Raamgracht

Stadsarchief Amsterdam / Eilers, Bernard F. (1878-1951). Raamgracht 15 – 69, Gezien in oostelijke richting met in het verschiet vaste brug nummer 230. Rechts Raamgracht 20-10 en welfbrug nummer 226 over de Groenburgwal met de nummers 1-3. Collectie Bernard F. Eilers, ca. 1920. 010186002371

De pittoreske Raamgracht bevindt zich in het centrum van Amsterdam en loopt van de Kloveniersburgwal naar de Zwanenburgwal. Dit deel van de stad werd in 1593 bij de stad gevoegd. Er waren hier lakenweverijen gevestigd, op houten ramen werden de stoffen gespannen om te drogen – vandaar de naam Raamgracht.

Raamgracht 3 – gezusters De Korte
De gezusters De Korte plaatsten in 1885 een advertentie in het Nieuw Israëlietisch Weekblad waarin ze lieten weten dat zij ‘costumes en mantels’ maakten voor dames en kinderen. De zaken zullen goed zijn gegaan want een jaar later zochten ze bekwame naaisters, nu onder de naam ‘De Korte Soeurs’. In 1889 volgde er weer een advertentie van de gezusters, nu konden ze een meisje plaatsen die er voor niets het modevak kon leren.

Stadsarchief Amsterdam, Raamgracht 4, Kantoor genootschap “Liefdadigheid naar Vermogen”. 1886. 010194001126

Raamgracht 4 – genootschap ‘Liefdadigheid naar Vermogen’
Van zeker 1886 tot aan de Tweede Wereldoorlog was het kantoor van dit genootschap, dat in dat jaar een loterij organiseerde, op dit adres gevestigd.

Raamgracht 6 – arts A. Cohen
A. Cohen was in 1893 secretaris van het Herstellings- en Vacantieoord voor Israëlietische Kinderen te Wijk aan Zee. In een krant van 1896 bekleedde hij nog steeds deze positie.

Raamgracht 9 – S. L. Sarlie
In oktober 1886 kreeg S. L. Sarlie een erefunctie in zijn synagoge, chatan beriesjiet. Deze functie hield in dat hij op het feest van Simcha Thora (Vreugde der Wet) begint met het voorlezen van het eerste verhaal in de Thora. Salomon Sarlie (Amsterdam, – Wortel, ) woonde op dit adres met zijn vrouw Grietje Zodij (Amsterdam, 4 oktober 1863) en hun zoon Louis (Amsterdam, 31 december 1885). Wortel is een plaats in de buurt van Antwerpen.

Raamgracht 9 – Flora Rodrigues Lopez
Flora Rodrigues Lopez verloofde zich op 21 maart 1891 met Jacob H. Kisch en de receptie was op 28 maart 1891 op dit adres, waar toen de familie Rodrigues Lopez woonde.

Raamgracht 10 – Mietje Limburg
In 1901 verloofde Mietje Limburg zich met Louis G. Oudkerk van de Gelderschekade 94.

Raamgracht 12 – Stenografenbureau M. S. Vaz Dias
Het stenografenbureau van M. S. Vaz Dias was op dit adres gevestigd in 1903. Mozes Salomon Vaz Dias (Amsterdam, 22 mei 1881 – Amsterdam, 4 januari 1963) zou in 1904 het Persbureau M. S. Vaz Dias oprichten, dat onder andere persberichten leverde aan dagbladen. Vaz Dias had ook een knipseldienst in de jaren tachtig. Dit adres was het woonadres van zijn ouders. Salomon Vaz Dias (Amsterdam, 3 november 1844 – Amsterdam, 3 november 1890) woonde hier met zijn vrouw Judith Penha (Amsterdam, 4 april 1847) en zij hadden naast Mozes de volgende kinderen: Rachel (Amsterdam, 24 maart 1873), Klara (Amsterdam, 27 januari 1875), Rika (Amsterdam, 30 december 1876), Jacob (Amsterdam, 25 juni 1879), Reina (Amsterdam, – Amsterdam, ), Elisabeth (Amsterdam, 20 september 1884) en Carolina (Amsterdam, – Auschwitz, ). Mozes huwde in 1908 met Rosette Speijer (Amsterdam, 29 januari 1886). In 1944 is de aantekening V O W (Vertrokken Onbekend Waarheen) aangebracht op de gezinskaart, waarschijnlijk zijn zij in onderduik gegaan. Verder lezen

Raamgracht 12 – hoeden- en pettenfabriek S. J. Vas Dias
In 1904 werd vanaf dit adres een advertentie geplaatst door de firma S. J. Vas Dias in het Nieuw Israëlietisch Weekblad waarbij een jongen werd gezocht. Ondanks de andere spelling betrof dit waarschijnlijk een firma die door Salomon Vaz Dias werd opgericht, hoewel hij volgens verschillende kaarten in het stadsarchief Amsterdam van beroep commissionair was.

