Zwanenburgwal

loofhutzwanenburg
Loofhut Zwanenburgwal. Tevens Stadsarchief Amsterdam (rechtenvrij)

Middenin de Joodse buurt ligt de Zwanenburgwal, met nu aan de overzijde de Stopera en vroeger op die locatie een arme Joodse buurt op het Waterlooplein / Vlooienburg. Vanzelfsprekend heeft de Zwanenburgwal een Joodse geschiedenis. Voor de bouw van de Stopera heette ook de overzijde de Zwanenburgwal. De Korte Zwanenburgwal is het gedeelte nabij de Jodenbreestraat, hetgeen volledig gesloopt werd voor de aanleg van de metro.

Spinoza
Aan de overzijde van de Zwanenburgwal, nabij de brug naar het Waterlooplein staat het standbeeld voor de in 1632 geboren Baruch de Spinoza.

dfl 0,50 per pond in 1915 komt overeen met een koopkracht van € 10,18 in 2016

Loofhut Zwanenburgwal
In 1963 werd de foto van de loofhut op de Zwanenburgwal afgebeeld in het Nieuw Israëlietisch Weekblad en de heer Perath uit Jeruzalem gaf toen enige aanvullende gegevens:
Destijds sprak men van de „Verwersgracht”. Een gedeelte heette „Wildemansgracht”; ik weet niet, of dat het gedeelte bij de „Sluis” was of juist dat bij de Binnen-Amstel. De soeka staat ongeveer ter hoogte van de „Verwersgrachtsjoel” (Halichoth Olam), waar ongeveer in 1880 Meyer Druyff als chazzan fungeerde en R. Mordche Sohlberg in een soort „Kongress-Deutsch” predikte. Beneden was een pakhuis, later behoorde dit toe aan „Jurgens Solo” (margarine). Toen heette het sjoeltje Halichoth Olam ha-Chadasja (spotters noemden het, vertalenderwijs, Holland-Amerika-lijn) en chazzaniem Veldman (senior èn junior) gingen er in het gebed voor; Akiba Frank was er de rebbe en Izak Asscher gabbe. Omstreeks 1880 was de Verwersgracht bewoond door min of meer deftige joden, daar woonde onder andere Bram Konijn, een vermogend juwelier (nummer 66).
Jeruzalem M. J. PERATH.

Korte Zwanenburgwal 6 – A. Grünberg
De Korte Zwanenburgwal bestaat niet meer, het was het gedeelte aan de andere kant van de Raamgracht, waar nu het ‘Pentagon’ is gebouwd. Deze nieuwbouw is daar gekomen na  de aanleg van de metro. A. Grünberg was hier rond 1880 gevestigd en verkocht brood van broodfabriek ‘De Haan’.

Korte Zwanenburgwal 14 – Kapper Pruim
Op dit adres was in 1893 kapper B. M. Pruim gevestigd. Dit was Benjamin Pruim, geboren op 19 oktober 1829 te Amsterdam en hij was gehuwd met Grietje (Judic) Pato(o) (Amsterdam, april 1821). Hun zoon Meijer Pruim werd eveneens kapper en was gevestigd op de Jodenbreestraat 52hs. Zijn zoon Samuel werd in mei 1899 in de krant genoemd, volgens dat bericht was hij bijna verdronken.

Korte Zwanenburgwal 18 – Barend Roelof Citroen & Zoon
In 1876 werd hier de zaak in gouden en zilveren sieraden, horloges en juwelen geliquideerd. In 1877 werden er weer siertorens (voor op de Torah-rollen) verkocht. Barend Roelof Citroen (Amsterdam, 19 december 1808) was gehuwd met Netje Joseph Rooseboom (Amsterdam, 8 augustus 1808).

Korte Zwanenburgwal 18 – Salomon Mossel
De zaak van S. Mossel & Co’s, een zuivelhandel, werd hier in 1896 gevestigd. Salomon Elias Mossel werd in Amsterdam geboren op 3 augustus 1849. Hij was gehuwd met Saartje van Emrik (Amsterdam, 31 maart 1849) en zij hadden drie dochters en drie zoons.

