Zwanenburgwal

loofhutzwanenburg
Loofhut Zwanenburgwal. Tevens Stadsarchief Amsterdam (rechtenvrij)

Middenin de Joodse buurt ligt de Zwanenburgwal, met nu aan de overzijde de Stopera en vroeger op die locatie een arme Joodse buurt op het Waterlooplein / Vlooienburg. Vanzelfsprekend heeft de Zwanenburgwal een Joodse geschiedenis. Voor de bouw van de Stopera heette ook de overzijde de Zwanenburgwal. De Korte Zwanenburgwal is het gedeelte nabij de Jodenbreestraat, hetgeen volledig gesloopt werd voor de aanleg van de metro. Zie ook de pagina over de Korte Zwanenburgwal.

Spinoza
Aan de overzijde van de Zwanenburgwal, nabij de brug naar het Waterlooplein staat het standbeeld voor de in 1632 geboren Baruch de Spinoza.

dfl 0,50 per pond in 1915 komt overeen met een koopkracht van € 10,18 in 2016

Loofhut Zwanenburgwal
In 1963 werd de foto van de loofhut op de Zwanenburgwal afgebeeld in het Nieuw Israëlietisch Weekblad en de heer Perath uit Jeruzalem gaf toen enige aanvullende gegevens:
Destijds sprak men van de „Verwersgracht”. Een gedeelte heette „Wildemansgracht”; ik weet niet, of dat het gedeelte bij de „Sluis” was of juist dat bij de Binnen-Amstel. De soeka staat ongeveer ter hoogte van de „Verwersgrachtsjoel” (Halichoth Olam), waar ongeveer in 1880 Meyer Druyff als chazzan fungeerde en R. Mordche Sohlberg in een soort „Kongress-Deutsch” predikte. Beneden was een pakhuis, later behoorde dit toe aan „Jurgens Solo” (margarine). Toen heette het sjoeltje Halichoth Olam ha-Chadasja (spotters noemden het, vertalenderwijs, Holland-Amerika-lijn) en chazzaniem Veldman (senior èn junior) gingen er in het gebed voor; Akiba Frank was er de rebbe en Izak Asscher gabbe. Omstreeks 1880 was de Verwersgracht bewoond door min of meer deftige joden, daar woonde onder andere Bram Konijn, een vermogend juwelier (nummer 66).
Jeruzalem M. J. PERATH.

Zwanenburgwal 9 – woonhuis
Op dit pand is een duidelijk Joods spoor in de bebouwing aanwezig – het jaar van bouwen in de Joodse jaartelling, het jaar 5649. Dit jaartal schijnt te verwijzen naar een omvangrijke verbouwing in 1889.

Zwanenburgwal 9 – Helena de Jong van Lier
Helena Henriëtte Amelia de Jong van Lier (Amsterdam, 4 augustus 1875), dochter van apotheker Ferdinand Henri de Jong van Lier (Vlissingen, 18 oktober 1843) en Rosette Reiss (Frankfurt, 22 juni 1845) verloofde zich in maart 1898 met Maurits de Hartogh uit Den Haag.

Zwanenburgwal 10 – Sal Meijer
Het geboortehuis van de kunstschilder Salomon Meijer.

Zwanenburgwal 12 – kapper Kool
Meijer Kool was kapper en woonde in 1892 op dit adres. Meijer werd op 11 juli 1855 in Amsterdam geboren en huwde op 3 maart 1880 met Judith Peekel (Amsterdam, 14 september 1860).

Zwanenburgwal 13 – vleeschhouwer Simon N. de Vries
Deze slager was op dit adres gevestigd rond 1905. Vermoedelijke was dit Simon de Vries (Amsterdam, 18 november 1864). Hij was gehuwd met Maria Koopal (Amsterdam, 30 maart 1868).

Zwanenburgwal 13 – juwelier Spijer
In 1892 had Samuel Spijer een magazijn in goud, zilver en diamant op de Kalverstraat 201 en de Zwanenburgwal 13. Samuel was goudsmid en werd op 19 juni 1842 in Amsterdam geboren. Hij was gehuwd met Judith Sijes (Amsterdam, 18 juli 1844). Enkele jaren later (1898) was op dit adres de slagerij van Simon N. de Vries gevestigd. In 1905 werd dit pand gebruikt door volkskoffiehuis ‘Ons Huis’.

Zwanenburgwal 13 – dansmeester M. Menist
M. Menist was in 1893 op dit adres gevestigd en was muziek- en dansmeester. In een advertentie in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van 23 juni 1893 kondigde hij aan dat hij binnenkort, een aan de eisen van de tijd ingerichte gelegenheid, zou openen voor bruiloften, repetitiën en vergaderingen. Mogelijk was dit Meijer Menist die zich later op Zwanenburgwal 43 vestigde.

Zwanenburgwal 18 – slager Simon N. de Vries
Op dit adres was rond 1904 Simon N. de Vries gevestigd en bij hem was rund-, kalfs- en lamsvlees verkrijgbaar.

Zwanenburgwal 18-1 – Maurits Koopman
In De Joodsche Jeugdkrant Betsalel van 26 april 1928 stond een advertentie waarin Jeannette Koopman liet weten dat ze een broertje Maurits  had gekregen.

