2e Boerhaavestraat

2e Boerhaavestraat 7, 1 januari 2018

De Tweede Boerhaavestraat is een straat tussen het Oosterpark en de Wibautstraat, in het midden onderbroken door het Boerhaaveplein.

2e Boerhaavestraat 3-3 – fotograaf Aron Leijden van Amstel
Van februari 1941 tot oktober 1942 woonde fotograaf Aron Leijden van Amstel (Amsterdam, – Sobibor, ) op dit adres. Daarna woonde hij nog op de Schalkburgerstraat 12hs, de Ruyschstraat 46hs en de Magerfonteinstraat 3-1. Aron woonde hiervoor onder andere op de Foeliedwarsstraat.

2e Boerhaavestraat 7 – Talmoed Thoraschool
De Talmoed Thoraschool bestond al in het begin van de negentiende eeuw en toen werden de lessen gegeven in de lokalen van de Uilenburgersjoel. Op maandag 4 juni 1923 werd de eerste steen gelegd, een verslag daarvan staat hier. Op 1 februari 1924 werd deze school geopend.

2e Boerhaavestraat 7 – Maimonides
Na de Tweede Wereldoorlog bleek het gebouw van Maimonides aan de Voormalige Stadstimmertuin dusdanig beschadigd te zijn dat in eerste instantie op dit adres een onderkomen werd gevonden.

2e Boerhaavestraat 7 – Jozef Israëlschool
Na de oorlog is in dit pand ook enkele jaren de Josef Israëlschool gevestigd, een niet-Joodse ULO.

2e Boerhaavestraat 22 – Montessorikleuterschool ‘De Pinksterbloem’
De Montessorikleuterschool ‘De Pinksterbloem’ werd opgericht in 1917 en was op dit adres gevestigd. Samen met de 4e Montessorischool, ook gevestigd in deze straat, werd dit de 4e Montessorischool ‘De Pinksterbloem’ en de school is sinds 1982 gevestigd aan de Weesperzijde.

2e Boerhaavestraat 38 – kledingatelier
In de eerste decennia van de vorige eeuw was hier een kledingatelier gevestigd.

2e Boerhaavestraat 49 – Joodsche Mulo
In 1934 was op dit adres de Joodsche Mulo gevestigd. Deze school ging uit van de Vereniging Kennis en Godsvrucht. In 1941 was deze school gevestigd op de Weteringschans 255a / hoek Reguliersgracht, de voormalige Reguliersschool.

2e Boerhaavestraat 51 – Joodsche Mulo
In 1927 was de bovenstaande Mulo gevestigd op dit adres.

2e Boerhaavestraat 51 – 4e Montessorischool
In 1929 werd de 4e Montessorischool opgericht en deze school was gevestigd op dit adres. Samen met de Montessorikleuterschool ‘De Pinksterbloem’, ook gevestigd in deze straat, werd dit de 4e Montessorischool ‘De Pinksterbloem’ en de school is sinds 1982 gevestigd aan de Weesperzijde.

2e Boerhaavestraat 58hs – Jacques Cauveren
Vanaf 1940 tot zijn overlijden in 1942 woonde tenor Jacques Cauveren op dit adres.

2e Boerhaave 49 en 51

2e Boerhaavestraat 65hs – Vereniging Kolenoe
Mej. D. Vorst woonde op dit adres en voerde vanaf 1936 het secretariaat van de Vereniging Kolenoe. Dit was Debora Vorst (Amsterdam, – Sobibor, ), dochter van diamantslijper Joseph Vorst (Amsterdam, – Amsterdam, ) en Mietje Leger (Amsterdam, – Sobibor, ). Debora had een zus Jeannette (Amsterdam, – Sobibor, ) en een broer Ruben Benjamin (Amsterdam, – Auschwitz, ).

2e Boerhaavestraat 66 – D. Vleeschhouwer
D. Vleeschhouwer verkocht in 1913 boter, kaas en eieren vanaf dit adres.