Raamgracht 12 – arts A. Keesing
In 1907 vestigde arts A. Keesing zich op dit adres. Abraham Keesing (Amsterdam, 28 maart 1883) was gehuwd met Sara Snuijf (Amsterdam, 1 oktober 1884) en zij hadden de volgende kinderen: Sybille (Amsterdam, 29 maart 1911) en Gustaaf Isidore (Amsterdam, 14 september 1913). In 1909 verhuisde het gezin naar de Kloveniersburgwal 73.

Raamgracht 12 – Van IJssel & v. d. Ham
Rond 1921 zocht dit bedrijf, in herenconfectie, bekwame broekenstiksters. Er werd geadverteerd in het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Raamgracht 13 – arts A. L. Nova
In 1891 vestigde arts A. L. Nova zich op dit adres en hij liet dit ook weten via het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland.

Raamgracht 13 – S. A. Porcelijn
S. A. Porcelijn was penningmeester van de Bond van Israëlitische Godsdienstonderwijzers in Nederland en woonde op dit adres rond 1917. In 1932 zat S. Porcelijn in de oudercommissie van de Herman Elteschool.

Raamgracht 14 – H. M. de la Bella
H. M. de la Bella woonde in 1897 op dit adres. In 1916 was hier de boterhandel van J. de la Bella gevestigd.

Raamgracht 15 – Marianne de Jong
Marianne de Jong plaatste in 1904 een annonce in het Nieuw Israëlietisch Weekblad en zocht lingerienaaisters.

Raamgracht 15 – boekbinderij I. Marcowitz
Boekbinderij I. Marcowitz was hier rond 1923 gevestigd.

Raamgracht 16 – drukkerij M. Nieweg & Co.
Rond 1890 was hier de drukkerij van M. Nieweg & Co. gevestigd.

Raamgracht 16 – godsdienstonderwijzer S. Berlijn
Godsdienstonderwijzer S. Berlijn werd in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van 1 januari 1892 bedankt voor zijn werk voor de bar mitswah van Izaak, zoon van E. Verdoner en A. Verdoner-Blog. Dit waren waarschijnlijk Emanuel Verdoner (1839 – 1910), zijn vrouw Aaltje Blog (1841 – 1904) en hun zoon Izaak Verdoner (1878 – 1927).
S. Berlijn was Salomon Levie Berlijn (Amsterdam, 8 april 1823). Salomon trouwde met Roosje Godschalk (Hoogeveen, 9 februari 1927) en kreeg met haar vijf kinderen.

Raamgracht 17 – Mejuffrouw M. Frank – Meijers
In 1897 woonde deze lerares in nuttige handwerken op dit adres.

Raamgracht 17 – chocolade en suikerwerken A. Nabarro
In 1902 was het engros-magazijn in chocolade en suikerwerken van M. Nabarro op dit adres gevestigd. In 1903 meldt Nabarro in een advertentie dat er ook een winkel is op de Jodenbreestraat 38.

Raamgracht 17 – Rebecca Mendels – Cousin
Rebecca Mendels – Cousin (Amsterdam, – Amsterdam, ) vierde op dit woonadres haar 70ste verjaardag op 5 mei 1928. Rebecca was gehuwd met Marcus Mendels (Weststellingwerf, – Auschwitz, ) en zij kregen elf kinderen: Rachel (Amsterdam, 20 maart 1881), Naatje (Amsterdam, 15 november 1882), Grietje (Amsterdam, 10 september 1884), Isaac Mozes (Amsterdam, – Den Haag, ), Mozes (Amsterdam, 14 oktober 1887), Meijer (Amsterdam, 26 juli 1889), Sophia (Amsterdam, 21 november 1891), Emanuel, Meijer (Amsterdam, – Gemeente niet bekend, ), Mimi en n.n. Aan het einde van zijn leven verbleef Marcus Mendels in verpleeghuis ‘Barend’ op de Keizersgracht 741hs.

Raamgracht 18 – J. Caminada
Rond 1881 woonde hier meestersmid J. Caminada. Samen met drie anderen probeerden zij geld in te zamelen voor een in nood verkerend gezin. Hoewel de advertentie wel in het Nieuw Israëlietisch Weekblad werd geplaatst, is het niet zeker of de heer Caminada Joods was.

Raamgracht 18 – vleeshouwerij Hemelrijk
In december 1892 opende M. Hemelrijk op dit adres zijn koosjere vleeshouwerij.