Zwanenburgwal 9 – woonhuis
Op dit pand is een duidelijk Joods spoor in de bebouwing aanwezig – het jaar van bouwen in de Joodse jaartelling, het jaar 5649. Dit jaartal schijnt te verwijzen naar een omvangrijke verbouwing in 1889.

Zwanenburgwal 10 – Sal Meijer
Het geboortehuis van de kunstschilder Salomon Meijer.

Zwanenburgwal 12 – kapper Kool
M. Kool was kapper en woonde in 1892 op dit adres. Meijer Kool werd op 11 juli 1855 in Amsterdam geboren en huwde op 3 maart 1880 met Judith Peekel (Amsterdam, 14 september 1860).

Zwanenburgwal 13 – juwelier Spijer
In 1892 had S. Spijer een magazijn in goud, zilver en diamant op de Kalverstraat 201 en de Zwanenburgwal 13. Samuel Spijer was goudsmid en werd op 19 juni 1842 in Amsterdam geboren. Hij was gehuwd met Judith Sijes (Amsterdam, 18 juli 1844). Enkele jaren later (1898) was op dit adres de slagerij van Simon N. de Vries gevestigd. In 1905 werd dit pand gebruikt door volkskoffiehuis ‘Ons Huis’.

Zwanenburgwal 13 – dansmeester M. Menist
M. Menist was in 1893 op dit adres gevestigd en was muziek- en dansmeester. In een advertentie in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van 23 juni 1893 kondigde hij aan dat hij binnenkort, een aan de eisen van de tijd ingerichte gelegenheid, zou openen voor bruiloften, repetitiën en vergaderingen. Mogelijk was dit Meijer Menist die zich later op Zwanenburgwal 43 vestigde.

Zwanenburgwal 22-24 – Isaac Kroonenburg
Jacky (Isaac) Kroonenburg werd geboren op 14 september 1895 in Amsterdam en was barbier van beroep. Hij was gehuwd met Jetje Goudeketting, geboren in Amsterdam op 12 januari 1895. Het gezin was gezegend met een dochter en een zoon, Beppie (Jetje – geboren Amsterdam, 18 februari 1920) en Appie (Abraham – geboren Amsterdam, 10 juni 1926). Aan de Zwanenburgwal 22-24 was zijn kapsalon gevestigd, ze woonden zelf boven de winkel op nummer 24. Jacky en Jetje werden op 14 mei 1943 in Sobibor vermoord, de kinderen overleefden de oorlog.

Zwanenburgwal 29 – boekdrukker S. M. Coutinho jr.
In 1875 woonde hier deze boekdrukker. Of ook zijn zaak hier gevestigd was is niet bekend. Vermoedelijk was dit Salomon Mendes Coutinho (Amsterdam, augustus 1820). Hij woonde een periode op de Nieuwe Kerkstraat 129.

Zwanenburgwal 29 – Michel de Klerk
Michel de Klerk werd  op 24 november 1884 op de Zwanenburgwal geboren in een groot Joods gezin van diamantslijper Joseph Leman de Klerk en Rebekka Roeper. Hij werd architect en ontwierp in de stijl van de Amsterdamse School woningblokken voor o.a. woningbouwvereniging De Eigen Haard en de Dageraad.

Zwanenburgwal 30 – kunstmineraalwaterfabriek S. de Beer
Op dit adres, en op de Raamgracht 23, had S. de Beer in 1899 zijn kunstmineraalwaterfabriek. De fabriek produceerde koosjere limonades. Tapper Simon de Beer (Amsterdam, 8 juni 1855) woonde op nummer 28.

Zwanenburgwal 32 – Firma M. L. de Lange
Firma M. L. de Lange was in 1901 hier gevestigd en had een dependance op de Swammerdamstraat 31. De firma verkocht koosjere boter.

Zwanenburgwal 34 – Judith Felmans
Tijdens de oorlog woonde Judith Felmans en haar man op dit adres. Judith ging de confrontatie aan tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1913.

Zwanenburgwal 34 – Rusthuis Van Emrik
In september 1942 was hier Rusthuis Van Emrik gevestigd.

Zwanenburgwal 37 – Hijman Wagenaar
Deze zaak in Koloniale- en Grutterswaren bestond in 1899 200 jaar.

Zwanenburgwal 37 – Frits Snoek
In 1939 was Frits Snoek, in verhuizingen, op dit adres gevestigd. Per bakfiets en per auto verzorgde Frits in 1941 een boodschappendienst.