Zwanenburgwal 21 – H. S. Roet
H. S. Roet was rond 1911 voorzitter van de Joodse toneelvereniging ‘Betsalel’. De vereniging werd op 4 oktober 1908 opgericht. Erevoorzitter was M. de Hond jr. en de artistiek leider E. M. Pimentel.

Zwanenburgwal 22-24 – boekhandelaar Jacobson – Benjamins
Boekhandelaar Jacobson – Benjamins was hier rond 1896 gevestigd.

Zwanenburgwal 22-24 – Isaac Kroonenburg
Jacky (Isaac) Kroonenburg werd geboren op 14 september 1895 in Amsterdam en was barbier van beroep. Hij was gehuwd met Jetje Goudeketting, geboren in Amsterdam op 12 januari 1895. Het gezin was gezegend met een dochter en een zoon, Beppie (Jetje – geboren Amsterdam, 18 februari 1920) en Appie (Abraham – geboren Amsterdam, 10 juni 1926). Aan de Zwanenburgwal 22-24 was zijn kapsalon gevestigd, ze woonden zelf boven de winkel op nummer 24. Jacky en Jetje werden op 14 mei 1943 in Sobibor vermoord, de kinderen overleefden de oorlog.

Zwanenburgwal 29 – Weekblad voor Israëlieten
Het bureau van Het Weekblad voor Israëlieten was rond 1873 hier gevestigd. Boekdrukker S. M. Coutinho (hieronder) was de uitgever.

Zwanenburgwal 29 – boekdrukker S. M. Coutinho jr.
In 1875 woonde hier deze boekdrukker. Of ook zijn drukkerij hier gevestigd was is niet bekend. Vermoedelijk was dit Salomon Mendes Coutinho (Amsterdam, augustus 1820). Hij woonde een periode op de Nieuwe Kerkstraat 129.

Zwanenburgwal 29 – Michel de Klerk
Michel de Klerk werd  op 24 november 1884 op de Zwanenburgwal geboren in een groot Joods gezin van diamantslijper Joseph Leman de Klerk (Amsterdam, 6 december 1806 – Amsterdam, 29 oktober 1886) en Rebekka Roeper (Amsterdam, 17 mei 1849 – Amsterdam, 7 maart 1902). Hij was het zeventiende kind, zijn vader was inmiddels 78. Michel werd architect en ontwierp in de stijl van de Amsterdamse School woningblokken voor o.a. woningbouwvereniging De Eigen Haard en de Dageraad.

Zwanenburgwal 30 – bureau Vereniging Sjemieras Sjabbos
De Vereniging Sjemiras Sjabbos (inachtneming van de sjabbat) had hier rond 1897 het kantoor zitten voor de afdeling werkzoekenden. Deze organisatie bemiddelde onder andere voor werknemers die vanwege het geloof niet op de sjabbat wilden werken en derhalve geen plek konden vinden bij christelijke werkgevers.

Zwanenburgwal 30 – kunstmineraalwaterfabriek S. de Beer
Op dit adres, en op de Raamgracht 23, had S. de Beer in 1899 zijn kunstmineraalwaterfabriek. De fabriek produceerde koosjere limonades. Tapper Simon de Beer (Amsterdam, 8 juni 1855) woonde op nummer 28.

Zwanenburgerwal 31 – school J. S. Italiaander
Deze school was tot mei 1878 gevestigd op nummer 36. Vanwege ruimtegebrek verhuisde de school naar dit adres.

Zwanenburgwal 31 – Jacob Prins en Sophia Spijer
Op 25 en 26 maart 1871 hielden Jacob en Sophia op dit adres, het ouderlijk huis van Sophia, de receptie voor hun verloving.

Zwanenburgwal 31 – Marcus Philip Oesterman
Marcus Philip Oesterman (Amsterdam, 14 december 1857) woonde op de bovenverdieping en bood zich in 1883 aan voor de reparatie van matrassen. Volgens het Stadsarchief Amsterdam was hij beddenmaker en daarvoor diamantsnijder. Hij was gehuwd met Sophie  de Vries (Amsterdam, – Sobibor, ) en overleed op in Apeldoorn op 12 april 1910.
Marcus en Sophie hadden zeven kinderen; Sara (Amsterdam, 23 september 1882), Grietje (Amsterdam, – Auschwitz, ), Nathan Philip (Amsterdam, – Sobibor, ), Meijer (Amsterdam, – Zwolle, ), Mozes (Amsterdam, – Auschwitz, ), Joseph (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Esther (Amsterdam, 29 oktober 1896 – Amsterdam 25 november 1897).
Na het jonge overlijden van haar man woonde Sophie hier met twee volwassen en ongetrouwde zoons, Mozes, die architect was en samen met architect Baars de Joodse Invalide heeft gebouwd en, in opdracht van de stadsarchitect, enkele huizen aan de Zaanhof. Zoon Meijer was handelaar in goud en zilver.

Zwanenburgwal 31-1 – Isaac de Jong
Hier woonde de conrector van het Nederlandsch Israelietisch Seminarium, Isaac de Jong.

Zwanenburgwal 32 – Firma M. L. de Lange
Firma M. L. de Lange was in 1901 hier gevestigd en had een filiaal op de Swammerdamstraat 31. De firma verkocht koosjere boter en kaas. In 1908 werd deze onderneming verplaatst naar de Snoekjesgracht 6 en 12.