Raamgracht 19 – Asser J. Goudsmit
Asser J. Goudsmit woonde rond 1889 op dit adres en was kapper. Aan huis verzorgde hij baardknippen, scheren en haarsnijden.

Raamgracht 19-1 – Rachel Pots
Op 19 augustus 1925 trouwden Rachel Pots (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Mozes de Levie (Amsterdam, – Auschwitz, ) in de synagoge op de Rapenburgerstraat. Van 2 – 5 uur werd er op die dag op dit adres de receptie gegeven. Rachel en Mozes zouden twee zoons krijgen; Samuel (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Ruben (Amsterdam, – Auschwitz, ). Ten tijde van de oorlog woonde het gezin op Lepelstraat 2b-1.

Raamgracht 20 – Salomon A. Stokvis
Salomon Stokvis was in 1896 voorzitter van de Eerste Algemeene Liefdadigheids-Vereeniging “Hulp aan Wezen” (van alle gezindten), goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. In die tijd was S. Boas (Jodenbreestraat 77) de 1e secretaris, S. Frankfort (Nieuwe Hoogstraat 2) de 2e secretaris en S. Ephraïm (Nieuw Hoogstraat 30) de penningmeester. Het was dus een vereniging voor alle gezindten, gelijktijdig was het bestuur Joods en adverteerde men in het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Salomon (Amsterdam, 8 maart 1872 – Amsterdam, 12 augustus 1935) was een zoon van sigarenmaker Abraham Stokvis (Amsterdam, 2 augustus 1841) en Sophia Salomon Velleman (Nieuwer Amstel, 28 juli 1846).

Raamgracht 21 – restauratie De Gouden Leeuw
In 1875 had L. S. de Leeuw hier zijn restaurant gevestigd. Vanaf 5 uur kon er gegeten worden, diners werden ook aan huis bezorgd en de gelegenheid was koosjer. In latere advertenties is er sprake van tevens een logement op dit adres.

Raamgracht 21-2 – Gretha Pach
Eind juni 1927 werd op dit adres Gretha (Margaretha) Pach, dochter van Mozes Pach (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Maria Bromet (Amsterdam, – Auschwitz, ), geboren. Gretha had een oudere zus Klara (Amsterdam, – Auschwitz, ). Gretha overleefde de oorlog.

Raamgracht 22 – A. S. de la Mar
In 1871 woonde A. S. de la Mar op Raamgracht C 396, in 1875 hernummerd naar 22. De la Mar zat in een comité dat in het Nieuw Israëlietisch Weekblad opriep een weduwe financieel te ondersteunen.

Raamgracht 22 – Jozef Spits
Jozef (J. M.) Spits, debitant bij de Staatsloterij, woonde hier voor 1896.

Raamgracht 23 – weduwe Gosschalk
De weduwe Gosschalk plaatst in 1883 een advertentie voor het koosjere restauratie ORT op dit adres.

Raamgracht 23 – M. A. Coster
In 1889 blijkt M. Koster van nummer 35 op dit adres te wonen. Volgens de advertentie beveelt hij zich aan ‘voor het herstellen van oude en voor het schrijven van nieuwe sifrei torah (thora-rollen), megilot (rollen, meestal de Esther-rol bedoeld) alsmede mezoezoth (mezoeza’s) en tifelin (gebedsriemen) tot de billijkste prijzen. Mozes Abraham Coster (Amsterdam, 12 juni 1840) was gehuwd met Susanna Bacharach (Amsterdam, 16 januari 1848 – Amsterdam, 3 januari 1887) en zij hadden zeker de volgende kinderen: Abraham (Amsterdam, 9 augustus 1881 – Amersfoort, 16 februari 1954), Sientje (Amsterdam, 8 januari 1883 – Amsterdam, 4 mei 1927), Levie (Amsterdam, 1884 – Den Haag, 26 september 1955), Marcus (Amsterdam, 8 juni 1885). Na het overlijden van Susanna huwde Marcus met Esther Bachrach (Arnhem, – Amsterdam, ) en zij kregen de volgende kinderen: Judith (Amsterdam, – Auschwitz, ), Eva (Amsterdam, – Sobibor, ) en Susanna (Amsterdam, – Auschwitz, ).

Raamgracht 23 – Kunstmineraalwaterfabriek S. de Beer
In 1899 had S. de Beer een kunstmineraalwaterfabriek op dit adres en op de Zwanenburgwal 30. De fabriek produceerde koosjere limonades.

Raamgracht 23 – S. Bierman en Zoon
Cuisiniers S. Bierman en Zoon waren in 1910 op dit adres gevestigd. In december 1923 verhuisde cuisinier H. Bierman naar de Plantage Middenlaan 46, naar Huize Eik en Linde.