Zwanenburgwal 38 – J. Walvisch
J. Walvisch was bontwerker en woonde op dit adres in 1928. Jonas Walvisch werd op 13 juni 1901 in Amsterdam geboren en was getrouwd met Geertruida Francisca Groeneveld (Amsterdam, 11 november 1900 – Amsterdam, 4 oktober 1952) en zij hadden een dochter Geertruida Francisca (Amsterdam, 21 maart 1923 – 16 mei 1969) en Mirjam (Amsterdam, 4 januari 1941 – Amsterdam, 30 oktober 2011). Jonas overleed op 3 februari 1962.

Zwanenburgwal 39 – bakkerij Zeehandelaar
De bakkerij van I. Zeehandelaar was op dit adres gevestigd in 1905. Bijzonder bij deze advertentie is het vegetariërsbrood (dus geen dierlijke producten verwerkt in het brood). De Nederlandse Vegetariërsbond werd opgericht op 30 september 1894. Het aantal Joodse leden van die bond was verhoudingsgewijs groot en Zeehandelaar richtte zich met zijn advertentie op zowel de Joodse (de advertentie stond in het Nieuw Israëlietisch Weekblad) als op de vegetarische klanten.

zwanenburgerwal3840
38 – 40 toen
zwanenburgerwal3840nu
38 – 40 nu

Zwanenburgwal 38 – 40
Op deze plaats stond een pakhuis waarmee met de bouw in 1865 begonnen werd in opdracht van S. W. Josephus Jitta. Al lang voor de bouw van dit pand werd hier in 1657 door Isaäc Mocata een suikerwerkfabriek gebouwd. De gilde voor de suikerraffinage was toegankelijk voor Joden. Joden mochten suiker wel raffineren, maar niet verkopen. Veel Joodse suikerfabrieken gingen derhalve failliet. Deze suikerwerkfabriek bleek wel levensvatbaar, de familie Mocata heeft hier tussen 1657 en 1777 deze fabriek gehad. Toen werd de fabriek verkocht aan Hendrik Kolling.
Isaac Mocata, een Sefardische Jood, gebruikte ook zijn Portugese naam Gil Correa de Vega. Het ging hem financieel voor de wind, hij had investeringen in Brazilië en bezat in Recife een huis annex winkel.
In de negentiende eeuw was in de suikerfabriek de synagoge van de vereniging Hachilot Olam Hachadasja (wegen van de Nieuwe Wereld) gevestigd.

Zwanenburgwal 40 – synagoge Hachilot Olam Hachadasja
In 1897 verscheen er in het Nieuw Israëlietisch Weekblad een artikel waarin melding werd gemaakt van het vervaardigen van een parochet (voorhang) voor de synagoge Halichot Olam Hagadasa. Het betreft hier de sjoel waarover M. J. Perath uit Jeruzalem in 1963 melding maakte. Het betrof hier de opvolger van de Verwersgrachtsjoel op dezelfde locatie en Perath schreef: “Toen heette het sjoeltje Halichoth Olam ha-Chadasja (spotters noemden het, vertalenderwijs, Holland-Amerika-lijn) en chazzaniem Veldman (senior èn junior) gingen er in het gebed voor; Akiba Frank was er de rebbe en Izak Asscher gabbe”.

Voorhang der Synagoge Zwanenburgwal, geschonken bij den eersten jaartijddag van wijlen A. H. van Beem. Foto Montezinos.

In 1921 verscheen er in de Geïllustreerde Joodsche Post een foto van een voorhang van deze synagoge.
In een krant van 1914 werd het vijftigjarig bestaan in herinnering gebracht, deze synagoge werd dus in 1864 opgericht. Vermoedelijk bestond deze synagoge tot in 1936 en wellicht zelfs nog tot de Tweede Wereldoorlog. Akiba Frank was de rabbijn en godsdienstleraar van deze synagoge voor de oorlog.

Zwanenburgwal 43 – Maison Menist
Maison Menist was een gelegenheid voor feesten en partijen en was rond 1894 op dit adres gevestigd. Rond 1910 werd de naam veranderd in ‘Gebouw Mercurius”. De uitbater was muzikant Meijer Menist (Amsterdam, 11 augustus 1854), die volgens de gezinskaart bij het Stadsarchief Amsterdam ook op dit adres woonde.

