas)

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Nieuwe Amstelstraat. Uitgave: Kunstanstalt Herz, Collectie Stadsarchief Amsterdam: prentbriefkaarten. 1900. ANWU01723000001

Het spirituele hart van de Jodenbuurt in Amsterdam was zonder twijfel de Nieuwe Amstelstraat, waar de Hoogduitse synagogen aan zijn gevestigd. Deze straat is de verbinding tussen de Blauwburg en het Jonas Daniël Meijerplein. In de jaren zeventig is een groot deel van de panden aan deze straat gesloopt voor de aanleg van de metro. De huidige sociale huurwoningen dateren uit 1985. De nummering die op deze pagina is gebruikt is de toenmalige nummering, die niet overeen komt met de huidige nummering. In 2022 zijn er een groot aantal Stolpersteinen aangebracht in deze straat die liggen voor de locaties van de oorspronkelijke panden.

Tramrails
Voor het Joods Historisch Museum ligt een klein stukje tramrails. De tram reed hier tot 1967. Dit stukje rails is niet origineel. Het verwijst naar het vervoer van de Joodse Amsterdammers naar de kampen. Vanaf de Hollandse Schouwburg verliep het vervoer per tram naar station Muiderpoort of naar het Centraal Station, of via het spoor dat aan de Plantage Doklaan lag.

1893

Nieuwe Amstelstraat 2 – horlogemaker Liefman Beem
Liefman Beem (Geldermalsen, 28 oktober 1857 – Amsterdam, 23 oktober 1898) was horlogemaker en woonde op dit adres met zijn vrouw Rosa Julliard (Amsterdam, 2 juni 1860 – Amsterdam, 20 juli 1921). Liefman en Rosa hadden twee kinderen, Johanna (1891) en Samuel (1894).

Nieuwe Amstelstraat 5hs – Judith en Daatje Roos
Op dit adres woonden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog Judith (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Daatje Roos (Amsterdam, – Amsterdam, ). In 2022 zijn voor hen Stolpersteinen geplaatst.

Nieuwe Amstelstraat 7 – Vleeshal
Onder de “Obbene sjoel” was een vleeshal gevestigd waar men koosjer vlees kon kopen. Deze vleeshal was de voorganger van de vleeshal die in 1928 op de nummers 5-7 werd gebouwd. Men bereikte deze hal door de gang die naar de Obbene Sjoel leidde. In 1788 gaf Rabbi Mozes Cauveren een beschrijving van de vleeshal: ‘Er bevonden zich zes banken voor de hakkers (vleeschhouwers), een kantoortje voor den schrijver van de Penningmeesteren van de Hal (Haldirectie), 10 blokken, 1 groote schaal, 6 kleine schalen, verschillende ijzeren gewichten tot een gezamenlijk gewicht van 429 pond, 18 verschillende stuks kopergewicht, een katrol, een lantaan, een kruiwagen, een arreslee, een vleeschplank op rolletjes, een trapje, een ladder, en ik het kantoor van de schrijver groote en kleine boeken voor de administratie.’

vleeshalamstelstraat
advertentie 1929

Nieuwe Amstelstraat 5-7 – Vleeshal
In 1928 werd op deze plaats, naar een ontwerp van de bekende architect Harry Elte, een nieuwe vleeshal gebouwd. Er was plek voor zestien slagers, zij hadden er hun eigen verkoopgedeelte. Het gebouw, gebouwd met een gevel in de stijl van de Amsterdamse School, werd in 1961 gesloopt. De vleeshal werd op zondag 14 april 1929 geopend.

Nieuwe Amstelstraat 10 – banketbakker ORT Van Vriesland
banketbakkervanvrieslandIn 1886 was op dit adres de banketbakker ORT S. M. van Vriesland gevestigd. De zaak bakte onder rabbinaal toezicht en daarmee adverteerde Van Vriesland. Simon Marcus van Vriesland werd in Den Haag geboren op 10 december 1823 en was gehuwd met Rebecca Presburg (Amsterdam, 31 oktober 1831).

Nieuw Amstelstraat 11 –  Gebroeders Montagnes
montagnesnwamstelstr11Op dit adres was in 1899 de hoedenzaak van de Gebroeders Montagnes gevestigd. Op de Kloveniersburgwal 37a hadden zij hun tweede vestiging.

Nieuwe Amstelstraat 11 – Stella Staal
Stella Staal opende op dit adres in 1927 een winkel in dameshoeden. Estella Staal (Amsterdam, 29 augustus 1899 – Amsterdam, 25 september 1982) woonde na de oorlog op de Churchilllaan.

