Ruyschstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Olie, Jacob (1834-1905). Ruyschstraat. Rechts de Nederlandsche Biscuitfabriek, Ruyschstraat 87. Links op de achtergrond de koepel van het Paleis voor Volksvlijt. 26 juni 1894. 010019000641

De Ruyschstraat verbindt de Ceintuurbaan met de bij het Oosterpark gelegen ‘s-Gravezandeplein. De straat is vernoemd door de Nederlandse anatoom, dierkundige en botanicus Frederik Ruysch (1638-1731) en werd voor deze naam 2e Boerhaavestraat genoemd.
Voor de 2e Wereldoorlog werd de straat “de gouden rand van de Joodse buurt” genoemd. Verreweg het grootste deel van de straat werd door Joden bewoond. Het merendeel van hen, meer dan 1000 personen, werd naar de concentratiekampen gedeporteerd en vermoord.

Ruyschstraat – Jules Schelvis
Jules Schelvis heeft een tijd ondergedoken gezeten in de Ruyschstraat.

Ruyschstraat 5 – Meijer Sak
Meijer Sak, van Darmenhandel Hartog Sak & Zoon woonde onder andere op de Ruyschstraat 5 en was gehuwd met Leonora Snoeck (Amsterdam, – Sobibor, ). Zij hadden twee kinderen; Hartog (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Helena (Amsterdam, 3 september 1913). Ten tijde van de oorlog woonden Meijer en Leonora op de Waalstraat 65-1.

Ruyschstraat 7 – verpleeghuis Bierman
Op Ruyschstraat 7 hadden David Bierman en zijn vrouw Johanna Levy een verpleeghuis / bejaardenhuis gevestigd.

Ruyschstraat 8hs – Sara Cohen en Leendert Aronson
In de oorlog woonden Sara Cohen en haar zoon Leendert Aronson op dit adres.

Ruyschstraat 10 – J. Stern
Op 14 december 1942 werd J. Stern onteigend en het huis doorverkocht voor een bedrag van ƒ 15.000,– aan K.H.R. Sindorff.

polak-ruyschstrRuyschstraat 15 – Jacb. Polak – opticien
Jacb. Polak was opticien en op dit adres gevestigd in 1912. Volgens de advertentie verkocht hij steeds het allernieuwste.

Ruyschstraat 22 – R. Streep – Prins
Op 10 mei 1943 werd R. Streep – Prins onteigend en het huis doorverkocht aan J. Blokker voor een bedrag van ƒ 15.500,-

Ruyschstraat 24 – I. Asscher
Op 17 september 1943 werd I. Asscher onteigend en het huis doorverkocht aan G. W. Koppe voor een bedrag van ƒ 12.000,- .

Ruyschstraat 26 – A. Schwars
Op 23 oktober 1942 werd A. Schwars onteigend en het huis doorverkocht aan J. R. Rijtma voor een bedrag van ƒ 13.500,-.

Ruyschstraat 29 – L. Pakter
L. Pakter was in 1941 waarnemend voorzitter van de Vereniging REOR.

Ruyschstraat 32 – gezin Rosenblatt
Het verhaal over het gezin Rosenblatt

Ruyschstraat 36 – gezin Pachter
Het gezin van Samuel Pachter woonde op Ruyschstraat 36. Zoon Emanuel werd gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte en zijn stoffelijk overschot werd in 2015 geïdentificeerd.

Ruyschstraat 43 – gezin Zak

Simon Zak en Judith Vleeschhouwer woonden op dit adres.

Ruyschstraat 44 – gezin Reisel
Opper-voorzanger Wolf Reisel woonde op dit adres tijdens de oorlog.

Ruyschstraat 52 – E. Tas
Op 22 april 1943 werd E. Tas onteigend en het huis doorverkocht aan K. H. R. Sindorff voor een bedrag van ƒ 14.000,-.

Ruyschstraat 60-3 gezin De Montel-Boeken
Op dit nummer woonde het gezin De Montel-Boeken. Dochter Louise de Montel zat in de oorlog in Kamp Vught.

Ruyschstraat 94 – Slagerij Bartels
Aan het begin van de twintigste eeuw zat op dit adres de slagerij ORT van S. A. Bartels.

Ruyschstraat 118hs – gezin Sealtiel
In 1939 kwam David met zijn echtgenote en twee zoons naar dit adres. Eerder had hij een slagerij op de Lepelstraat. Eind 1940 vertrok hij met zijn tweede echtgenote naar Nijmegen vanwaar zij zijn gedeporteerd. Volgens een lijst met winkels van joodse eigenaren, opgesteld door de Amsterdamse politie in 1940, had dit gezin een winkel in kunstschildersartikelen.

 

bron:
www.wikipedia.nl, lemma Ruyschstraat (geraadpleegd 15 april 2015)
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 19 mei 1916, advertentie halslagersvereeniging
Ruyschstraat 10, gedwongen  verkoop via https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/hier-staan-van-joden-onteigende-panden-bij-jou-in-de-buurt; gecorrigeerd naar de aanbetaling; verkoop in Verkaufbucher ƒ 15,–, aanbetaling in Verkaufbucher ƒ 14.880,01 (geraadpleegd 23 mei 2020).
Ruyschstraat 22, gedwongen  verkoop via https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/hier-staan-van-joden-onteigende-panden-bij-jou-in-de-buurt (geraadpleegd 23 mei 2020).
Ruyschstraat 24, gedwongen  verkoop via https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/hier-staan-van-joden-onteigende-panden-bij-jou-in-de-buurt (geraadpleegd 23 mei 2020).
Ruyschstraat 26, gedwongen  verkoop via https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/hier-staan-van-joden-onteigende-panden-bij-jou-in-de-buurt (geraadpleegd 23 mei 2020).

Illustratie
“Jac Polak”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 02-10-1912. Geraadpleegd op Delpher op 15-05-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860226:mpeg21:a0029
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Olie, Jacob (1834-1905). Ruyschstraat. Rechts de Nederlandsche Biscuitfabriek, Ruyschstraat 87. Links op de achtergrond de koepel van het Paleis voor Volksvlijt. 26 juni 1894. 010019000641

gepubliceerd:
6 mei 2016

laatste aanpassing:
11 mei 2021