Raamgracht 23-2 – Andries Hartog
Op 10 maart 1911 overleed Andries Hartog op dit adres, nog maar 18 jaar oud.

Raamgracht 24 – vodden Hartog Lierens
In 1893 adverteerde Hartog Lierens (Amsterdam, – Amsterdam, ) vanaf dit adres met zijn zaak. Hij was voddenboer. In 1873 had Lierens ook een vestiging op de Weesperstraat 73 en later werd de vestiging op dit adres uitgebreid met nummer 26. Hartog was gehuwd met Elisabeth Blitz (Amsterdam, – Amsterdam, ) en zij hadden zeker vier kinderen; Jacob (Amsterdam, – Amsterdam, ), Branca (Amsterdam, 13 augustus 1879), Leman (Amsterdam, – Bussum, ) en Rebecca (Amsterdam, – Sobibor, ).

Raamgracht 25 – Regina van Gelderen
Op 6 mei 1922 verloofde Regina van Gelderen (Amsterdam, – Auschwitz, ), die hier woonde, zich met slager Jo(seph) de Bruin (Utrecht, – Auschwitz, ) uit de Muiderstraat 5. Ze zouden een zoon en een dochter krijgen, Hartog (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Bertha (Amsterdam, – Auschwitz, ). Ten tijde van de oorlog woonde het gezin op de Ben Viljoenstraat 8-1.

Raamgracht 28 – Aron Voorzanger
Aron Voorzanger (Amsterdam, – Auschwitz, ) vierde op 27 juli 1912 zijn Bar Mitswah (kerkelijk meerderjarig). Hij was een zoon van Joseph Voorzanger (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Betje Sellie Koster (Oud-Beijerland, – Auschwitz, ).

Raamgracht 29 – meubelmaker A. Meijer
Meubelmaker en bekleder A. Meijer was op dit adres in 1893 gevestigd.

Raamgracht 29 – gezin Spreekmeester
In juni 1921 verloofde Annie (Anna) Spreekmeester (Amsterdam, – Auschwitz, ), die hier woonde, zich met winkelier Simon Nehemia Cohen (Arnhem, – Auschwitz, ) uit de 3e Vogelstraat 27. In mei 1922 verloofde haar zus Sophie (Amsterdam, – Sobibor, ) zich met handelsreiziger Elias Kater (Amsterdam, – Auschwitz, ) van de Sparrenweg 5. Annie en Sophie waren dochters van sjomer (ritueel opzichter) Barend Spreekmeester (Amsterdam, – Sobibor, ) en Aaltje Boutelje (Amsterdam, – Amsterdam, ).

Raamgracht 29 – humorist Max Santiel
In 1932 woonde Max Santiel, humorist (Amsterdam, 11 januari 1905), op dit adres. Max heette Mordechai Santilhano (Amsterdam, – Auschwitz, ) en hij was gehuwd met Sophia Rootveld (Amsterdam, – Auschwitz, ). Max en Sophia hadden drie kinderen; Elisabeth (Amsterdam, – Auschwitz, ), Mina (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Jacob (Amsterdam, – Auschwitz, ).

Raamgracht 35 – M. Koster
Sofer (schrijver; Joodse schriftgeleerde) M. Koster bood in 1876 een zitplaats in de vrouwengalerij van de Grote Synagoge te koop aan. In een later advertentie komt hij terug als M. A. Coster en biedt dan een ‘sefer thora’ aan (Thora-rol) dat slecht ’tikoen’ vereist – de rol moest gerepareerd worden. In 1889 blijkt M. A. Coster op nummer 23 te wonen.

Raamgracht 35 – M. de Wilde
In 1884 konden op dit adres bestellingen worden gedaan voor paasbrood (matzes) van stoom-paasbroodfabriek ‘De Vlijt’.

Raamgracht 37 – Modes Wagenaar – Susan
In 1904 adverteerde dit bedrijf vanaf dit adres.

Raamgracht 37hs – Esther Sanders – Morpurgo
Op 29 september 1918 overleed Esther Sanders – Morpurgo (Amsterdam, 15 juli 1877) door een noodlottig ongeval. Esther was geuhwd met Sander Sanders (Amsterdam, 18 september 1874 – Amsterdam, 20 juni 1932).

Raamgracht 47 – weduwe Van Kleef
De weduwe Van Kleef bood zich in een advertentie in het Nieuw Israëlietisch Weekblad in november 1876 aan als baker. Een baker is een soort kraamverzorgster. Haar huis was gevestigd bij de Berengang, een steeg die niet meer bestaat.

Raamgracht 51 – meubelmaker Titelbaum
In 1907 was op dit adres stoffeerder en meubelmaker M. Titelbaum gevestigd. Moris Titelbaum was geboren in Pinsk (Rusland) op 1 mei 1882. Hij was gehuwd met Thekla Behr (Mitau, Duitsland, 15 juli 1880).

