Nieuwsbrief Joodsamsterdam en Joodserfgoedrotterdam mei 2022

Uw steun is nodig
15 jaar lang werden de kosten voor deze websites, met inmiddels een enorme hoeveelheid informatie, particulier gedragen. Maar nu is ook uw financiële ondersteuning nodig voor het het voortbestaan en om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Daarvoor is Stichting Heimisj opgericht. Lees hier hoe u kunt helpen.

Een succesverhaal, de Stichting en achttien toevoegingen…
Deze maand werd er wederom de hulp ingeroepen om de nabestaanden van de eigenaar van een belangrijk voorwerp op te sporen. Deze maand een kidoesjbeker. Ook dit verhaal is inmiddels achterhaald, net zoals eerder het verhaal over het zakhorloge. Het is de wens van de nabestaanden dat deze beker wordt opgenomen in de collectie van een museum, en inmiddels heeft het Holocaustmuseum in ontwikkeling, onderdeel van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam, belangstelling getoond en is de procedure rond de verwerving in werking gezet, waarbij de voorbereidende zaken door Stichting Heimisj/Joodsamsterdam.nl worden verricht. Een en ander zal een jaar in beslag nemen, te zijner tijd stellen we u op de hoogte van het gehele verhaal. Het is mooi dat dit soort speurtochten met succes kunnen worden afgerond.

Verleden maand vroeg ik uw aandacht voor Stichting Heimisj, de stichting die gaat zorgdragen voor de bestendiging van deze websites. Inmiddels mocht ik een aantal donaties ontvangen, waarvoor veel dank. Eerlijk gezegd blijven ze achter bij toezeggingen, wellicht door de huidige economische crisis, wellicht door vergeten. Dus ik wil dit nogmaals onder uw aandacht brengen. Met het enorme bereik van deze websites moeten de bijdragen voldoende kunnen zijn om de websites financieel te waarborgen.
Alles over de stichting, waaronder de bankrekening, kunt u lezen via de aparte website. Een lezer uit Israël vroeg om donaties ook mogelijk te maken via een link op de site, waarbij ook creditcards gebruikt kunnen worden. Op dit moment wordt dat onderzocht waarbij de richtlijn moet zijn dat de onkosten minimaal zijn.

Deze maand zijn er achttien toevoegingen, waaronder een aantal straten, een jazzclub, een sigarettenmerk, een astronaut én een verhaal geschreven door Renee Simons en een door John Stienen.

  

Joodserfgoed Rotterdam

 

Joods Amsterdam

12 mei – Henri Frenk was een van de slachtoffers van het bombardement van 14 mei 1940 op de Maasstad.   1 mei – de Voetboogstraat is toegevoegd
14 mei – de Bilderdijkstraat is toegevoegd.   4 mei – Renee Simons schreef het verhaal over Simon Wolf en Estella van Gelder.
15 mei – Mephisto was een legendarische jazzclub aan de Binnenweg 94 in Rotterdam. De directeur was Jacob Papier.   9 mei – de synagoge Rino Oesefillo was in eerste instantie op het Waterlooplein 10 gevestigd.
19 mei – de 1e Lombardstraat is toegevoegd.   12 mei – de Jozef Israëlskade is toegevoegd.
20 mei – de Volmarijnstraat is toegevoegd.   12 mei – het Henriëtte Ronnerplein is toegevoegd.
22 mei – de Jufferstraat is toegevoegd   14 mei – het verhaal over jeugdboekenschrijfster Emilie Belinfante en haar man, hoteldirecteur Raphaël Belinfante.
24 mei – de Lange Baanstraat is toegevoegd.   21 mei – Eytan Stibbe is een Israëlische astronaut met Nederlandse roots.
29 mei – de 1e Diergaardestraat is toegevoegd.   22 mei – Voor de oorlog was het sigarettenmerk Broches een bekend product.
    26 mei – De Nederlandse Vereniging van Amateur-Goochelaars Hands Down, die op 27 mei jl. 100 jaar bestond, had verschillende Joodse leden en bestuurders.
    27 mei – Mendel Eidinow en Paulina Lewis woonden op de Blasiusstraat 35-2. Voor hen werd deze maand een Stolperstein geplaatst en John Stienen schreef het verhaal over dit echtpaar.
 
     
 
Voorwoord
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en joodserfgoedrotterdam.nl gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.
Informatie gezocht
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze link.
Nieuwsbrief niet gekregen?
Heeft u dan uw spambox gecontroleerd? In principe verschijnt de nieuwe nieuwsbrief altijd op de 1e van een maand en als het een sabbat is verschijnt de nieuwsbrief een dag later of vroeger. En als u hem niet vindt, dan kunt u via www.joodsamsterdam.nl, keuze diversen altijd het archief vinden en de nieuwe nieuwsbrief is daar al in opgenomen.
Links
Deze site plaatst geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum Alef en Mokum Resj (Rotterdam).
Nieuw mailadres?
Wanneer u uw mailadres wijzigt, wijzig u dan ook het mailadres bij ons?  Dat kunt u zelf doen door in de mail van de laatste nieuwsbrief deze optie te kiezen. Niet in de bijlage, maar in de mail zelf. Dat blijft u de nieuwsbrief ontvangen.
Contact

Alleen per mail