Zwanenburgwal 44 – Marcus de Lange en Gezina Frank
Koopman Marcus de Lange (Steenwijk, 18 januari 1830 – Amsterdam, 19 februari 1892) woonde op dit adres en was gehuwd met Gezina Frank (Coevorden, 16 januari 1844 – Amsterdam, 29 januari 1927).

Zwanenburgwal 49 – Israël H. de Jong
Israël H. de Jong werkte in 1894 als slager bij de Israëlitische Vleeschhal op de Amstel en had op dit adres een restaurant. Dit was vermoedelijk Israël de Jong (Lemmer, 21 februari 1854) die gehuwd was met Hendrika van der Woude (Lemmer, 26 februari 1854 – Amsterdam, 22 december 1907).

Zwanenburgwal 49 – pension E. de Winter
In 1908 was op dit adres het pension van E. de Winter gevestigd.

Zwanenburgwal 49 – restaurant Cats
In 1913 was hier het streng koosjere restaurant Cats gevestigd. Henri Jacob Cats, kok van beroep, werd op 4 oktober 1884 in Gouda geboren en was gehuwd met Anna Norden (Amsterdam, 7 augustus 1885 – Auschwitz, 17 september 1943). Zij hadden vier kinderen; Sara Veronica (Amsterdam, 5 oktober 1911 – Auschwitz, 7 juli 1944), David Herman (Amsterdam, 18 september 1912 – Midden-Europa, 31 maart 1944), Veronica (Amsterdam, 11 januari 1914 – Sobibor, 4 juni 1943) en Herman Leo (Amsterdam, 12 april 1915 – Mauthausen, 1 september 1941). In 1912 verhuisde het gezin naar de Plantage Middenlaan 12, in 1934 naar de Nieuwe Herengracht 31. Op de Nieuwe Herengracht hadden ze een rusthuis, en in 1914 werd de onderneming op de Zwanenburgerwal als pension in de markt gezet. Vader Henri werd in Auschwitz vermoord op 17 september 1942.

Zwanenburgwal 50 – M. S. Rubens
Marcus Salomon Rubens (Amsterdam, 3 december 1828 – Amsterdam, 3 december 1908 ) was voorzitter van het genootschap Beth Hamidrasj Ets Haim en woonde hier rond 1876. Hij was gehuwd met Sara Lion Paerl (Amsterdam, 18 december 1834 – verm. 1865).

Zwanenburgwal 52 – Andries Jacob Kaas
Andries Jacob Kaas (grootvader van Jaap Kaas, onder) had hier zijn metaalhandel.

Zwanenburgwal 52 – Jaap Kaas
Jaap Kaas werd op deze wal op 4 augustus 1898 geboren. Meer informatie via deze link.

Zwanenburgwal 58 – M. Snoek
M. Snoek was muziek- en dansmeester en verzorgde feesten en partijen rond 1895. Moses Snoek werd op 9 oktober 1842 in Rotterdam geboren en hij was getrouwd met Jansje Boot (Rotterdam, 24 augustus 1840). Ze hadden vier dochters; Rosalina (Rotterdam, 12februari 1867), Leentje (Rotterdam, 28 mei 1870 – Amsterdam, 12 juni 1931), Antje (Rotterdam, 12 maart 1882), Dientje (Rotterdam, 14 oktober 1874) en een zoon Isaac (Rotterdam, 7 april 1862). Ook Isaac werd muzikant.

Zwanenburgwal 66 – A. S. Konijn
Abraham – Bram-  Konijn (Amsterdam, 30 mei 1848) was de vermogende juwelier waarover de heer Perath uit Jeruzalem sprak (stuk over de loofhut). Bram  woonde hier met zijn vrouw Grietje Polak (Amsterdam, 21 oktober 1850) en hun kinderen Salomon (Amsterdam, 24 januari 1874), Soesman (Amsterdam, 26 maart 1875 – Bergen-Belsen, 28 januari 1945), Bertha (Amsterdam, 19 april 1876 – Amsterdam, 3 december 1942), Vrouwtje (Amsterdam, 5 november 1877), Elisabeth (Amsterdam, 16 september 1879), Sientje (Amsterdam, 26 juni 1881), Frederika (Amsterdam, 8 juni 1882 – Sobibor, 21 mei 1943), Rachel (Amsterdam, 27 augustus 1883), Benjamin (Amsterdam, 7 juni 1885 – Amsterdam, 3 februari 1942), Marianne (Amsterdam, 13 februari 1886) en Lea (Amsterdam, 2 februari 1887). In 1906 adverteerde A. S. Konijn voor een hulp in de huishouding.