Raamgracht 51 – machinale brei-inrichting J. Brilleslijper
Mejuffrouw J. Brilleslijper had op dit adres in 1913 haar machinale brei-inrichting.

Raamgracht 53-2 – gezin Appel – Kloot
Op 14 juli 1934 werd hier Barend Appel (Amsterdam, – Sobibor, ) geboren, oudste zoon van Henny (Heintje) Kloot (Amsterdam, – Sobibor, ) en koopman Simon Appel (Amsterdam, – Sobibor, ). Barend kreeg twee jaar later een broer Salomon (Amsterdam, – Sobibor, ). Ten tijde van de oorlog woonde het gezin op de Blasiusstraat 90-2.

Raamgracht 55 – Marcus (Mordche) Sohlberg
Marcus Sohlberg had op dit adres in 1878 een fabriek waar gebedssjaals (tallitot) gemaakt werden. In het huis van Mordche was rond 1880 een huissjoel gevestigd. Koopman en godsdienstleraar Marcus Sohlberg werd in 1818 in Tarnow (Galicië) geboren en kwam toen hij zo’n 30 jaar was naar Amsterdam. Hij trouwde met Marianna Levie Muller (Amsterdam, 23 oktober 1831). Zij hadden de volgende kinderen; Isaac Levie (Amsterdam, 16 mei 1855 – Antwerpen, 1917), Jacob Hartog (Amsterdam, – Sobibor, ), rabbijn Saul (Amsterdam, – Coevorden, ), Hirch David (Amsterdam, 16 juni 1863 – Blaricum, 2 augustus 1930 – spelling voornaam volgens de gezinskaart).
Zoon Saul, die rabbijn werd, was in 1894 directeur van de scholen van de ‘Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge’.

Raamgracht 55 – de heer Ouds
In mei 1899 redde de heer Ouds, die op dit adres woonde, Samuel Pruim, de zoon van kapper Pruim van de Korte Zwanenburgwal.

Raamgracht 57 – R. L. Cohen
R. L. Cohen vroeg in 1883 een bekwame machine-stikster.

Raamgracht 57 – S. R. Ziekenoppasser
S. R. Ziekenoppasser was in 1894 secretaris van de vereniging Chinoech Haneàrim. Deze vereniging had ten doel ‘Israëlietische Jongelingen bij hun kerkelijke aanneming van kleding en kerkelijke benodigdheden te voorzien’. Het was dus de bedoeling om arme Joodse jongens bij hun bar mitswah te voorzien van passende kleding en dergelijke. Ziekenoppasser was daarnaast directeur van de vereniging S. O. F. E. T. (Steun op Feest en Treurdagen). Deze vereniging had op dit adres het informatiebureau.
Saul Ziekenoppasser (Amsterdam, 25 juni 1857) was gehuwd met Henriëtte van Gelder (Amsterdam, – Amsterdam, ) en zij hadden de volgende kinderen: Elisabeth (Amsterdam, – Sobibor, ), Esther (Amsterdam, 12 augustus 1879), Raphael (Amsterdam, – Auschwitz, ), Isaac (Amsterdam, – Sobibor, ), Branca (Amsterdam, 8 juli 1886), Sophia (Amsterdam, 15 juni 1888) en Rachel (Amsterdam, – Sobibor, ). Ten tijde van de oorlog woonde Henriëtte op de Waalstraat 72-1.

Raamgracht 57 – Rachel Davidson
Op 12 maart 1909 overleed op dit adres op de leeftijd van 21 jaar Rachel Davidson, dochter van Jacob Davidson (Steenwijk, – Amsterdam, ) en Jansje de Jong (Lemsterland, – Auschwitz, ).

Raamgracht 59 – E. de Groot
In 1910 was hier E. de Groot, schoen- en laarzenmaker, gevestigd.

Raamgracht 61 – horloger I. de Jong
In 1909 was horloger I. de Jong op dit adres gevestigd.

Raamgracht 61boven – gezin Van Rijs
Vanaf 1933 woonde hier het gezin Van Rijs. Het gezin bestond uit handelaar in ijzerwaren Barend van Rijs (Den Haag, 9 oktober 1885 – Amsterdam, 6 augustus 1941) en zijn echtgenote Vrouwtje van Beezem (Amsterdam, 1 oktober 1898 – Auschwitz, 10 september 1942). Ze hadden een zoon en een dochter, autosloper Abraham (Amsterdam, 13 juni 1925 – Auschwitz, 30 september 1942) en Rachel (Amsterdam, 25 mei 1927 – Auschwitz, 10 september 1942).