Zwanenburgwal 34 – Judith Felmans
Tijdens de oorlog woonde Judith Felmans en haar man op dit adres. Judith ging de confrontatie aan tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1913.

Zwanenburgwal 34 – Rusthuis Van Emrik
In september 1942 was hier Rusthuis Van Emrik gevestigd.

Zwanenburgwal 35 – Benjamin Baruch Benavente
Benjamin Baruch Benavente was hier rond 1869 gevestigd en hij was decorateur van zinken haard- en kachelplaten. Schilder Benjamin Baruch Benavente (Amsterdam, 20 juni 1819) was gehuwd met Ribca Mendes (Amsterdam, 13 juni 1822).

Zwanenburgwal 35 – boekhandelaar David de Mirando
Volgens een advertentie in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen van 4 december 1885 was deze boekhandelaar op dit adres gevestigd. David de Mirando (Amsterdam, 13 december 1863) was gehuwd met Saartje Rodriques (Amsterdam, 19 juni 1865).

Zwanenburgwal 36 – school J. S. Italiaander
Deze school, van J. S. Italiaander, werd in mei 1878 verplaatst naar een groter gebouw op de Zwanenburgerwal 31.

Zwanenburgwal 36 – I. Wolf
I. Wolf verkocht in 1883 koosjere boter die door S. H. Visser in Gorinchem werd vervaardigd.

Zwanenburgwal 37 – boekhandel S. M. Coster
Deze boekhandel (oude nummering 173) was hier rond 1854 gevestigd.

Zwanenburgwal 37 – Hijman Wagenaar
Deze zaak in Koloniale- en Grutterswaren bestond in 1899 200 jaar.

Zwanenburgwal 37 – Frits Snoek
In 1939 was Frits Snoek, in verhuizingen, op dit adres gevestigd. Per bakfiets en per auto verzorgde Frits in 1941 een boodschappendienst. Vermoedelijk was dit expediteur Ephraim Snoek (Amsterdam, – Sobibor, ). Hij was gehuwd met Keetje Waterman (Amsterdam, – Sobibor, ) en zij woonden op het Rapenburg 5-2.

Zwanenburgwal 38 – J. Walvisch
J. Walvisch was bontwerker en woonde op dit adres in 1928. Jonas Walvisch werd op 13 juni 1901 in Amsterdam geboren en was getrouwd met Geertruida Francisca Groeneveld (Amsterdam, 11 november 1900 – Amsterdam, 4 oktober 1952) en zij hadden een dochter Geertruida Francisca (Amsterdam, 21 maart 1923 – 16 mei 1969) en Mirjam (Amsterdam, 4 januari 1941 – Amsterdam, 30 oktober 2011). Jonas overleed op 3 februari 1962.

Zwanenburgwal 39 – bakkerij Zeehandelaar
De bakkerij van I. Zeehandelaar was op dit adres gevestigd in 1905. Bijzonder bij deze advertentie is het vegetariërsbrood (dus geen dierlijke producten verwerkt in het brood). De Nederlandse Vegetariërsbond werd opgericht op 30 september 1894. Het aantal Joodse leden van die bond was verhoudingsgewijs groot en Zeehandelaar richtte zich met zijn advertentie op zowel de Joodse (de advertentie stond in het Nieuw Israëlietisch Weekblad) als op de vegetarische klanten.

zwanenburgerwal3840
38 – 40 toen
zwanenburgerwal3840nu
38 – 40 nu

Zwanenburgwal 38 – 40
Op deze plaats stond een pakhuis waarmee met de bouw in 1865 begonnen werd in opdracht van S. W. Josephus Jitta. Al lang voor de bouw van dit pand werd hier in 1657 door Isaäc Mocata een suikerwerkfabriek gebouwd. De gilde voor de suikerraffinage was toegankelijk voor Joden. Joden mochten suiker wel raffineren, maar niet verkopen. Veel Joodse suikerfabrieken gingen derhalve failliet. Deze suikerwerkfabriek bleek wel levensvatbaar, de familie Mocata heeft hier tussen 1657 en 1777 deze fabriek gehad. Toen werd de fabriek verkocht aan Hendrik Kolling.
Isaac Mocata, een Sefardische Jood, gebruikte ook zijn Portugese naam Gil Correa de Vega. Het ging hem financieel voor de wind, hij had investeringen in Brazilië en bezat in Recife een huis annex winkel.
In de negentiende eeuw was in de suikerfabriek de synagoge van de vereniging Hachilot Olam Hachadasja (wegen van de Nieuwe Wereld) gevestigd.

Zwanenburgwal 40 – synagoge Hachilot Olam Hachadasja
In 1897 verscheen er in het Nieuw Israëlietisch Weekblad een artikel waarin melding werd gemaakt van het vervaardigen van een parochet (voorhang) voor de synagoge Halichot Olam Hagadasa. Het betreft hier de sjoel waarover M. J. Perath uit Jeruzalem in 1963 melding maakte. Het betrof hier de opvolger van de Verwersgrachtsjoel op dezelfde locatie en Perath schreef: “Toen heette het sjoeltje Halichoth Olam ha-Chadasja (spotters noemden het, vertalenderwijs, Holland-Amerika-lijn) en chazzaniem Veldman (senior èn junior) gingen er in het gebed voor; Akiba Frank was er de rebbe en Izak Asscher gabbe”.

