Nieuwsbrief Joodsamsterdam en Joodserfgoedrotterdam april 2017

Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de www.joodserfgoedrotterdam.nl.
Voorwoord
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en joodserfgoedrotterdam.nl gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.
Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze link.
Links
Deze site plaatst geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum Alef en Mokum Resj (Rotterdam).
Boeken

Een aantal boeken die op de site genoemd worden is bijeen gebracht op de boekenpagina.
Contact

Alleen per mail

deze maand

Deze maand zoeken we gegevens over drie mensen. Een dochter van de onderduikgever van Roelof Sanders zoekt Roelof; Sam Scheffer was actief in een vakvereniging en we zoeken welke en  Erna Romijn zoekt klasgenoten (foto!).
Verder zijn er deze maand verhalen gepubliceerd over een apotheker en een hoogleraar in Rotterdam en ook een man wiens naam in Berlijn misbruikt werd in nazi-propaganda. Ook in Rotterdam twee jazz-musici, vader en dochter.
In Amsterdam een onderzoek naar drie Joodse bewaarscholen, een aantal straten, het verhaal over het geldkistje van Peter Redlich dat deze maand gevonden werd en een aantal fabrikanten, een muzikant en het verhaal over de Amstelbrouwerij. Een volle nieuwsbrief dus. Ik hoop dat u iets weet over de personen die we zoeken.
Joodserfgoed Rotterdam   Joods Amsterdam
8 april – Margaretha Cohen was apotheker en het verhaal is toegevoegd aan de site.   5 april – de Hondecoeterstraat is toegevoegd.
15 april – Louis Izaak Barmat was hoogleraar en kwam uit Rotterdam. En hij mocht zich vanaf 1948 Louis Izaak de Winter noemen.   8 april – In een onderzoek is de achtergrond en de positie van drie particuliere bewaarscholen onderzocht en daarnaast hoe de Joodse gemeente zelf op de situatie reageerde.
15 april – Judko Barmat leidde een leven tussen de Oekraine, Rotterdam, Amsterdam, Berlijn en zijn naam werd door nazi-propaganda misbruikt.   8 april – de Leliegracht is toegevoegd
22 april – het metaalbedrijf J Hartogensis was op de Baan gevestigd tot het bombardement.   9 april – de Wielingenstraat is toegevoegd
27 april – Pauline Kosman – Pauky – was een talentvolle jazzmusicus uit Rotterdam.   14 april – Nanette König groeide op in Amsterdam, zat bij Anne Frank in de klas op het Joods Lyceum en vertelt haar verhaal in Sao Paolo.
27 april – Parky Kosman was een talentvol musicus in Rotterdam.   17 april – In een kruipruimte in een huis in Amsterdam werd deze maand het geldkistje van Peter Redlich gevonden. Wat is er nog meer over Peters’ leven terug te vinden?
29 april – Er worden meer gegevens over Salomon Scheffer (Sam) gezocht.   22 april – Calff & Meischke kent u wellicht van de bioscoopreclame. Wat is het verhaal achter dit bedrijf?
29 april – Er worden meer gegevens over Roelof Sanders gezocht   22 april – de Marnixstraat is toegevoegd.
    23 april – We zoeken informatie over textielbedrijf M B Oudkerk, gevestigd op de Nieuwe Herengracht 19.
    24 april – Het textielbedrijf van Alex Meijer is toegevoegd.
    24 april – de onderscheiding van Yad Vasjem werd uitgereikt aan Nel en Anton Stoke die in de Amstelbrouwerij 22 onderduikers twee jaar lang verborgen. Alle onderduikers overleefden de oorlog.
    24 april – Lion Goudsmit had een behangpapierfabriek en was filantroop.
    26 april – We zoeken klasgenoten van Erna Romijn die op de Joodse school in de Christiaan de Wetstraat zat.
    27 april – Sal Doof speelde onder andere bij The Ramblers.