Raamgracht 63 – elektrische drukkerij Nico Wittenburg
Rond 1916 was hier de drukkerij van Nico Wittenburg gevestigd. Hij adverteerde in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland.

Raamgracht 63 – Kruideniers-, grutterswaren en brood Lakmaker
L. Lakmaker opende in december 1925 op dit adres een filiaal van zijn zaak op de Valkenburgerstraat 36.

Stadsarchief Amsterdam / Staller, Jacobus Bernardus (1878-1948). Exterieur van de kruidenierswinkel van de Wed. H. Staller, van ouds d’Emsterkay, Raamgracht 65, In de deuropening vermoedelijk Frans Adolf Staller en Maria Elisabeth Staller-Iking. ca. 1920. ANWW00194000001

Raamgracht 65 – weduwe Staller & Zoon
De weduwe H. Staller, in kruideniers- en grutterswaren, had op dit adres haar nering. In 1913 nam haar zoon, Frans Adolf Staller (Amsterdam, 12 juli 1888), de zaak over. De familie Staller was niet-Joods, bij de advertentie waarin moeder aangaf dat Frans Adolf de zaak zou overnemen bedankte ze met name de Joodse clientèle en haar huisarts, de heer Premsela. Zij plaatste die advertentie in het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Raamgracht 67 – Hartog J. Beenhouwer
Hartog Beenhouwer (Amsterdam, 22 februari 1846 – Middelburg, 1 februari 1907) was in 1889 voorzitter van het genootschap ‘De Liefdadigheid’. Dit genootschap zorgde voor brandstof en voeding voor armlastige Joodse Amsterdammers. Hartog was gehuwd met Betsi Boasson (Middelburg, 19 mei 1845 – 7 juli 1909) en zij hadden een zoon Joseph (Amsterdam, 22 december 1871 – Amsterdam, 24 mei 1940). Beenhouwer had een manufacturenzaak en rond 1893 veranderde de naam in Beenhouwer & Zoon.

Raamgracht 67 – zuivelhandel E. de Rooij
Zuivelhandel E. de Rooij was hier rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw gevestigd. Het bedrijf adverteerde onder in het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Raamgracht 67 – S. Eisendraht Bzn.
S. Eisendraht voerde sinds 1839 een bibliotheek en op 1 februari 1898 heropende hij op dit adres zijn bedrijf.

Raamgracht sjoah
Tijdens de oorlog woonde veel Joodse Amsterdammers op deze gracht. Deze mensen via de site www.joodsmonument.nl.

 

 

bron:
“Advertentie De la Mar”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1871/12/29 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 30-01-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873641:mpeg21:p004