Nieuwe Amstelstraat 16 – de weduwe S. Keizer
De weduwe S. Keizer verkocht in 1893 vanaf dit adres voor de firma V. M. Swaap melk. De melk was koosjer en de zaak stond onder rabbinaal toezicht. Waarschijnlijk was dit Sara Swaap (Amsterdam, 9 september 1858) die gehuwd was met Simon Keizer (Amsterdam, 27 september 1855).

Nieuwe Amstelstraat 17 – Tabak Rudelsheim
In het begin van de vorige eeuw was op dit adres Rudelsheim’s tabakshandel gevestigd. Jacob Elias Rudelsheim werd in Leeds geboren op 24 december 1876. Aan het begin van de oorlog woonde hij in pension ‘Rozeband’ aan de Plantage Muidergracht 55. Jacob werd in Bergen-Belsen vermoord op 9 juni 1944.

Nieuwe Amstelstraat 18 –  sigaren Ph. van Praag
In maart 1881 opende Philippus van Praag op dit adres zijn sigarenzaak. Hij was depothouder van de Tabaks- en Sigarenfabriek van N. Heijmans te ’s Hertogenbosch. Philippus van Praag (Amsterdam, 21 april 1852) was gehuwd met Rachel Hoffmann (’s Hertogenbosch, 23 april 1853).

Nieuwe Amstelstraat 18 – restaurant A. H. Plesser
Restaurant Plesser was op dit adres in 1940 en 1941 gevestigd. Het restaurant was aangesloten bij REOR. De uitbater was de Pool Aron Hersch Plesser (Bohorodczany, 19 december 1895 – Sobibor, 23 juli 1943), caféhouder volgens zijn persoonskaart. Hij was gehuwd met Bina Ginsberg (Jedrzejow, Rusland, 10 mei 1896 – Sobibor, 23 juli 1943). Zij hadden drie kinderen, Anna, Klara (Bochum, – Sobibor, ) en Edmund (Bochum, – Sobibor, ). Anna overleefde de oorlog.

Nieuwe Amstelstraat 19 – R. Lelieveld – Klein
R. Lelieveld – Klein verkocht vanaf dit adres in 1883 “huishoudelijke benoodigdheden voor het aanstaande Faaschfeest, zooals BLAUW en BRUIN GEËMAILLEERDE PANNEN, KETELS, BRAADLADEN, POTTEN, KOEKPANNEN, VERTINDE KETELS, PANNEN etc. GEGALVANISEERDE EMMERS, TOBBEN enz. enz”.

Nieuw Amstelstraat 19 – David Santcroos
David Santcroos was bode van de ‘Vereniging voor Toevlucht voor behoeftige Weezen en Oude Lieden’ van de Portugese Gemeente en woonde op dit adres in 1919. Daarnaast wordt hij ook genoemd als sigarenfabrikant. David Israël Santcroos (Amsterdam, 24 november 1839 – Amsterdam, 26 juni 1922) woonde hier van 1905 tot 1922 met zijn vrouw, Sara Salzedo (Amsterdam, 31 januari 1850) en hun kinderen Sara (Londen, 23 maart 1871 – 1 maart 1885), diamantslijper en -snijder Haim David (Londen, 3 maart 1873 – Deurne, 15 oktober 1934), Abraham (Londen, 28 april 1875 – 23 december 1898), Jacob (Londen, 23 augustus 1878 – Arnhem, 19 november 1962), Abraham (Londen, 28 april 1875) en Rebecca (onbekend).

Nieuwe Amstelstraat 20 – Salomon Hammelburg
Salomon Hammelburg (Amsterdam, 2 augustus 1864) woonde hier in 1922 en hij verzorgde huwelijksinzegeningen in Zaandam.

Nieuwe Amstelstraat 21, D. L. Cardozo & Co
Op dit adres was in 1875 boekhandel D. L. Cardozo & Co gevestigd.

Nieuwe Amstelstraat 21 – Luxe Bakkerij M. A. Blok
Luxe bakkerij M. A. Blok was op dit adres gevestigd in 1916.  In de Houtkopersdwarsstraat 5 was een filiaal. In april 1922 moest men deze zaak om gezondheidsredenen te huur zetten.

Nieuwe Amstelstraat 21 – Alex de Wind
Alexander de Wind (Den Haag, 21 april 1890 – Amsterdam, 8 maart 1945) was solo violist en chef d’orchestre van strijkjes. Hij woonde in 1925 op dit adres met zijn vrouw Rebecca Numeijer (Vlaardingen, 21 oktober 1904 – Almere, 17 maart 1979).

