Nieuwsbrief Joodsamsterdam en Joodserfgoedrotterdam juni 2017

Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de www.joodserfgoedrotterdam.nl.
Voorwoord
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en joodserfgoedrotterdam.nl gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.
Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze link.
Links
Deze site plaatst geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum Alef en Mokum Resj (Rotterdam).
Boeken

Een aantal boeken die op de site genoemd worden is bijeen gebracht op de boekenpagina.
Contact

Alleen per mail

deze maand

Deze maand
Op de Rotterdamse site zijn deze maand een paar zaken uitgelicht die na de 2e Wereldoorlog koosjere producten verkochten. Daarnaast ook het bijzonder verhaal over Mary Meijer – van der Sluis die voor Nederland uitkwam op de Maccabiade én daar ooit Golda Meïr ontmoette. Bertha Schaap was de dochter van Salomon Schaap, de bekende godsdienstonderwijzer uit de Maasstad en ook haar verhaal staat nu op de Rotterdamse site.Op de Amsterdamse site onder andere aandacht voor textielbedrijf Alex Meijer, literair agent Barthold Fles, twee stegen bij het Waterlooplein en het bijzondere feuilleton van Fré Cohen en Joseph Gompers die in de jaren dertig hun observaties in Joods Amsterdam voor het NIW opschreven.Verder wijs ik u op de hieronder staande oproep (in rood). Ik hoop uw reacties te ontvangen.En, eigenlijk had ik een heel ander voorwoord geschreven over het ongebreidelde kopiëren van deze website in, met name, facebookgroepen. Ergerlijk, want ik heb er veel werk aan en ik zie hoe de kopieerders ten eerste bedankt worden voor hun werk (?) en dat waardevolle reacties niet aan mij worden doorgegeven en daarom nooit worden vastgelegd. Historische verhalen gaan daardoor verloren!
Maar, ik heb dat voorwoord verwijderd en wijs u op het volgende: u mag alles van de site gebruiken, maar alleen met bronvermelding. Dat staat heel duidelijk op de website.Zomer
De nieuwsbrief over juli en augustus 2017 wordt samengevoegd en de volgende nieuwsbrief verschijnt rond 1 september.

Oproep
De familie Calisch woonde in de Hondecoeterstraat 22-1. Hoe de oorlog voor hen verliep willen nabestaanden weten. Wat bekend is over dit gezin staat hier.

Nogmaals
We willen de klassenfoto van Erna Romijn nogmaals naar voren brengen. Wie herkent iemand?

Oproep Joods Historisch Museum
In april 2018 wordt in het Joods Historisch Museum (JHM) de tentoonstelling ‘Joden en het Huis van Oranje’geopend. De joodse gemeenschap is van oudsher zeer Oranjegezind geweest. Anderzijds was er ook een traditie van socialistisch of anderszins geïnspireerd joods anti-orangisme. Het JHM is op zoek naar negentiende- en twintigste-eeuwse voorwerpen (zoals vaandels, banieren, vlaggetjes, gebruiksvoorwerpen, speldjes), archiefstukken en documenten (zoals affiches, toegangskaartjes en programmaboekjes), geluids- en muziekfragmenten, en filmbeelden en foto’s (van aubades, optochten), die gaan over de relatie tussen de joden en de Oranjes. Materiaal dat uiting geeft van een kritische houding ten aanzien van de Oranjes hoort ook bij de focus van de tentoonstelling. Mocht u informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de conservator, Julie-Marthe Cohen.
julie-marthe.cohen@jck.nl of 020 5310355 (ma-do).

Joodserfgoed Rotterdam

 

Joods Amsterdam

3 juni – Bertha Schaap, dochter van Salomon Schaap en Naatje Keizer, is toegevoegd.   1 juni – Alex Meijer had voor de oorlog een textielbedrijf en na de oorlog beleefde dit bedrijf een doorstart.
20 juni – banketbakker Van Dijk verkocht tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw koosjer gebak.   1 juni – Bernard Drukker was een groot musicus en dirigent.
20 juni – Als Madame Markowitz had Henye Markovits een kruidenierszaak ORT op de Adrien Mildersstraat.   4 juni – George Fles werd geboren in Amsterdam en is een slachtoffer van het Sovjet-regime.
24 juni – Izaäk van der Bijl had een lampenzaak op de Prins Hendrikkade in Rotterdam, tot het bombardement…   4 juni – Barthold Fles emigreerde naar de Verenigde Staten en werd een literair agent. Zijn laatste drie levensjaren woonde hij in Laren.
24 juni – kruidenier Schiereck verkocht na de 2e wereldoorlog ORT-waren.   5 juni – De zaak van Hijman A Wagenaar, in koloniale- en grutterswaren, bestond in 1899 al 200 jaar.
25 juni – Mary Meijer – van der Sluis was zangeres en schermster en kwam uit voor Nederland tijdens de Olympische Spelen en de Maccabiade.   15 juni – De Lazarussteeg is toegevoegd
    16 juni – De Markensteeg is toegevoegd.
    17 juni – Fre Cohen en Joseph Gompers liepen in 1935 door Joods Amsterdam en beschreven hun observaties in 13 verhalen in het NIW. Deze verhalen zijn bijeen gebracht, de tekeningen van Fre Cohen zijn opgenomen in het verhaal Zwerftocht door Klein Jeruzalem.
    17 juni – Joseph Gompers is opgenomen op de site.
    27 juni – het bijzondere verhaal van Josephina van Messel – Aardewerk