Zwanenburgwal 72 – bloemenhuis Cattleya
Bloemenhuis Cattleya was hier gevestigd in 1911 en adverteerde in het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Op hetzelfde adres woonde toen ook leraar boekhouden J. Coltof. Pand werd in 1984 gesloopt.

Zwanenburgwal 80 – firma Goud
Firma Goud was een fabrikant van zuurwaren en op dit adres gevestigd rond 1894.  Men verkocht zuurwaren, groentes en verduurzaamde levensmiddelen. Het pand werd gesloopt in november 1945.

Zwanenburgwal 80 – Broekman
In 1916 was er op dit adres een kruidenier gevestigd, B. Broekman. Het pand werd gesloopt in november 1945.

Zwanenburgwal 80 – schoenenzaak Wallega
In 1921 was schoenenzaak Wallega op dit adres gevestigd. Het pand werd gesloopt in november 1945.

Zwanenburgerwal 82 – Tapperij Waas
Nathan Abraham Waas werd geboren op 27 juni 1827 in Amsterdam en hij was getrouwd met Anna Franken (Amsterdam, 20 juni 1847). Zij hadden een dochter Carolina (Amsterdam, 5 mei 1888). Carolina trouwde in 1922 in Londen met Hyman Myers (1892).

Zwanenburgwal 84 – Samuel Isaac Jas
Samuel Isaac Jas (Amsterdam, 7 januari 1831) redde in augustus 1876 vijf kinderen uit de gracht. Samuel was gehuwd met Jetje Winkel (Den Haag, 1829) en zij hadden zeker vier kinderen.

Zwanenburgwal 84 – drogist M. L. S. Blog
M. L. S. Blog verhuisde in mei 1914 naar dit adres en had daar een drogisterij. Hier woonden Mozes Lion Blog (Amsterdam, 2 december 1875 – Auschwitz, 7 december 1942), zijn eerste vrouw Rosalina Fortuin (Lochem, 15 september 1878), zijn tweede vrouw Mathilda Fortuin (Lochem, 7 maart 1889) , Samuel Mozes (Amsterdam, 28 mei 1905), Jacob (Amsterdam, 21 april 1917), Selina (Amsterdam, 15 juli 1920).
In 1921 bleek in de kranten dat Blog op dit adres ook een fabriek had gevestigd waar scheerpoeder gemaakt werd. Hij was niet de enige fabrikant van dit poeder in de stad, zo was op Zwanenburgerstraat 24 A. May gevestigd die May’s antiseptische scheerpoeder verkocht.

Zwanenburgwal 96 – Van Moppes
Op dit adres woonde diamantair Van Moppes.  In de huidige nummering zou dit op nummer 290 zijn.

Zwanenburgwal 234 – Mok
Wanneer Ph. Jph. Mok, diamantzetter en bijoutier, in 1875 zijn zaak op de hoek van de Staalstraat en de Zwanenburgwal had, was dat op Staalstraat 34 / Zwanenburgwal 234. Waarschijnlijk betrof dit Philip Joseph Mok, geboren op 17 april 1821 te Amsterdam.

Zwanenburgwal 272 – Betje Agsteribbe
In de gevel van dit adres is een gevelsteen aanwezig in verband met het leggen van de eerste steen. Hierop staat: De eerste steen gelegd, door, Betje Agsteribbe, oud 10 jaar, 6 september 1865 – 15 eloel 5625. Onder het rechterraam is ook herdenkingssteen aanwezig, nu een laatste steen en deze is gelegd door de tienjarige Fleur Veenstra in mei 2010.
Betje Agsteribbe (Amsterdam, 20 september 1855) zou later trouwen met Alexander Koekoek.