Nieuwe Amstelstraat 25 – onderwijzer Emanuel Abraham Snapper
Onderwijzer Emanuel Abraham Snapper (Amsterdam, 11 december 1827 – Amsterdam, februari 1907) was in 1892 het contactadres voor de Vereniging Hulp voor Minvermoogende Wezen, waar ook het Nederlands Israëlitische Jongensweeshuis onder viel. Met hem kon contact worden opgenomen over het plaatsen van nieuwe wezen in dit tehuis.
Emanuel was gehuwd met Esther Gomperts (Amsterdam, 14 januari 1833 – Amsterdam, juli 1880) en zij hadden vijf kinderen; Sara Marianne (Amsterdam, 6 april 1858 – Amsterdam, 18 april 1874), Mietje (Amsterdam, 17 december 1859 – Amsterdam, 31 juli 1866), Abraham (Amsterdam, 6 oktober 1861 – Amsterdam, 19 oktober 1902), Philip (Amsterdam, 10 september 1863 – Amsterdam, 15 juli 1868), David (Amsterdam, 20 september 1865 – Amsterdam, 3 februari 1933), Mietje (Amsterdam, 11 december 1867), Philip Hijman (Amsterdam, 23 januari 1870 – Amsterdam, 1 december 1939) en Pollij (Pauline, Amsterdam, 2 augustus 1871 – Auschwitz, 19 november 1943). Dochter Pollij was gehuwd met horlogier Josua Messias.

Nieuwe Amstelstraat 26 – boekhandel Van Creveld & Co
creveldnwamstel26Boekhandel Van Creveld was op dit adres gevestigd. In september 1881 adverteerden ze met “een prachtige collectie Rosj-hasjana kaarten (Joods Nieuwjaar).
Abraham van Creveld (Hoorn, 29 juni 1859 – Amsterdam, ) was de eigenaar en hij woonde hier met zijn vrouw Heintje Bos (Amsterdam, 18 augustus 1857 – Amsterdam, ) en hun tien kinderen.

Nieuwe Amstelstraat 28 – dameskapper Louis Pruim
Rond 1887 was op dit adres de dameskapper Louis Pruim gevestigd. Hij adverteerde met ‘bandeaux’, daarmee werd een stoffen bedekking voor het haar bedoeld, een van de mogelijkheden voor de orthodoxe vrouwen om het haar te bedekken.

Nieuwe Amstelstraat 29 – Samuel van der Ziel
In 1892 was hier de zaak van Samuel van der Ziel (Wildervank, 13 januari 1863) gevestigd. Deze zaak verkocht parapluies en wandelstokken. Samuel was gehuwd met Hester Wolff (Meppel, 24 mei 1862)

Nieuwe Amstelstraat 30 – De Leeuw
Op 25 juni 1898 opende (’s avonds, het was immers sjabbat) J de Leeuw zijn winkel en magazijn van huishoudelijke artikelen en galanterieën op dit adres.

Nieuwe Amstelstraat 33 – S. L. Coltof
coltofamstelstraatSchilder S. L. Coltof woonde op dit adres, en in 1878 had hij een soekah (loofhut) te koop. Samuel Levie Coltof werd op 21 februari 1843 in Amsterdam geboren.

Nieuwe Amstelstraat 33 – boekhandel I. M. Rodrigues Lopes
In 1894 was hier de Hollandse- en Hebreeuwse boekhandel van I. M. Rodrigues Lopes gevestigd.

Nieuwe Amstelstraat 33 – drukkerij Miranda
Rond 1900 was op dit adres Drukkerij Miranda gevestigd.

Nieuwe Amstelstraat 33 – reisbureau Nieuw Israëlietisch Weekblad
Rond 1937 was op dit adres het reisbureau van het Nieuw Israëlietisch Weekblad gevestigd.

kappersoorlog
“Voorloopige lijst van Joodsche Zaken”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 06-08-1943.

Nieuwe Amstelstraat 35hs – Stolpersteinen
brandeisnwamstelstraat35hsOp deze plek liggen twee Stolpersteinen, een voor Eliazer Brandeis (Amsterdam, 15 januari 1860 – Amsterdam, 20 november 1942) en een voor zijn vrouw Grietje Velleman (Amsterdam, 18 december 1859 – Sobibor, 23 mei 1943).
Op dit adres was de kapperszaak van hun zoon Jacob gevestigd,  Eliazar en Grietje woonden daar in. Eliazer stierf aan een hartaanval, twee weken nadat tijdens de bezetting een aantal van zijn kinderen waren weggehaald.