Voorhang der Synagoge Zwanenburgwal, geschonken bij den eersten jaartijddag van wijlen A. H. van Beem. Foto Montezinos.

In 1921 verscheen er in de Geïllustreerde Joodsche Post een foto van een voorhang van deze synagoge.
In een krant van 1914 werd het vijftigjarig bestaan in herinnering gebracht, deze synagoge werd dus in 1864 opgericht. Vermoedelijk bestond deze synagoge tot in 1936 en wellicht zelfs nog tot de Tweede Wereldoorlog. Akiba Frank was de rabbijn en godsdienstleraar van deze synagoge voor de oorlog.

Zwanenburgwal 43 – H. de Leeuw
Volgens een advertentie in Het Weekblad voor Israëlieten van 28 april 1882 woonde op dit adres mejuffrouw H. de Leeuw.

Zwanenburgwal 43 – Maison Menist
Maison Menist was een gelegenheid voor feesten en partijen en was rond 1894 op dit adres gevestigd. Rond 1910 werd de naam veranderd in ‘Gebouw Mercurius”. De uitbater was muzikant Meijer Menist (Amsterdam, 11 augustus 1854), die volgens de gezinskaart bij het Stadsarchief Amsterdam ook op dit adres woonde.

Zwanenburgwal 44 – Marcus de Lange en Gezina Frank
Koopman Marcus de Lange (Steenwijk, 18 januari 1830 – Amsterdam, 19 februari 1892) woonde op dit adres en was gehuwd met Gezina Frank (Coevorden, 16 januari 1844 – Amsterdam, 29 januari 1927).

Zwanenburgwal 44 – M. L. de Lange
De winkel van M. L. de Lange was hier rond 1890 gevestigd en verkocht de koosjere mosterd die onder toezicht van het Amsterdamse rabbinaat werd vervaardigd en het zegel van opperrabbijn Dünner had.

Zwanenburgwal 45 – H. M. Bronkhorst
H. M. Bronkhorst woonde hier (oude telling P 177) rond 1856 en verkocht loelavs en etrogs voor soekot (loofhuttenfeest).

Zwanenburgwal 45 – Hijman Hijmans
Diamantslijper Hijman Hijmans (Amsterdam, 25 april 1838) was voorzitter van de godsdienstige vereniging Reisjies Touw en woonde op dit adres rond 1887. Hijman was gehuwd met Margaretha Konijn (Amsterdam, 4 april 1842).

Zwanenburgwal 46 – J. Cauveren
J. Cauveren woonde hier rond 1913 en was redacteur van De Joodsche Prins.

Zwanenburgwal 49 – H. B. C. de Boer
H. B. C. de Boer woonde hier (oude telling nummer 179) in 1853 en hij was een van de bestuurders van de Genootschap tot Nut van Minvermogende Ongehuwde Israëlieten

Zwanenburgwal 49 – Israël H. de Jong
Israël H. de Jong werkte in 1894 als slager bij de Israëlitische Vleeschhal op de Amstel en had op dit adres een restaurant. Dit was vermoedelijk Israël de Jong (Lemmer, 21 februari 1854) die gehuwd was met Hendrika van der Woude (Lemmer, 26 februari 1854 – Amsterdam, 22 december 1907).

Zwanenburgwal 49 – pension E. de Winter
In 1908 was op dit adres het pension van E. de Winter gevestigd.

Zwanenburgwal 49 – restaurant Cats
In 1913 was hier het streng koosjere restaurant Cats gevestigd. Henri Jacob Cats, kok van beroep, werd op 4 oktober 1884 in Gouda geboren en was gehuwd met Anna Norden (Amsterdam, 7 augustus 1885 – Auschwitz, 17 september 1943). Zij hadden vier kinderen; Sara Veronica (Amsterdam, 5 oktober 1911 – Auschwitz, 7 juli 1944), David Herman (Amsterdam, 18 september 1912 – Midden-Europa, 31 maart 1944), Veronica (Amsterdam, 11 januari 1914 – Sobibor, 4 juni 1943) en Herman Leo (Amsterdam, 12 april 1915 – Mauthausen, 1 september 1941). In 1912 verhuisde het gezin naar de Plantage Middenlaan 12, in 1934 naar de Nieuwe Herengracht 31. Op de Nieuwe Herengracht hadden ze een rusthuis, en in 1914 werd de onderneming op de Zwanenburgerwal als pension in de markt gezet. Vader Henri werd in Auschwitz vermoord op 17 september 1942.

In 1917 was op dit adres ook het secretariaat gevestigd van de nationaal-Joodsche Sportvereniging Maccabi.

Zwanenburgwal 50 – M. S. Rubens
Marcus Salomon Rubens (Amsterdam, 3 december 1828 – Amsterdam, 3 december 1908 ) was voorzitter van het genootschap Beth Hamidrasj Ets Haim en woonde hier rond 1876. Hij was gehuwd met Sara Lion Paerl (Amsterdam, 18 december 1834 – verm. 1865). Marcus was rond 1882 voorzitter van Beit Hamisdriasj Ets Haim.