 

 

bron:
www.de-eerste-steen.nl, lemma Zwanenburgwal 272
“Ingezonden Soeka in Amsterdam”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 08-11-1963. Geraadpleegd op Delpher op 04-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874473:mpeg21:a0034
“Advertentie Mok”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 18-06-1875. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872949:mpeg21:a0013
“JURGENS’ SOLO”. “De Maasbode“. Rotterdam, 03-04-1915. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000186287:mpeg21:a0058
“Advertentie Spijer”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-08-1892. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858572:mpeg21:a0013
“Advertentie Kool”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 02-09-1892. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858574:mpeg21:a0034
“Advertentie Waas”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 21-09-1892. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858577:mpeg21:a0022
“Advertentie Pruim”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 24-03-1893. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858602:mpeg21:a0020
“Advertentie Isr H de Jong”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 15-06-1894. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858124:mpeg21:a0009
“maISON MENIST”, “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 24-08-1894. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858365:mpeg21:a0033
“Advertentie Goud”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-09-1894. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858370:mpeg21:a0009 |
“Advertentie Snoek”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-07-1895. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010900202:mpeg21:a0008
“Advertentie Mossel”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 17-04-1896. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858478:mpeg21:a0015
“synagoge.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-01-1897. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858514:mpeg21:a0023
“Advertentie Simon N de Vries”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 21-10-1898. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858712:mpeg21:a0016
“Familiebericht Pruim”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 26-05-1899. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858743:mpeg21:a0046
“Advertentie De Lange”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-07-1901. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874116:mpeg21:a0004
“Advertentie Zeehandelaar”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-04-1905. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871678:mpeg21:a0060
“Advertentie Ons Huis”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 29-09-1905. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871805:mpeg21:a0113
“Advertentie Konijn”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-03-1906. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871828:mpeg21:a0025
“Advertentie E de Winter”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 24-01-1908. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872656:mpeg21:a0019
“Familiebericht Mercurius”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 16-09-1910. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859294:mpeg21:a0049
“Advertentie Cattleya”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-09-1911. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859347:mpeg21:a0022
“Advertentie Cats”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 04-07-1913. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860265:mpeg21:a0033
“Kennis en Godsvrucht, synagoge”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 27-02-1914. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860299:mpeg21:a0079
“Advertentie Blog”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 10-04-1914. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860305:mpeg21:a0016
“Advertentie Broekman”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 27-09-1916. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860473:mpeg21:a0022
“Advertentie Wallega”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 03-06-1921. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874033:mpeg21:a0036
“Advertentie scheerpoeder”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-10-1921. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860177:mpeg21:a0009
“Advertentie Walvisch”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 05-10-1928. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858038:mpeg21:a0046
“Advertentie Snoek”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-12-1939. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874603:mpeg21:a0009
“Advertentie rusthuis Van Emrik”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 25-09-1942. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318338:mpeg21:a0045
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893, lemma Spijer
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893, lemma Mok
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893, lemma Kool
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893, lemma Waas
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1851-1853, lemma Pruim
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893, lemma Snoek
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893, lemma Konijn
stadsarchief Amsterdam, gezinskaarten 1893-1939, lemma Cats
stadsarchief Amsterdam, gezinskaarten 1893-1939, lemma Blog
stadsarchief Amsterdam, gezinskaarten 1893-1939, lemma Walvisch
Van Moppes: http://web.archive.org/web/20071004162751/http://www.parool.nl/dossiers/mooistestraat/100606.html
www.wiewaswie.nl, lemma Meijer Kool
aanvulling nummer 24 met dank aan D. L. (email 2 mei 2018)
“Advertentie Kroonenburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-04-1931. Geraadpleegd op Delpher op 02-05-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858664:mpeg21:a0049
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Isaac Kroonenburg
“Advertentie Menist”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-10-1896. Geraadpleegd op Delpher op 25-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858505:mpeg21:a0005
Stadsarchief Amsterdam, Mossel, Salomon Elias – Zwanenburgwal 86 – 03-08-1849 – Amsterdam – BRB00760000073
“Advertentie S de Beer”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1899/03/03 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858731:mpeg21:p008
“Stadsnieuws, hespeed A H v Been / synagoge Zwanenburgwal”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1920/07/16 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 16-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000572143:mpeg21:p00003
voorhang, De geïllustreerde joodsche post, jrg 1, 1921, no 28, 14-07-1921. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA16:021070030:00001
Coutinho, Israelietische nieuwsbode; wekelijks orgaan voor Israelitische belangen, jrg 1, 1875, no 4, 23-07-1875. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005536004:00001
B. R. Citroen, Israelietische nieuwsbode; wekelijks orgaan voor Israelitische belangen, jrg 1, 1876, no 30, 21-01-1876. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005536031:00001
Rubens, Israelietische nieuwsbode; wekelijks orgaan voor Israelitische belangen, jrg 2, 1876, no 4, 21-07-1876. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005536057:00001
Samuel Isaac Jas, Israelietische nieuwsbode; wekelijks orgaan voor Israelitische belangen, jrg 2, 1876, no 7, 11-08-1876. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005536060:00001
Samuel Isaac Jas, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1864-1874, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1038
siertorens, Israelietische nieuwsbode; wekelijks orgaan voor Israelitische belangen, jrg 2, 1877, no 32, 02-02-1877. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005536085:00001
Grunberg, Israelietische nieuwsbode; wekelijks orgaan voor Israelitische belangen, jrg 5, 1880, no 29, 16-01-1880. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005538030:00001.
Salomon Mendes Coutinho, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1851-1853, archiefnummer 5000, inventarisnummer 567, blad pagina 140.
Simon de Beer, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2338.
Marcus de Lange, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2338.
Citroen, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1864-1874, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1035.
Meijer Menist, Stadsarchief Amsterdam, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 977.
Israël de jong, Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen delen, archiefnummer 5416, inventarisnummer 177.
Zwanenburgwal 72, Stadsarchief Amsterdam, Woningkaarten, archiefnummer 30461, inventarisnummer 325.
Zwanenburgwal 80, Stadsarchief Amsterdam, Woningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 415.