Nieuwe Amstelstraat 37 – M. E. Kalker
M. E. Kalker was in 1886 op dit adres gevestigd en verkocht tapijten, vloerzeilen, lopers en behangselpapier.

Nieuwe Amstelstraat 37 – Maison Samson – Elte
Maison Samson – Elte was een naaiatelier en was rond 1911 gevestigd op dit adres.

Nieuwe Amstelstraat 43-45 – L. E. Streep
L. E. Streep was een kleermaker en hij verhuisde zijn zaak in mei 1896 naar de Leidsestraat. Levie Ephraim Streep werd geboren op 18 oktober 1849.

Nieuwe Amstelstraat 45 – I. Katan
I. Katan opende in juni 1896 op dit adres een winkel in kruidenierswaren.

Nieuwe Amstelstraat 49 – J. Leons
leonsnwamstelstraatOp 8 september 1880 opende J. Leons op dit adres zijn mantelmagazijn.

Nieuwe Amstelstraat 49 – Diligentia
In 1882 is op dit adres gebouw Diligentia gevestigd.  In dit gebouw waren lokalen te huur waar vergaderingen gehouden werden. Zo vergaderde op 11 april 1882 de “Vereniging Hulp aan Minvermoogende Weezen” er. Volgens het Nieuwsblad voor Israëlieten van 12 september 1884 werden er ook godsdienstoefeningen gehouden.

Nieuwe Amstelstraat 78, firma Wed. P. I. Strelitz & Zn
Deze firma was hier rond 1873 gevestigd en verkocht cacao, poederchocolade en dergelijke. Philip Jacob Strelitz was op 4 januari 1784 in Pruissen geboren en overleed op 31 juli 1860. Zijn weduwe was Eliza Polak (Amsterdam, 21 augustus 1792).

Nieuwe Amstelstraat 107 – J. Norden
In 1913 was hier de winkel gevestigd van J Norden.

Nieuwe Amstelstraat 123 – S. M. Keizer
S. M. Keizer was een slagerij ORT en op dit adres gevestigd in 1924. Na de 2e Wereldoorlog was deze zaak gevestigd op de Jodenbreestraat. Simon Marcus Keizer werd op 15 maart 1888 geboren.

 

 

bron:
“Advertentie Strelitz”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-11-1873. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872869:mpeg21:a0021
“Advertentie Cardozo”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 12-11-1875. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872299:mpeg21:a0007
“Advertentie Coltof”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 05-07-1878. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871966:mpeg21:a0006
“Advertentie Leons”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 10-09-1880. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860710:mpeg21:a0017
“Advertentie Van Praag”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 25-03-1881. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860738:mpeg21:a0016
“Advertentie Van Creveld”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-09-1881. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860930:mpeg21:a0018
“Advertentie Diligentia”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 07-04-1882. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860856:mpeg21:a0014
“vleeshal Nieuwe Amstelstraat 5.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-09-1882. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860877:mpeg21:a0001
“Advertentie Lelieveld-Klein”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-04-1883. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860909:mpeg21:a0024
“Advertentie M E Kalker”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-04-1886. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872112:mpeg21:a0023
“Advertentie Van Vriesland”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 23-04-1886. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872114:mpeg21:a0005
“Advertentie weeshuis”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 26-02-1892. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010861070:mpeg21:a0009
“Advertentie Van der Ziel”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 21-09-1892. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858577:mpeg21:a0029
“Advertentie S Keizer”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 31-03-1893. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858603:mpeg21:a0024
“Advertentie Rodrgues Lopes”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 08-06-1894. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858123:mpeg21:a0007
“Katan”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-06-1896. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858487:mpeg21:a0023
“Advertentie De Leeuw”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 24-06-1898. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858695:mpeg21:a0007
“Advertentie Montagnes”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-05-1899. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858742:mpeg21:a0019
“Advertentie Miranda”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-06-1902. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874154:mpeg21:a0006
“Advertentie Rudelsheim”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-12-1905. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871817:mpeg21:a0021
“Advertentie Samson-Elte”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-05-1911. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872732:mpeg21:a0029
“Advertentie Norden”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-03-1913. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860251:mpeg21:a0039
“Advertentie Blok”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-05-1916. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859617:mpeg21:a0032
“Advertentie Santcroos”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 12-12-1919. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859761:mpeg21:a0007
“Te huur, M A BLOK”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 21-04-1922. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874050:mpeg21:a0077
“Advertentie Hammelburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-05-1922. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874054:mpeg21:a0039
“EEN AARDIGE VERRASSING (S M Keizer).”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-11-1924. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872516:mpeg21:a0099
“Advertentie Alex de Wind”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 11-12-1925. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871893:mpeg21:a0028
“Mededeelingen v.d. Administratie (Stella Staal)”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 16-09-1927. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010857989:mpeg21:a0092
“De Vieeschhal.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 12-04-1929. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858000:mpeg21:a0090
“Advertentie NIW Reisbureau”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 05-11-1937. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872982:mpeg21:a0016
“Advertentie Restaurant Plesser”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 02-10-1940. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010861291:mpeg21:a0013
“Voorloopige lijst van Joodsche Zaken”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 06-08-1943. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318381:mpeg21:a0007
www.joodsmonument.nl, lemma Eliazer Brandeis (geraadpleegd 4 cseptember 2016)

