nieuwsbrief joodsamsterdam en joodserfgoedrotterdam september 2016

Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de www.joodserfgoedrotterdam.nl.
Voorwoord
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en joodserfgoedrotterdam.nl gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.
Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze link.
Links
Deze site plaatst geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum Alef en Mokum Resj (Rotterdam).
Boeken

Een aantal boeken die op de site genoemd worden is bijeen gebracht op de boekenpagina.
Contact

Alleen per mail

Deze maand…………

2 oktober 2016 – Het is weer een bijzondere maand geweest. Met Joods nieuwjaar nu letterlijk voor de deur was het overlijden van Shimon Peres datgene dat voor eeuwig aan deze maand verbonden blijft. Maar op zich heeft hij niets te maken met Rotterdam of Amsterdam…

Of toch wel?

Ik zal nooit vergeten dat ik bij het vraaggesprek tussen Esther Voet en Shimon Peres mocht zijn in de Snoge (Portugese Synagoge) in Amsterdam. Het was in 2013, Esther Voet was de directeur van het CIDI. Shimon Peres was drie dagen in Nederland.

Hij kwam de Snoge binnen en de Snoge was daarmee gevuld. Gevuld met een persoonlijkheid, zoals dat zelden gebeurt. Een overheersende wijsheid, een enorme rust, een krachtige blik op de wereld. Peres kwam binnen en de Snoge was stil.

Hij ging in op alle vragen van Esther Voet. Hij ging in op de schijnbaar onontwarbare knoop van het politieke Midden-Oosten en de duizenden vragen, belangen en onverdraagzaamheid die daar een kluwen vormen waar men heel moe van kan worden. Hij was negentig en ging onvermoeibaar in op de vragen en vertelde onvermoeibaar over zijn missie. Een missie voor een betere wereld – het “tikkun olam“?

Maar wat mij het meest raakte in het interview was de hoop op een betere wereld die deze toen negentigjarige man uitsprak, een man die heel wat had meegemaakt, maar de hoop nooit verloor.

Shimon Peres, 1923 – 2016, moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn.

En nog iets anders. Wat er deze maand aan artikelen op de sites is bijgekomen, staat hieronder. En natuurlijk wens ik u sjana tovah oemetoekah – een goed en zoet Joods Nieuwjaar; het jaar 5777 dat morgenavond begint.

Joodserfgoed Rotterdam

6 sept – Saccharinefabriek Hollandia werd gesticht door de Joodse immigrant Emanuel Mano Markovits.

25 sep – Het verhaal over Joseph Samuel Cohen stond al op de site, maar is nu sterk uitgebreid met informatie over de onderduik en de familie Van Rangelrooij.

29 sep – kunstverzamelaar, bankemploye, Spanje-strijder.  Het verhaal over Ies van Creveld staat op de website.

Joods Amsterdam

1 sep – Marcus Italiaander was een bekend banketbakker in Amsterdam.

1 sep – Emilie Culp was een beroemd zangeres in het Nederland aan het einde van de 19e eeuw.

1 sep – Arnold Aletrino was arts en schrijver. Als schrijver werd hij veelgelezen.

4 sep – De Nieuwe Amstelstraat is toegevoegd.

10 sep – Slagerij Rodrigues was bijna mythologisch op de Vijzelgracht.  Het pand is er nog, en het verhaal staat hier.

11 sep – Er is een foto opgedoken van kinderen op de kleuterschool aan de Rapenburgerstraat.  Wie herkent iemand? Reacties via deze link.

11 sep – Mirjam Bolle was secretaresse bij de Joodse Raad op het hoofdkantoor op de Nieuwe Keizersgracht. Onlangs was ze in Amsterdam waar ze haar verhaal vertelde in het nieuwe Holocaust-museum.

24 sep – De Swaan-Bonnist was de grootste speler op het gebied van jute zakken.

24 sep – Joost Divendal schreef in De Waarheid in 1984 een prachtig interview met Hennie Roos, feministe, activitste en echtgenoot van Meik de Swaan, van De Swaan-Bonnist.

25 sep – De Wittenburgergracht en de Kattenburgergracht zijn toegevoegd.

26 sep – Deze maand ging de film Riphagen in premiere. Simon Bacharach was een van zijn slachtoffers en zijn verhaal staat op de site.