“Advertentie De Gouden Leeuw”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1875/09/10 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 30-01-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872290:mpeg21:p002
“Advertentie weduwe Van Kleef”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1876/11/10 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872351:mpeg21:p003
“Advertentie Sofer M. Koster”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1876/12/01 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872354:mpeg21:p002
“Advertentie thorarol Coster”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1877/10/12 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871928:mpeg21:p003
Stadsarchief Amsterdam, Marcus Sohlberg, Overgenomen delen, archiefnummer 5416, inventarisnummer 119
“Advertentie Sohlberg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1878/03/29 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871952:mpeg21:p003
Stadsarchief Amsterdam, Marcus Sohlberg, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2078
“Advertentie Caminada”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1881/11/18 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860838:mpeg21:p003
“Advertentie Gosschalk”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1883/03/23 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860906:mpeg21:p003
“Advertentie R L Cohen”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1883/05/11 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860913:mpeg21:p003
“Advertentie Gezusters De Korte”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1885/03/20 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871536:mpeg21:p003
“Advertentie De korte soeurs”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1886/03/26 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000567010:mpeg21:p00003
“Advertentie Sarlie”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1886/10/20 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000567041:mpeg21:p00003|
Stadsarchief Amsterdam, Salomon Sarlie, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2078
www.joodsmonument.nl, lemma Salomon Salie (geraadpleegd 1 februari 2021).
“Advertentie Goudsmit”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1889/02/22 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000559045:mpeg21:p00003
“Advertentie meisje modevak”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1889/04/19 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 02-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000559055:mpeg21:p00006
“Advertentie De Liefdadigheid”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1889/09/06 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 02-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000559075:mpeg21:p00003
“Advertentie M A Coster”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1889/12/20 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 02-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000559089:mpeg21:p00004
Stadsarchief Amsterdam, Mozes Abraham Coster, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2078
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Coster (geraadpleegd 2 februari 2021)
“Advertentie M. Nieweg”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1890/07/25 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 02-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000560015:mpeg21:p00002
“Familiebericht Flora Rodrigues Lopez”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1891/03/27 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 02-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000560051:mpeg21:p00006
“Advertentie A L Nova”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1891/07/10 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 02-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000561014:mpeg21:p00004
“Advertentie S. Berlijn”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1892/01/01 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 02-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000561039:mpeg21:p00006
Stadsarchief Amsterdam, Salomon Levie Berlijn, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2078
“Advertentie Hemelrijk”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1892/12/02 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 02-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000564048:mpeg21:p00008
“Advertentie Beenhouwer”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1892/12/16 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 03-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000564051:mpeg21:p00004
“Advertentie A. Meijer”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1893/02/24 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 03-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858599:mpeg21:p007
“Advertentie H. Lierens”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1893/04/21 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 03-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858606:mpeg21:p002
“Advertentie A. Cohen”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1893/05/26 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 03-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000566011:mpeg21:p00002
“Advertentie Hartog Lierens”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1893/08/18 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 03-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858081:mpeg21:p004
“INGEZONDEN STUKKEN. Vereeniging „Ginoech Haneárim”.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1894/07/06 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 03-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858358:mpeg21:p003
“Advertentie Ziekenoppasser”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1894/08/31 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 03-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858366:mpeg21:p003
Stadsarchief Amsterdam, Saul Ziekenoppasser, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2078
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Ziekenoppasser (geraadpleegd 3 februari 2021)
“Advertentie Saul Sohlberg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1894/10/05 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 03-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858371:mpeg21:p004
“Advertentie Salomon Stokvis”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1896/05/08 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 03-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858481:mpeg21:p004
“Advertentie A. Cohen”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1896/05/15 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000562079:mpeg21:p00003
“Advertentie Lierens”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1896/09/07 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858498:mpeg21:p003
“Familiebericht Spits”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1896/12/04 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000562114:mpeg21:p00006
“Advertentie Frank Meijers”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1897/06/18 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000562149:mpeg21:p00006
“Advertentie Liefdadigheid naar Vermogen”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1897/10/29 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000565035:mpeg21:p00003
“Advertentie De la Bella”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1897/12/31 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873295:mpeg21:p003
“Advertentie Eisendraht”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1898/02/04 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000565050:mpeg21:p00006
“Advertentie S de Beer”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1899/03/03 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858731:mpeg21:p008
“Familiebericht Ouds”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1899/05/26 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858743:mpeg21:p006
“Familiebericht Mietje Limburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1901/09/20 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874110:mpeg21:p005
“Advertentie Nabarro”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1902/09/19 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874169:mpeg21:p008
Stadsarchief Amsterdam, Mozes Vaz Dias, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2078
Stadsarchief Amsterdam, Mozes Vaz Dias, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 831
“Advertentie Vaz Dias”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1903/06/05 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000575075:mpeg21:p00003
“Advertentie Nabarro”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1903/07/03 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871712:mpeg21:p008
“Advertentie E. de Rooij “. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1904/08/19 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871747:mpeg21:p003
“Advertentie Marianne de Jong”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1904/08/26 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871748:mpeg21:p007
“Advertentie Vas Dias”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1904/09/09 00:00:00, p. 14. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871750:mpeg21:p014
“Advertentie Keesing”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1907/02/15 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000576051:mpeg21:p00003
Stadsarchief Amsterdam, Abraham Keesing, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 727
“Advertentie Titelbaum”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1907/02/22 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000576052:mpeg21:p00004
Stadsarchief Amsterdam, Moris Titelbaum, Overgenomen delen, archiefnummer 5416, inventarisnummer 123
“Familiebericht Rachel Davidson”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1909/03/19 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872683:mpeg21:p006
“Advertentie I de Jong”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1909/09/15 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872749:mpeg21:p007
“Advertentie S Bierman en Zoon”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1910/03/04 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872773:mpeg21:p003
“Advertentie E. de Groot”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1910/09/30 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859296:mpeg21:p008
“Familiebericht Andries Hartog”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1911/03/17 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872723:mpeg21:p006
“Familiebericht Aron Voorzanger”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1912/07/19 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860215:mpeg21:p006
Stadsarchief Amsterdam, Aron Voorzanger, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 876
www.joodsmonument.nl, lemmata Aron Voorzanger (geraadpleegd 5 februari 2021)
“Familiebericht Staller”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1913/02/07 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860244:mpeg21:p006
Stadsarchief Amsterdam, Staller, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2078
“Advertentie Brilleslijper”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1913/08/15 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860271:mpeg21:p008
“Advertentie Nico Wittenburg”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1916/09/27 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000569091:mpeg21:p00005
“Advertentie J. de la Bella”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1916/09/27 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000569091:mpeg21:p00005
“Advertentie Porcelijn”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1917/06/15 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000569133:mpeg21:p00004
“Familiebericht Esher Sanders Morpurgo”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1918/10/04 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859699:mpeg21:p002
“Advertentie IJssel & v d Ham”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1921/06/24 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874010:mpeg21:p008
“Familiebericht Cohen Spreekmeester”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1921/06/24 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860161:mpeg21:p006
“Familiebericht De Bruijn – Van Gelderen”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1922/05/05 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874052:mpeg21:p006
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin De Bruijn (geraadpleegd 5 februari 2021)
“Familiebericht Kater – Spreekmeester”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1922/05/19 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860208:mpeg21:p006
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Spreekmeester (geraadpleegd 5 februari 2021)
“Advertentie Bierman”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1922/12/15 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874082:mpeg21:p007
“Advertentie Marcowitz”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1923/07/20 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000583020:mpeg21:p00009
“Familiebericht Rachel Pots”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1925/08/07 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871869:mpeg21:p006
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin De Levie – Pots (geraadpleegd 5 februari 2021).
“Advertentie Lakmaker”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1925/12/11 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871893:mpeg21:p004
“Familiebericht Gretha Pach”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1927/07/01 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000579017:mpeg21:p00014
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Pach (geraadpleegd 5 februari 2021)
Stadsarchief Amsterdam, Marcus Mendel, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 546
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Mendel (geraadpleegd6 februari 2021)
“Advertentie E. de Rooy”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1931/08/21 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 06-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874714:mpeg21:p004
“Oudercommissie Herman Elte-School.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1932/05/27 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 06-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000586065:mpeg21:p00010
“Advertentie Max Santiel”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1932/09/30 00:00:00, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 06-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874797:mpeg21:p011
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Santiel / Santilhano (geraadpleegd 6 februari 2021)
“Familiebericht Barend Appel”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1934/07/19 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 06-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000581073:mpeg21:p00004
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Appel – Kloot (geraadpleegd 6 februari 2021)
Stadsarchief Amsterdam, Hartog Lierens, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2264
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Lierens (geraadpleegd 7 februari 2021)
Stadsarchief Amsterdam, Hartog Beenhouwer, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2078