Illustratie:
eerste steen Zwanenburgwal 272 © joodsamsterdam.nl, 4 juni 2017
Zwanenburgwal 38-40 nu, © joodsamsterdam.nl, 2014
“JURGENS’ SOLO”. “De Maasbode“. Rotterdam, 03-04-1915. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000186287:mpeg21:a0058
“Advertentie Spijer”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-08-1892. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858572:mpeg21:a0013
“Advertentie Kool”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 02-09-1892. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858574:mpeg21:a0034
“Advertentie Waas”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 21-09-1892. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858577:mpeg21:a0022
“Advertentie Pruim”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 24-03-1893. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858602:mpeg21:a0020
“Advertentie Snoek”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-07-1895. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010900202:mpeg21:a0008
“synagoge.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-01-1897. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858514:mpeg21:a0023
“Advertentie Zeehandelaar”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-04-1905. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871678:mpeg21:a0060
“Advertentie Konijn”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-03-1906. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871828:mpeg21:a0025
“Advertentie Cats”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 04-07-1913. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860265:mpeg21:a0033
“Advertentie Blog”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 10-04-1914. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860305:mpeg21:a0016
“Advertentie Broekman”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 27-09-1916. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860473:mpeg21:a0022
“Advertentie Wallega”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 03-06-1921. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874033:mpeg21:a0036
“Advertentie scheerpoeder”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-10-1921. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860177:mpeg21:a0009
“Advertentie Snoek”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-12-1939. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874603:mpeg21:a0009
“Advertentie rusthuis Van Emrik”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 25-09-1942. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318338:mpeg21:a0045
“Advertentie Kroonenburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-04-1931. Geraadpleegd op Delpher op 02-05-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858664:mpeg21:a0049
“Advertentie Menist”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-10-1896. Geraadpleegd op Delpher op 25-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858505:mpeg21:a0005
“Advertentie S N de Vries”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1902/11/07 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 11-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874176:mpeg21:p007
“Advertentie S de Beer”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1899/03/03 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858731:mpeg21:p008
voorhang, De geïllustreerde joodsche post, jrg 1, 1921, no 28, 14-07-1921. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA16:021070030:00001
Kroonenburg, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 09-11-1917, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 13-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860531:mpeg21:p004
Zwanenburgwal 9, © joodsamsterdam

gepubliceerd:
6 mei 2016

laatst bijgewerkt
25 mei 2023