nieuwsbrief joodsamsterdam en joodserfgoedrotterdam december 2016

Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de www.joodserfgoedrotterdam.nl.
Voorwoord
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en joodserfgoedrotterdam.nl gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.
Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze link.
Links
Deze site plaatst geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum Alef en Mokum Resj (Rotterdam).
Boeken

Een aantal boeken die op de site genoemd worden is bijeen gebracht op de boekenpagina.
Contact

Alleen per mail

Deze maand…………

Allereerst de beste wensen voor 2017. Veel gezondheid en laat het een vredig jaar worden.

2016 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin de wereld nog meer in de greep van terreur terecht kwam, een jaar waarin de noodzaak om te schrijven over antisemitisme en onrecht alleen maar groter werd. En een jaar waarin de wanhoop wel eens nabij was. Want, als je ervan uitgaat dat alleen door de verhalen over de geschiedenis mensen tot inzicht kunnen komen en je daarmee wellicht aan begrip en een vermindering van -in dit geval- antisemitisme kunt werken voelde het wel eens als dweilen met de kraan open.
En toch is er ook wat anders aan de gang. Op facebook is het aantal fans van de website groter dan ooit. Dan is er nog een enorm aantal volgers op facebook en twitter, het aantal abonnees op de nieuwsbrief liep sterk op en het bezoek aan de websites liep op van 13.567 bezoeken in 2015 naar 55.148 bezoeken in 2016 en het aantal pagina’s dat bekeken werd liep op van 18.410 in 2015 naar 132.133 in 2016. De websites en de verhalen staan meer dan ooit in de belangstelling en is een hoopvol tegenwichtje tegenover de wanhopige ontwikkelingen in de wereld. De verhalen worden gelukkig niet voor niets verteld.

Lay-out
Natuurlijk is de andere layout van de sites ook een aspect dat heeft meegeholpen. De websites zijn goed doorzoekbaar (het groene loepje) en de grote letters en rustige layout zorgen voor een sterk toegenomen leesbaarheid. En zo gaan de verhalen ook verder in 2017.

Hulp
In 2017 hebben we uw hulp nodig. Voor de derde keer doen beide sites mee onder de naam joodsamsterdam.nl met de Geschiedenisonlineprijs. De vorige keer oordeelde de vakjury dat we wel in de Top 20 kwamen maar niet in de Top 10 omdat de opmaak niet geschikt was voor tablets en smartphones. Dat is nu veranderd. De sites zijn op alle apparaten goed te lezen. Bij de publieksjury kwamen de sites, net zoals de eerste keer, hoger. Maar, aan het aantal stemmen te beoordelen stemde maar een deel van u op de sites. Natuurlijk zijn we blij met elke stem, maar we hadden met gemak in de Top 5 kunnen komen, daarmee meer aandacht kunnen genereren voor de websites en daarmee voor het vertellen van het verhaal. Vanaf 9 januari a.s. kunt u weer stemmen op de site. Het is een kleine moeite, het is zo gepiept en als u vindt dat de sites het verdienen om te winnen, stem dan op www.joodsamsterdam.nl of www.joodserfgoedrotterdam.nl. Jawel, de sites doen dit samen omdat ze door 1 persoon gemaakt worden en om te voorkomen dat de sites elkaars concurrent worden.

Wandeling
En we gaan maar door. Begin 2017 wordt op het digitale platform van izitravel een wandeling door Joods Rotterdam gelanceerd benoorden Rotterdam CS. Te lopen met de smartphone. Het commentaar dat u kunt horen wordt gegeven door mensen met een band met de locaties en door de samensteller van de site.
In de afgelopen twee jaar werd voor Crescas een wandeling door Joods Rotterdam georganiseerd die door het centrum en langs de Nieuwe Maas voerde. Bij voldoende belangstelling wordt er dit jaar, nu direct door joodserfgoedrotterdam.nl, de app-wandeling life georganiseerd. Nadere gegevens volgen.

Een goed 2017
De beste wens voor u persoonlijk is een gezond 2017 voor u en uw naasten. En verder wens ik u een vredig 2017.

Joodserfgoed Rotterdam

30 nov – Joseph Samuel (Jopie) Cohen was een jongen uit Rotterdam en hij wordt door zijn vriend uit die tijd in de herinnering gebracht.

24 dec – Het verhaal over de behangselfabriek van Jac Cohen is uitgebreid met een verhaal over de onderduik.

26 dec – Sparta werd in 1888 opgericht en Rotterdamse Joden hebben er een rol gespeeld.  Het verhaal over Louis Weinthal, maar ook over de oorlog.

Joods Amsterdam

1 dec – In het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn staat een koffer uit de Tweede Wereldoorlog. Een koffer van R Cohen uit de Staalstraat. Het verhaal achter de koffer.

7 dec – Er werd een kwitantie gevonden van Joseph Simons voor de huur van een zitplaats in de Grote Synagoge in Amsterdam. Joseph en zijn vrouw overleefden de oorlog, en wat er te vinden was over hem staat in dit artikel.

10 dec – In de Nieuwe Amstelstraat werd in 1929 een nieuwe vleeshal gebouwd.

11 dec – Het Zonnehofje, een van de sloppen aan de Valkenburgerstraat, is toegevoegd.

11 dec – De Suikerbakkersgang, een van de sloppen aan de Valkenburgerstraat, is toegevoegd.

17 dec – De Leprozengracht is toegevoegd aan de website.

17 dec – Een stukje van het verhaal van slager Gabriël Vezevano is achterhaald.

24 dec – Op 11 december 2016 overleed Marion Pritchard – van Binsbergen. Ze redde in de oorlog veel Joodse levens.  Haar obituary uit de Washington Post staat in een vertaling op de site.

25 dec – De Middenweg is toegevoegd aan de site.

26 dec – David Jacobs was grossier in porselein.

27 dec – De Houtgracht is niet meer te vinden in het stratenpatroon van Amsterdam, maar wel op de site.