Christiaan de Wetstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank / Dienst Publieke Werken; Afdeling Stadsontwikkeling, Christiaan de Wetstraat 2, Het schoolgebouw van een school voor gewoon lager onderwijs (G.L.O.). 1916, 010009009696

De Christiaan de Wetstraat is een straat in de Transvaalbuurt tussen de Tugelaweg en de Krugerstraat. De straat bestond feitelijk uit een complex van 38 etagewoningen en twee winkels, ontworpen door Harry Elte.

Christiaan de Wetstraat 4-1 – gezin Parfumeur
Na 22 maart 1943 woonde hier het gezin Parfumeur.

Christiaan de Wetstraat 14hs – Jack Santcross
Van begin 1943 tot het gezin naar de Hollandse Schouwburg moest woonde hier het gezin van Jack Santcross.

Christiaan de Wetstraat 20hs – Vogel Furth – Verdoner
Op 6 mei 1929 overleed Vogel Furth – Verdoner op dit adres op 84-jarige leeftijd.

Christiaan de Wetstraat 21 – Opleidingsschool voor Joodsche Handels- en Kantoorbedienden
Op 11 oktober 1943 begon de nieuwe cursus van deze school. Er werd les gegeven in de vakken Nederlandse, Franse, Engelse, Duitse en Spaanse taal en handelscorrespondentie; boekhouden, handelsrekenen en handelskennis; schoonschrijven, lakschrijven, stenografie en machineschrijven, terwijl aan de Opleidingsschool tevens zijn verbonden een opleiding voor het Middenstandsdiploma Handelskennis en voor het Manufacturenbrevet.
Het was een opleiding die door de bezetter werd ingesteld en inschrijven moest van ook bij de afdeling Cursuswerk van de Centrale Commissie voor het Joodsche Onderwijs, Nicolaas Witsenkade 14.

Christiaan de Wetstraat 21-23 – School Kennis en Godsvrucht
Voor de oorlog was deze school als Joodse school in gebruik voor de Vereniging Kennis en Godsvrucht.

Christiaan de Wetstraat 21-23 – Joodse school voor Uitgebreid Lager Onderwijs
De bezetter wees deze school aan als Joodse school. Erna Romijn was een van de leerlingen. Zij zoekt nog steeds naar klasgenoten.

Christiaan de Wetstraat 28 – Carolina Presser
Op 17 april 1930 verloofde Carolina Presser zich met Jos. H. Stouwer van nummer 35.

Christiaan de Wetstraat 34 – gezin Boas
Op 29 april 1932 werd hier Louise Boas geboren, dochter van A. Boas en E. Boas – de Levie.

Christiaan de Wetstraat 34 – secretariaat S. M. M. A.
Het secretariaat van het Israëlitische Begraafgenootschap S. M. M. A. was hier tot begin 1936 gevestigd.

Christiaan de Wetstraat 35 – Jos H. Stouwer
Op 17 april 1930 verloofde Jos H. Stouwer zich met Carolina Presser van nummer 28.

Christiaan de Wetstraat 35-1 – gezin Levisson
In 1943 woonde het gezin van Abraham Salomon Levisson, de opperrabbijn van Friesland, enkele maanden op dit adres.

Christiaan de Wetstraat 63-2 – Betty Vlessing
Op 28 mei 1941 werd hier Betty Vlessing geboren. Zij overleefde de oorlog in de onderduik. Betty was de dochter van David Vlessing (Amsterdam, 22 september 1913 – Sobibor, 9 juli 1943) en Rebecca Paur (Amsterdam, – Sobibor, )

 

bron:
“Familiebericht Furth”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1929/05/10 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 29-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858054:mpeg21:p006
“Familiebericht Stouwer – Presser”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1930/04/18 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 29-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874412:mpeg21:p006
“Familiebericht Louise Boas”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1932/05/06 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 29-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874751:mpeg21:p006
“AMSTERDAM S M M A.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1936/03/26 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 29-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000582057:mpeg21:p00001
“Familiebericht Betty Vlessing”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 1941/05/30 00:00:00, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 29-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318157:mpeg21:p011
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Vlessing (geraadpleegd 29 november 2020)
“Opleidingsschool voor Joodsche Handels- en Kantoorbedienden”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 1942/09/25 00:00:00, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 29-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318338:mpeg21:p001
ontwerp straat via https://www.hpdetijd.nl/2018-04-17/joodse-huizen-paradox/

illustratie:
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank / ,

laatst bijgewerkt:
29 november 2020