Zwanenburgwal 50 – boek- en handelsdrukkerij V. G. Jacobs
Rond 1902 was hier deze onderneming gevestigd. Jacobs was de uitgever van het Israëlietische Nieuws- en Advertentieblad voor Nederland en The Jewish Encyclopedia kon in 1903 bij hem worden aangeschaft.
Victor Jacobs (Rotterdam, 18 augustus 1842) was gehuwd met Carolina Asbacher (Breda, 2 juni 1846 – Nieuwe Amstel, 2 december 1895) en zij hadden een zoon Gabriel Philip (Amsterdam, 13 juni 1880).

Zwanenburgwal 50 – Julia van Raalte – Cahen
Op 15 september 1902 werd er een advertentie geplaatst voor de belangstelling rond het overlijden van Julia van Raalte – Cahen in het Israëlietisch Nieuws- en Advertentieblad voor Nederland door haar vader, J. Cahen, die op dit adres woonde. Vermoedelijk betrof dit Joseph Cahen (Keulen, 22 augustus 1822) en zijn dochter Julia Cahen (Den Haag, 6 februari 1852).

Zwanenburgwal 52 – Andries Jacob Kaas
Andries Jacob Kaas (grootvader van Jaap Kaas, onder) had hier zijn metaalhandel.

Zwanenburgwal 52 – Jaap Kaas
Jaap Kaas werd op deze wal op 4 augustus 1898 geboren. Meer informatie via deze link.

Zwanenburgwal 58 – M. Snoek
M. Snoek was muziek- en dansmeester en verzorgde feesten en partijen rond 1895. Moses Snoek werd op 9 oktober 1842 in Rotterdam geboren en hij was getrouwd met Jansje Boot (Rotterdam, 24 augustus 1840). Ze hadden vier dochters; Rosalina (Rotterdam, 12februari 1867), Leentje (Rotterdam, 28 mei 1870 – Amsterdam, 12 juni 1931), Antje (Rotterdam, 12 maart 1882), Dientje (Rotterdam, 14 oktober 1874) en een zoon Isaac (Rotterdam, 7 april 1862). Ook Isaac werd muzikant.

Zwanenburgwal 62 – J. Cohen
Militairen die na 1 augustus 1907 de militaire basis De Harskamp bezochten en koosjer wilden eten konden daarvan een opgave doen bij J. Cohen op dit adres. Vermoedelijk was dit Joseph Louis Cohen (Amsterdam, – Sobibor, ) die later verzekeringsagent was.

Zwanenburgwal 66 – A. S. Konijn
Abraham – Bram-  Konijn (Amsterdam, 30 mei 1848) was de vermogende juwelier waarover de heer Perath uit Jeruzalem sprak (stuk over de loofhut). Bram woonde hier met zijn vrouw Grietje Polak (Amsterdam, 21 oktober 1850) en hun kinderen Salomon (Amsterdam, 24 januari 1874), Soesman (Amsterdam, 26 maart 1875 – Bergen-Belsen, 28 januari 1945), Bertha (Amsterdam, 19 april 1876 – Amsterdam, 3 december 1942), Vrouwtje (Amsterdam, 5 november 1877), Elisabeth (Amsterdam, 16 september 1879), Sientje (Amsterdam, 26 juni 1881), Frederika (Amsterdam, 8 juni 1882 – Sobibor, 21 mei 1943), Rachel (Amsterdam, 27 augustus 1883), Benjamin (Amsterdam, 7 juni 1885 – Amsterdam, 3 februari 1942), Marianne (Amsterdam, 13 februari 1886) en Lea (Amsterdam, 2 februari 1887). In 1906 adverteerde A. S. Konijn voor een hulp in de huishouding.

Zwanenburgwal 72 – bloemenhuis Cattleya
Bloemenhuis Cattleya was hier gevestigd in 1911 en adverteerde in het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Op hetzelfde adres woonde toen ook leraar boekhouden J. Coltof. Pand werd in 1984 gesloopt.

Zwanenburgwal 80 – firma Goud
Firma Goud was een fabrikant van zuurwaren en op dit adres gevestigd rond 1894.  Men verkocht zuurwaren, groentes en verduurzaamde levensmiddelen. Het pand werd gesloopt in november 1945.

Zwanenburgwal 80 – Broekman
In 1916 was er op dit adres een kruidenier gevestigd, B. Broekman. Het pand werd gesloopt in november 1945.

Zwanenburgwal 80 – schoenenzaak Wallega
In 1921 was schoenenzaak Wallega op dit adres gevestigd. Het pand werd gesloopt in november 1945.

Zwanenburgerwal 82 – Tapperij Waas
Nathan Abraham Waas werd geboren op 27 juni 1827 in Amsterdam en hij was getrouwd met Anna Franken (Amsterdam, 20 juni 1847). Zij hadden een dochter Carolina (Amsterdam, 5 mei 1888). Carolina trouwde in 1922 in Londen met Hyman Myers (1892).

Zwanenburgwal 84 – Samuel Isaac Jas
Samuel Isaac Jas (Amsterdam, 7 januari 1831) redde in augustus 1876 vijf kinderen uit de gracht. Samuel was gehuwd met Jetje Winkel (Den Haag, 1829) en zij hadden zeker vier kinderen.

Zwanenburgwal 84 – kleermaker B. A. Mok
Kleermaker B. A. Mok was hier rond 1886 gevestigd.