illustratie:
Stadsarchief Amsterdam / Eilers, Bernard F. (1878-1951). Raamgracht 15 – 69, Gezien in oostelijke richting met in het verschiet vaste brug nummer 230. Rechts Raamgracht 20-10 en welfbrug nummer 226 over de Groenburgwal met de nummers 1-3. Collectie Bernard F. Eilers, ca. 1920. 010186002371
“Advertentie De Gouden Leeuw”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1875/09/10 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 30-01-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872290:mpeg21:p002
“Advertentie thorarol Coster”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1877/10/12 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871928:mpeg21:p003
“Advertentie Sohlberg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1878/03/29 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871952:mpeg21:p003
“Advertentie De korte soeurs”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1886/03/26 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000567010:mpeg21:p00003
“Advertentie Sarlie”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1886/10/20 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000567041:mpeg21:p00003
“Advertentie M A Coster”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1889/12/20 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 02-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000559089:mpeg21:p00004
“Advertentie Beenhouwer”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1892/12/16 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 03-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000564051:mpeg21:p00004
“Advertentie H. Lierens”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1893/04/21 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 03-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858606:mpeg21:p002
“Advertentie De la Bella”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1897/12/31 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873295:mpeg21:p003
“Advertentie S de Beer”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1899/03/03 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858731:mpeg21:p008
“Familiebericht Ouds”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1899/05/26 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858743:mpeg21:p006
“Advertentie Nabarro”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1902/09/19 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874169:mpeg21:p008
“Advertentie Vaz Dias”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1903/06/05 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000575075:mpeg21:p00003
“Advertentie E. de Rooij “. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1904/08/19 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871747:mpeg21:p003
“Advertentie Vas Dias”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1904/09/09 00:00:00, p. 14. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871750:mpeg21:p014
“Advertentie Bierman”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1922/12/15 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874082:mpeg21:p007
“Advertentie Lakmaker”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1925/12/11 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 05-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871893:mpeg21:p004
“Advertentie E. de Rooy”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1931/08/21 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 06-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874714:mpeg21:p004
Stadsarchief Amsterdam, Raamgracht 4, Kantoor genootschap “Liefdadigheid naar Vermogen”. 1886. 010194001126
Stadsarchief Amsterdam / Staller, Jacobus Bernardus (1878-1948). Exterieur van de kruidenierswinkel van de Wed. H. Staller, van ouds d’Emsterkay, Raamgracht 65, In de deuropening vermoedelijk Frans Adolf Staller en Maria Elisabeth Staller-Iking. ca. 1920. ANWW00194000001

gepubliceerd:
30 januari 2021

laatst bijgewerkt:
21 december 2023