2e Boerhaavestraat 71-1 – Mathilde Noach
Mathilde Noach (Keulen, 24 juli 1889 – Sobibor, 28 mei 1943) was een uit Keulen gevluchte verpleegster die op dit adres tot haar deportatie woonde. In het huis werden onder de vloer in 2015 stamkaarten van familie Cohen de Lara gevonden, verstopt in de tijd dat Mathilde Noach hier woonde.

2e Boerhaavestraat 72 – gezin Frankenhuis
Tijdens de oorlog woonde hier het gezin Frankenhuis met hun dochter Dina.

2e Boerhaavestraat 76 – B. Förster & Zoon
B. Förster & Zoon, voorheen Förster & Davids, waren huis- en decoratieschilders en hier gevestigd in 1920.

2e Boerhaavestraat 80 – godsdienstschool
In 1917 probeerde de Vereniging Betsalel dit pand (school 104) te verkrijgen om er een godsdienstschool te vestigen. Het Nieuw Israëlietisch Weekblad berichtte: ‘De Joodsche vereeniglng “Betsalel” bericht, dat het Kerkbestuur der Ned. Israël. Hoofdsynagoge, met haren eere-voorzitter, rabbijn dr. M. de Hond Jr. in overleg getreden is inzake overname van bovengenoemde school door het Kerkbestuur. Het ls zoo goed als zeker, dat de school zal worden overgenomen door het Kerkbestuur onder directie van dr. de Hond’. Op 10 juni 1917 werd de godsdienstschool er geopend.

 

 

 

 

 

bron:
“De Joodsche M.U.L.O.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 25-05-1934. Geraadpleegd op Delpher op 30-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874520:mpeg21:a0100
“Stadsnieuws Joodsch Bijzonder Onderwijs Naar H.B.S., Mulo of L.O.”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 17-04-1941. Geraadpleegd op Delpher op 30-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318151:mpeg21:a0043
“KOLENOE”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 21-02-1936. Geraadpleegd op Delpher op 30-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871446:mpeg21:a0128
“Advertentie Vleeschhouwer”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 01-10-1913. Geraadpleegd op Delpher op 30-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860278:mpeg21:a0046
“Advertentie kledingatelier”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 07-07-1916. Geraadpleegd op Delpher op 30-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860461:mpeg21:a0031
“godsdienstschool”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 09-03-1917. Geraadpleegd op Delpher op 30-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860496:mpeg21:a0052
“Advertentie Förster”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-04-1920. Geraadpleegd op Delpher op 30-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859781:mpeg21:a0014
“AMSTERDAM—OOST.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-12-1923. Geraadpleegd op Delpher op 30-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872462:mpeg21:a0070
“De Eerste Steenlegging der Talmud Toraschool In de 2e Boerhaavestraat door Opperrabbijn A. 8. ONDERWIJZER (Zie bet desbetreffende artikel op pag. 2). Foto welwillend afgestaan door het Dagblad vDe Telegraaf”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 08-06-1923. Geraadpleegd op Delpher op 30-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872439:mpeg21:a0074
“(M.)U.L.O. DER VEREENIGING „KENNIS EN GODSVRUCHT”.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 26-08-1927. Geraadpleegd op Delpher op 30-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010857986:mpeg21:a0056
“In Hoofddorpkwartier: 6 scholen, twee turnlokalen (Josef Israelschool) “. “De waarheid”. Amsterdam, 11-03-1954. Geraadpleegd op Delpher op 01-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010369217:mpeg21:a0010
“Verdriet”. “Het Parool”. Onbekend, 31-10-1966. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010835775:mpeg21:a0137

illustratie:
“De Joodsche M.U.L.O.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 25-05-1934. Geraadpleegd op Delpher op 30-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874520:mpeg21:a0100
“De Eerste Steenlegging der Talmud Toraschool In de 2e Boerhaavestraat door Opperrabbijn A. 8. ONDERWIJZER (Zie bet desbetreffende artikel op pag. 2). Foto welwillend afgestaan door het Dagblad De Telegraaf”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 08-06-1923. Geraadpleegd op Delpher op 30-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872439:mpeg21:a0074
tegenwoordige foto’s © joodsamsterdam.nl

gepubliceerd:
30 december 2017

laatst bijgewerkt:
1 februari 2023