Zwanenburgwal 84 – drogist M. L. S. Blog
M. L. S. Blog verhuisde in mei 1914 naar dit adres en had daar een drogisterij. Hier woonden Mozes Lion Blog (Amsterdam, 2 december 1875 – Auschwitz, 7 december 1942), zijn eerste vrouw Rosalina Fortuin (Lochem, 15 september 1878), zijn tweede vrouw Mathilda Fortuin (Lochem, 7 maart 1889) , Samuel Mozes (Amsterdam, 28 mei 1905), Jacob (Amsterdam, 21 april 1917), Selina (Amsterdam, 15 juli 1920).
In 1921 bleek in de kranten dat Blog op dit adres ook een fabriek had gevestigd waar scheerpoeder gemaakt werd. Hij was niet de enige fabrikant van dit poeder in de stad, zo was op Zwanenburgerstraat 24 A. May gevestigd die May’s antiseptische scheerpoeder verkocht.

Zwanenburgwal 86 – kantoor Onafhankelijk Israëlietisch Orgaan voor Nederland
Het kantoor van deze periodiek was hier rond 1888 gevestigd.

Zwanenburgwal 88 – David Leefsma en Jette Hes
David Leefsma (Gorredijk, 19 augustus 1829 – Amsterdam, 29 november 1900) en Jette Hes (Gorredijk, 1824 – Amsterdam, 6 september 1901) vierden hier op 13 mei 1884 hun 30-jarig huwelijk.

Zwanenburgwal 88 – De Amsterdamsche Plantenboterhandel
Deze onderneming was hier rond 1914 gevestigd. De onderneming stond Onder Rabinnaal Toezicht in Amsterdam door het opperrabinaat en onder de merknaam ORTA werd de boter verkocht. Plantenboter is een goed alternatief voor boter in verband met de spijswetten.

Zwanenburgwal 90 – boek- handelsdrukkerij V. G. Jacobs
Dit bedrijf was hier rond 1886 gevestigd. Rnod 1902 verhuisde men naar nummer 50.

Zwanenburgwal 92 – gezin Winkel
De familie Winkel plaatste op 1 oktober 1902 een advertentie voor Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar) in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen.

Zwanenburgwal 96 – Van Moppes
Op dit adres woonde diamantair Van Moppes.  In de huidige nummering zou dit op nummer 290 zijn.

Zwanenburgwal 234 – Mok
Wanneer Ph. Jph. Mok, diamantzetter en bijoutier, in 1875 zijn zaak op de hoek van de Staalstraat en de Zwanenburgwal had, was dat op Staalstraat 34 / Zwanenburgwal 234. Waarschijnlijk betrof dit Philip Joseph Mok, geboren op 17 april 1821 te Amsterdam.

Zwanenburgwal 272 – Betje Agsteribbe
In de gevel van dit adres is een gevelsteen aanwezig in verband met het leggen van de eerste steen. Hierop staat: De eerste steen gelegd, door, Betje Agsteribbe, oud 10 jaar, 6 september 1865 – 15 eloel 5625. Onder het rechterraam is ook herdenkingssteen aanwezig, nu een laatste steen en deze is gelegd door de tienjarige Fleur Veenstra in mei 2010.
Betje Agsteribbe (Amsterdam, 20 september 1855) zou later trouwen met Alexander Koekoek.

 

 

