Nieuwsbrief Joodsamsterdam en Joodserfgoedrotterdam februari 2024

Een bijzondere vondst deze maand was een album in het archief van Atria in Amsterdam. In 1939 lieten 175 vrouwen hun handtekening achter bij het aanbieden van een nieuwe parochet (voorhang) ter gelegenheid van de verbouw van de synagoge aan de Botersloot in Rotterdam. 175 vrouwen die hadden bijgedragen. Bij Atria was zo goed mogelijk getracht om de namen te ontcijferen, soms eenvoudig, soms niet en tussen deze namen moesten, uiteraard, namen zitten die op de nu 1500 pagina’s grote Rotterdamse site zijn opgenomen. Honderdtweeenzestig namen konden worden gelinkt aan verhalen die er al waren of zorgden ervoor dat er nieuwe pagina’s konden worden gemaakt. Daarom ook de grote uitbreiding van de Rotterdamse site deze maand. Deze links geven een inkijkje in de bijdrage van de vrouwen in het religieuze leven van de sjoel aan de Botersloot. Daarnaast was de aandacht voor dit document en de ontsluiting van de gegevens op deze site de reden om het document van Atria naar het Stadsarchief Rotterdam over te brengen waar het in de collectie zal worden opgenomen en binnenkort te zien zal zijn. Atria vond de Rotterdamse connectie van het album van groot belang.
Verder een groot aantal nieuwe stukken op beide sites, waarbij ook de link naar een podcast van NAP.

 

Rondleidingen

Wist u dat de historicus achter deze sites ook rondleidingen geeft door Joods Rotterdam en Joods Amsterdam? De verhalen van de site, verhaalt door de verteller. Lees hier meer.

 

Stichting Heimisj

Ook in de afgelopen maand zijn er giften ontvangen voor deze twee websites. Daarvoor heel veel dank.Tot begin 2022 werden ruim 15 jaar lang de kosten voor deze websites, met inmiddels een enorme hoeveelheid informatie, particulier gedragen. Nu kunt ook u de sites financieel ondersteunen en daarmee meehelpen met het voortbestaan én nieuwe initiatieven mogelijk maken. Daarvoor is Stichting Heimisj opgericht. Lees hier hoe u kunt helpen.

 

Joodserfgoed Rotterdam

 

Joods Amsterdam

3 feb – Aäron Frenk en Mietje Rosendaal woonden met hun gezin tot net na het bombardement van 14 mei 1940 in Rotterdam.   3 feb – Siegfried Emanuel van Praag was een groot schrijver.
5 feb – Felix Raphaël Pierot was scheepsmakelaar in Rotterdam en consul voor Joegoslavië.   13 feb – Marianne Franken was een schilderes in Amsterdam.
5 feb – Joachim Eijl was firmant van de Firma Flesch & Co en secretaris van Dowor Touf.   17 feb – Barend Vleeschhouwer was eigenaar van een essencefabriek en het merk Fruticia.
6 feb – Strul Ganz en Frida Feuerwerker waren met hun kinderen vluchtelingen uit Duitsland en vestigden zich in Rotterdam.   14 feb – podcast. Op 14 feb werd een interview uitgezonden over de Beethovenstraat en Jiddisj in het vroegere Amsterdam. Terug te horen via deze link.
7 feb – de Allard Piersonstraat is toegevoegd.   17 feb – de Tweede van Swindenstraat is toegevoegd.
7 feb – de Hoevestraat is toegevoegd.   18 feb – de Brouwersgracht is toegevoegd.
7 feb – de Klein Coolstraat is toegevoegd.   22 feb – Hassemeigim Besjierim was een zang- en toneelvereniging in Amsterdam.
8 feb – de Gerard Scholtenstraat is toegevoegd.   23 feb – de Da Costastraat is toegevoegd.
9 feb – de Lumeystraat is toegevoegd.   28 feb – de eerste echte synagoge van Haarlem was gevestigd aan het Goudsmitspleintje.
9 feb – de Lambertweg is toegevoegd.   28 feb – de synagoge op het Goudsmitspleintje werd opgevolgd door die in de Lange Begijnestraat.
10 feb – de Savornin Lohmanlaan is toegevoegd.    
11 feb – Ten Bate der Armen was een ‘weldadigheidsvereniging’ en bestond in 1936 25 jaar.    
12 feb – In 1939 lieten 175 vrouwen hun handtekening achter toen ze de nieuwe voorhang aanboden aan de synagoge op de Botersloot. Het album is er nog, 162 namen konden worden gelinkt aan verhalen op de site.