www.onh.nl, lemma “een nieuwe en gemeenschappelijke vleeshal” (geraadpleegd 4 september 2016).
informatie slagerij Keizer met dank aan Mirjam Cijs-Loonstijn, 2 oktober 2016.
“Advertentie Streep”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-05-1896. Geraadpleegd op Delpher op 10-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858480:mpeg21:a0004
“Advertentie Keizer Swaap”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 13-09-1901. Geraadpleegd op Delpher op 18-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874109:mpeg21:a0025
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Jacob Elias Rudelsheim (nb kaart beschadigd, 2e naam kan Elias of Elia zijn).
Stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874 – 1893, Beem, Liefman
met dank aan H. Beem
“Advertentie Liefman Beem”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 14-04-1893. Geraadpleegd op Delpher op 22-03-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858605:mpeg21:a0029
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Aron Hersch Plesser
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaarten 1893 – 1939, David Israël Santcroos
Sigarenmaker Santcroos via https://www.genealogieonline.nl/stamboom-abas/I2850.php (geraadpleegd 23 maart 2019)
Overlijden Jacob David Santcroos via “Familiebericht”. “Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad”. Rotterdam, 19-11-1962. Geraadpleegd op Delpher op 23-03-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010953997:mpeg21:a0165
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaarten 1893 – 1939, Alexander de Wind
Stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874 – 1893, Emanuel Abraham Snapper
Emanuel Abraham Snapper via https://dutchjewry.org/genealogy/snapper/74.htm (geraadpleegd 23 maart 2019).
Nieuwe vleeshal: Dr. Jaap Meijer, Het jonas Daniël Meijerplein (Amsterdam 1961) 127
beschrijving oude  vleeshal: Dr. Jaap Meijer, Het Jonas Daniël Meijerplein (Amsterdam 1961) 126, 127
Stadsarchief Amsterdam, Stella Staal, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1830
Stadsarchief Amsterdam, Samuel Levie Coltof, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2046
Stadsarchief Amsterdam, Strelitz, Bevolkingsregister 1853-1863, archiefnummer 5000, inventarisnummer 476
“De nieuwe Israëlietische Vleeschhal te Amsterdam.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1929/04/19 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578016:mpeg21:p00005
Louis Pruim, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 15-07-1887, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 07-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000558013:mpeg21:p00004.
Diligentia, Nieuwsblad voor Israëlieten. 12 september 1884. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005601064:00001.
Simon Keizer, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1556.
Philippus van Praag, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1556.
Samuel van der Zeil, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2413.

Illustraties:
“Advertentie Coltof”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 05-07-1878. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871966:mpeg21:a0006
“Advertentie Leons”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 10-09-1880. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860710:mpeg21:a0017
“Advertentie Van Creveld”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-09-1881. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860930:mpeg21:a0018
“Advertentie Van Vriesland”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 23-04-1886. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872114:mpeg21:a0005
“Advertentie Streep”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-05-1896. Geraadpleegd op Delpher op 10-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858480:mpeg21:a0004
foto stolpersteinen © joodsamsterdam, 4 september 2016.
“Advertentie Keizer Swaap”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 13-09-1901. Geraadpleegd op Delpher op 18-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874109:mpeg21:a0025
“Advertentie Liefman Beem”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 14-04-1893. Geraadpleegd op Delpher op 22-03-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858605:mpeg21:a0029
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Nieuwe Amstelstraat. Uitgave: Kunstanstalt Herz, Collectie Stadsarchief Amsterdam: prentbriefkaarten. 1900. ANWU01723000001.
“De nieuwe Israëlietische Vleeschhal te Amsterdam.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1929/04/19 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578016:mpeg21:p00005.
Louis Pruim, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 15-07-1887, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 07-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000558013:mpeg21:p00004.
Diligentia, Nieuwsblad voor Israëlieten. 12 september 1884. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005601064:00001.

gepubliceerd:
4 september 2016

laatst bijgewerkt:
26 februari 2024