bron:
www.de-eerste-steen.nl, lemma Zwanenburgwal 272
“Ingezonden Soeka in Amsterdam”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 08-11-1963. Geraadpleegd op Delpher op 04-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874473:mpeg21:a0034
“Advertentie Mok”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 18-06-1875. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872949:mpeg21:a0013
“JURGENS’ SOLO”. “De Maasbode“. Rotterdam, 03-04-1915. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000186287:mpeg21:a0058
“Advertentie Spijer”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-08-1892. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858572:mpeg21:a0013
“Advertentie Kool”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 02-09-1892. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858574:mpeg21:a0034
“Advertentie Waas”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 21-09-1892. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858577:mpeg21:a0022
“Advertentie Isr H de Jong”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 15-06-1894. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858124:mpeg21:a0009
“maISON MENIST”, “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 24-08-1894. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858365:mpeg21:a0033
“Advertentie Goud”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-09-1894. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858370:mpeg21:a0009 |
“Advertentie Snoek”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-07-1895. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010900202:mpeg21:a0008
“synagoge.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-01-1897. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858514:mpeg21:a0023
“Advertentie Simon N de Vries”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 21-10-1898. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858712:mpeg21:a0016
“Advertentie De Lange”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-07-1901. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874116:mpeg21:a0004
“Advertentie Zeehandelaar”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-04-1905. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871678:mpeg21:a0060
“Advertentie Ons Huis”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 29-09-1905. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871805:mpeg21:a0113
“Advertentie Konijn”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-03-1906. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871828:mpeg21:a0025
“Advertentie E de Winter”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 24-01-1908. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872656:mpeg21:a0019
“Familiebericht Mercurius”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 16-09-1910. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859294:mpeg21:a0049
“Advertentie Cattleya”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-09-1911. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859347:mpeg21:a0022
“Advertentie Cats”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 04-07-1913. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860265:mpeg21:a0033
“Kennis en Godsvrucht, synagoge”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 27-02-1914. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860299:mpeg21:a0079
“Advertentie Blog”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 10-04-1914. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860305:mpeg21:a0016
“Advertentie Broekman”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 27-09-1916. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860473:mpeg21:a0022
“Advertentie Wallega”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 03-06-1921. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874033:mpeg21:a0036
“Advertentie scheerpoeder”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-10-1921. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860177:mpeg21:a0009
“Advertentie Walvisch”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 05-10-1928. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858038:mpeg21:a0046
“Advertentie Snoek”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-12-1939. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874603:mpeg21:a0009
“Advertentie rusthuis Van Emrik”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 25-09-1942. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318338:mpeg21:a0045
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893, lemma Spijer
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893, lemma Mok
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893, lemma Kool
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893, lemma Waas
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893, lemma Snoek
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893, lemma Konijn
stadsarchief Amsterdam, gezinskaarten 1893-1939, lemma Cats
stadsarchief Amsterdam, gezinskaarten 1893-1939, lemma Blog
stadsarchief Amsterdam, gezinskaarten 1893-1939, lemma Walvisch
Van Moppes: http://web.archive.org/web/20071004162751/http://www.parool.nl/dossiers/mooistestraat/100606.html
www.wiewaswie.nl, lemma Meijer Kool
aanvulling nummer 24 met dank aan D. L. (email 2 mei 2018)
“Advertentie Kroonenburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-04-1931. Geraadpleegd op Delpher op 02-05-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858664:mpeg21:a0049
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Isaac Kroonenburg
“Advertentie Menist”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-10-1896. Geraadpleegd op Delpher op 25-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858505:mpeg21:a0005
“Advertentie S de Beer”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1899/03/03 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858731:mpeg21:p008
“Stadsnieuws, hespeed A H v Been / synagoge Zwanenburgwal”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1920/07/16 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 16-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000572143:mpeg21:p00003
voorhang, De geïllustreerde joodsche post, jrg 1, 1921, no 28, 14-07-1921. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA16:021070030:00001
Coutinho, Israelietische nieuwsbode; wekelijks orgaan voor Israelitische belangen, jrg 1, 1875, no 4, 23-07-1875. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005536004:00001
Rubens, Israelietische nieuwsbode; wekelijks orgaan voor Israelitische belangen, jrg 2, 1876, no 4, 21-07-1876. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005536057:00001
Samuel Isaac Jas, Israelietische nieuwsbode; wekelijks orgaan voor Israelitische belangen, jrg 2, 1876, no 7, 11-08-1876. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005536060:00001
Samuel Isaac Jas, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1864-1874, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1038
siertorens, Israelietische nieuwsbode; wekelijks orgaan voor Israelitische belangen, jrg 2, 1877, no 32, 02-02-1877. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005536085:00001
Salomon Mendes Coutinho, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1851-1853, archiefnummer 5000, inventarisnummer 567, blad pagina 140.
Simon de Beer, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2338.
Marcus de Lange, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2338.
Meijer Menist, Stadsarchief Amsterdam, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 977.
Israël de jong, Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen delen, archiefnummer 5416, inventarisnummer 177.
Zwanenburgwal 72, Stadsarchief Amsterdam, Woningkaarten, archiefnummer 30461, inventarisnummer 325.
Zwanenburgwal 80, Stadsarchief Amsterdam, Woningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 415.
Minvermogende Israëlieten, Israëlitisch weekblad. 15 april 1852. Geraadpleegd op Delpher op 23-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005582068:00001.
S. M. Coster, Israëlitisch weekblad. 11 augustus 1854. Geraadpleegd op Delpher op 23-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005583032:00001.
Bronkhorst, Weekblad voor Israëlieten. 12 september 1856. Geraadpleegd op Delpher op 23-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005587007:00001.
Simon de Vries, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2338.
Baruch Benavente, Weekblad voor Israëlieten. 5 november 1869. Geraadpleegd op Delpher op 23-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005597069:00001.
Benjamin Baruch Benavente, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1851-1853, archiefnummer 5000, inventarisnummer 478, blad pagina 1389.
Prins-Spijer, Weekblad voor Israëlieten. 24 maart 1871. Geraadpleegd op Delpher op 23-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005598037:00001.
Weekblad voor Israëlieten, Weekblad voor Israëlieten. 31 januari 1873. Geraadpleegd op Delpher op 23-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005598134:00001.
School Italiaander, Weekblad voor Israëlieten. 22 maart 1878. Geraadpleegd op Delpher op 23-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005599038:00001.
H. de Leeuw, Weekblad voor Israëlieten. 28 april 1882. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005600044:00001.
Beit Hamisdrasj Ets Haim, Weekblad voor Israëlieten. 20 oktober 1882.  Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005600069:00001.
I. Wolf, Weekblad voor Israëlieten. 30 maart 1883. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005600092:00001.
Oesterman, Israelietische nieuwsbode. 6 april 1883. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005539093:00001.
Leefsma-Hes, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 9 mei 1884. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005400017:00001.
Mirando, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 4 december 1885. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005401047:00001.
David de Mirando, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2337.
B. A. Mok, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 27 augustus 1886. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005402033:00001.
V. G. Jacobs, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005402034:00001.
Hijman Hijmans, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2337.
Hijman Hijmans, Nieuwsblad voor Israëlieten, 4 februari 1887. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005585085:00001.
Onafhankelijk Israëlietisch Orgaan voor Nederland, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 19 september 1889. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005404036:00001.
M L de Lange, Israëliet. 7 november 1890. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005574043:00001.
Jacobson – Benjamins, Israëliet. 5 juni 1896. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005580023:00001.
Sjemieras Sjabbos, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 8 januari 1897. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005408054:00001.
De Jong van Lier, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2337.
Helena de Jong van Lier, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 25 maart 1898. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005409013:00001.
Jacobs, Israëlietisch nieuws- en advertentieblad voor Nederland. 14 maart 1902. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005732014:00001.
Julia Cahen, Israëlietisch nieuws- en advertentieblad voor Nederland. 19 september 1902. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005732041:00001.
Winkel, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 1 oktober 1902. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005413040:00001.
Encyclopedia, Israëlietisch nieuws- en advertentieblad voor Nederland. 27 maart 1903. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005733015:00001.
Victor Jacobs, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2339.
Simon N. de Vries, Israëlietisch nieuws- en advertentieblad voor Nederland. 25 maart 1904. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005734015:00001.
Harskamp, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 14 juni 1907. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005417075:00001.
De Lange, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 10 juli 1908. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005417131:00001.
Roet, De joodsche wachter.8 december 1911. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005434108:00001.
De Joodsche prins. 15 mei 1913. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005795040:00001.
Plantenboter, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 20 februari 1914. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005419111:00001.
Maccabi, Maandblad van “Mizrachie, afd. van den Nederl. Zionistenbond. 1917-12. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005549021:00001.
Zwanenburgwal 18-1, Stadsarchief Amsterdam, Woningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 415.
Jeanette Koopman, De Joodsche jeugdkrant. 26 april 1928. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=OBA01:022967004:00001.
Marcus Philip Oesterman, Staqdsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2337.
Marcus Philip Oesterman, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-04-1910, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 02-08-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872779:mpeg21:p010.
Meijer Oesterman, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 601.
Email Mirjam Bolle, 1 augustus 2023.

