Nieuwsbrief Joodsamsterdam en Joodserfgoedrotterdam januari 2022

De Stichting, een belangrijke oproep en Arnold van den Bergh…

Deze maand kan ik u de stichting voorstellen die gaat zorgdragen voor de toekomst van www.joodsamsterdam.nl en www.joodserfgoedrotterdam.nl. Het is Stichting Heimisj gaan heten. In eerste instantie dacht ik erover om het Stichting Nesjomme te gaan noemen, nesjomme in de zin van betrokken en gevoel. Die naam bleek echter al bezet.
Mijn docent Jiddisj op de UvA, Daniella Zaidman – Mauer, hielp me met een andere mogelijkheid. Heimisj is hier gebruikt in de zin van thuis, in de letterlijke betekenis en ook in de figuurlijke betekenis. De verhalen zijn thuis, thuis in Rotterdam en Amsterdam waar ze horen. Ze zijn niet alleen thuis, ze worden ook thuis gebracht. De Joodse geschiedenis van beide steden op de plaats waar deze hoort. Deze naam was niet gebruikt, hoewel er wel een prachtig Jiddisj koor in Amsterdam is dat Hejmisj Zain heet.
De Stichting gaat zich bekommeren over de continuïteit van de websites. Er komt een Raad van Advies, welk ik u in een later stadium zal voorstellen, er komt een bankrekening (die komt ook nog, een bankrekening openen blijkt niet eenvoudig) waarmee de financiële kant van de sites door de stichting kan worden gedragen en er is inmiddels een website voor de Stichting met daarin de doelstelling, de secretariële en de financiële jaarverslagen. Voorts kan nu, doordat deze rechtspersoon nu bestaat, nauwer worden samengewerkt met organisaties als ‘Oorlogsbronnen’, waardoor de inhoud van de sites zich nog verder kan verspreiden.

De hulp die ik van een aantal van u ontving om de stichting financieel mogelijk te maken wordt zeer gewaardeerd. Het is een essentiële stap in de verdere professionalisering. Daarbij is na het openen van de bankrekening nu ook mogelijk voor de vele duizenden lezers om de sites mogelijk te blijven houden. Stichting Heimisj is geen organisatie die grote campagnes zal opzetten, maar wel een rechtspersoon die alles zal inzetten om beide websites voort te laten bestaan.

Belangrijke oproep
Er worden nabestaanden, familieleden en getuigen gezocht van een groot aantal mensen die op de Herengracht woonden. Deze oproep staat hier.

Arnold van den Bergh
Deze maand was het grote nieuws dat een internationaal team met onder andere een documentairemaker en een gepensioneerde FBI-agent ‘met een zekerheid van 85%‘ de verrader van het gezin Frank kon aanwijzen. Het nieuws werd professioneel gehypet, kranten stonden er vol mee en het boek lag al klaar in de winkels. De kassa kon gaan draaien.
In eerste instantie geef je het team het voordeel van de twijfel. Als het gezin Frank, zoals een van de vele onderduikers, verraden was zou toch misschien ooit…..
Al snel werden er gaten geschoten in het onderzoek dat zes jaar had geduurd. Van twee dingen krijg je een vieze smaak in de mond, ten eerste het bezoedelen van de naam van deze notaris, die zich voor en na de oorlog inzette voor de Joodse gemeenschap. Ten tweede de hoeveelheid geld die over de rug van Van den Berg en de familie Frank wordt verdiend. En eigenlijk ook nog de manier waarop omgegaan wordt met professionals in deze zaak. Historici zijn ervoor opgeleid, zij weten niet alleen te interpreteren, maar zijn ook getraind om de bronnen te beoordelen. Een overgetypt briefje is voor hen nooit voldoende. Deze maand is Arnold van den Bergh toegevoegd aan de site, om zijn activiteiten voor de Joodse gemeenschap voor het voetlicht te brengen.

Joodserfgoed Rotterdam

 

Joods Amsterdam

4 jan – Mikweh Jisroeil werd in 1907 opgericht als antwoord op, onder andere, de christelijke zending onder Joden.   1 jan – Eli Asser was een beroemd scenarioschrijver in Nederland.
6 jan – ‘Never again’ is now… is een documentaire over het alsmaar groeiende antisemitisme vanuit het perspectief van een Nederlands-Joodse vrouw, Evelyn Markus, tegen de achtergrond van de geschiedenis van de Holocaust in Nederland.   2 jan – de P. P. – groep was een belangrijke verzetsgroep.
8 jan – de Rodenrijsestraat is toegevoegd.   11 jan – de bakkerij van Willem Stork op de Korte Houtstraat was een belangrijke koosjere bakker in Amsterdam.
8 jan – de Bergselaan is toegevoegd.   15 jan – Salomon Alexander de Jong was een van de belangrijkste lompenhandelaren in de buurt van het Waterlooplein, op de Lange Houtstraat.
8 jan – de Delfgaauwstraat is toegevoegd.   16 jan – Joseph Delaville overleed in 1933 en speelde een belangrijke rol in Joods Amsterdam, onder andere bij de synagoge aan de Lange Houtstraat.
9 jan – de Rodenrijselaan is toegevoegd.   17 jan – Arnold van den Bergh was notaris in Amsterdam en zat in het bestuur van de Joodsche Raad. Hij werd vandaag genoemd als iemand die (mogelijk) de familie Frank zou hebben verraden. Wie was hij?
12 jan – Ook de Voorhaven in Delfshaven heeft een Joodse geschiedenis.   18 jan – Rosalie Wijnberg was gynaecoloog in Amsterdam.
25 jan – het Achterklooster is toegevoegd.   21 jan – de Ferdinand Bolstraat is toegevoegd aan de website.
    22 jan – Salomon Presburg was de grondlegger van een schoenenimperium.
    24 jan – Jos Ptasznik werd geboren in Polen, kwam met zijn familie naar Nederland en speelde een rol in Joods Amsterdam.
     
     
Tentoonstelling Amsterdam
Vanaf 2 september wordt er in het Amsterdamse Bos een tentoonstelling gehouden over de tijdens de Tweede Wereldoorlog tewerkgestelde Joden. Meer informatie via deze link.
 
Voorwoord
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en joodserfgoedrotterdam.nl gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.
Informatie gezocht
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze link.
Nieuwsbrief niet gekregen?
Heeft u dan uw spambox gecontroleerd? In principe verschijnt de nieuwe nieuwsbrief altijd op de 1e van een maand en als het een sabbat is verschijnt de nieuwsbrief een dag later of vroeger. En als u hem niet vindt, dan kunt u via www.joodsamsterdam.nl, keuze diversen altijd het archief vinden en de nieuwe nieuwsbrief is daar al in opgenomen.
Links
Deze site plaatst geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum Alef en Mokum Resj (Rotterdam).
Nieuw mailadres?
Wanneer u uw mailadres wijzigt, wijzig u dan ook het mailadres bij ons?  Dat kunt u zelf doen door in de mail van de laatste nieuwsbrief deze optie te kiezen. Niet in de bijlage, maar in de mail zelf. Dat blijft u de nieuwsbrief ontvangen.
Contact

Alleen per mail