Illustratie:
eerste steen Zwanenburgwal 272 © joodsamsterdam.nl, 4 juni 2017
Zwanenburgwal 38-40 nu, © joodsamsterdam.nl, 2014
“JURGENS’ SOLO”. “De Maasbode“. Rotterdam, 03-04-1915. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000186287:mpeg21:a0058
“Advertentie Spijer”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-08-1892. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858572:mpeg21:a0013
“Advertentie Kool”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 02-09-1892. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858574:mpeg21:a0034
“Advertentie Waas”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 21-09-1892. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858577:mpeg21:a0022
“Advertentie Snoek”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 19-07-1895. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010900202:mpeg21:a0008
“synagoge.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-01-1897. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858514:mpeg21:a0023
“Advertentie Zeehandelaar”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-04-1905. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871678:mpeg21:a0060
“Advertentie Konijn”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-03-1906. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871828:mpeg21:a0025
“Advertentie Cats”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 04-07-1913. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860265:mpeg21:a0033
“Advertentie Blog”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 10-04-1914. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860305:mpeg21:a0016
“Advertentie Broekman”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 27-09-1916. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860473:mpeg21:a0022
“Advertentie Wallega”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 03-06-1921. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874033:mpeg21:a0036
“Advertentie scheerpoeder”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-10-1921. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860177:mpeg21:a0009
“Advertentie Snoek”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-12-1939. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874603:mpeg21:a0009
“Advertentie rusthuis Van Emrik”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 25-09-1942. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318338:mpeg21:a0045
“Advertentie Kroonenburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-04-1931. Geraadpleegd op Delpher op 02-05-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858664:mpeg21:a0049
“Advertentie Menist”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-10-1896. Geraadpleegd op Delpher op 25-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858505:mpeg21:a0005
“Advertentie S N de Vries”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1902/11/07 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 11-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874176:mpeg21:p007
“Advertentie S de Beer”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1899/03/03 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858731:mpeg21:p008
voorhang, De geïllustreerde joodsche post, jrg 1, 1921, no 28, 14-07-1921. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA16:021070030:00001
Kroonenburg, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 09-11-1917, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 13-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860531:mpeg21:p004.
Bronkhorst, Weekblad voor Israëlieten. 12 september 1856. Geraadpleegd op Delpher op 23-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005587007:00001.
Chocolaadfabriek, Weekblad voor Israëlieten. 7 maart 1862. Geraadpleegd op Delpher op 23-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005592033:00001.
Baruch Benavente, Weekblad voor Israëlieten. 5 november 1869. Geraadpleegd op Delpher op 23-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005597069:00001.
I. Wolf, Weekblad voor Israëlieten. 30 maart 1883. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005600092:00001.
M L de Lange, Israëliet. 7 november 1890. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005574043:00001.
Zwanenburgwal 9, © joodsamsterdam
Jacobs, Israëlietisch nieuws- en advertentieblad voor Nederland. 14 maart 1902. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005732014:00001.
Harskamp, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 14 juni 1907. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005417075:00001.
Jeanette Koopman, De Joodsche jeugdkrant. 26 april 1928. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=OBA01:022967004:00001.
Marcus Philip Oesterman, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-04-1910, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 02-08-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872779:mpeg21:p010.

gepubliceerd:
6 mei 2016

laatst bijgewerkt
1 augustus 2023