Zwanenburgerstraat

zwanenburgerstraatDe Zwanenburgerstraat was een van de straten op Vlooijenburg en liep in het verlengde van de Staalstraat tot aan het Waterlooplein. Wat is er terug te vinden over deze straat?

Lokaal Casino
In deze straat was Lokaal Casino gevestigd. In dit gebouw werden in de tweede helft van de negentiende eeuw regelmatig vergaderingen gehouden, ook van Joodse organisaties.

Meisjesweeshuis Mezon Habanot
In 1741 werd op deze straat voor het bedrag van ƒ 11.500,- een huis aangekocht dat van 1745 tot 1787 gebruikt werd als meisjesweeshuis voor de Portugees-Joodse gemeente. In dat jaar werd het pand ter veiling aangeboden en bracht toen slechts ƒ 6.100,– op.

Zwanenburgerstraat 3 – Frederika Keizer
Frederika Keizer (Amsterdam, 31 december 1883) was een gediplomeerd kraamverzorgster en woonde op dit adres in 1910. Zij woonde hier met haar ouders; Abraham Keizer (Amsterdam, 9 augustus 1851) en Esther Blom (Amsterdam, 10 oktober 1852). Frederika overleefde de oorlog.

Zwanenburgerstraat 4 – Huncks
Op dit adres was in 1895 de zaak van Huncks gevestigd. Hij verkocht vulkachels en adverteerde (mede) in Joodse media.

Zwanenburgerstraat 5 – schilder M. Cozijn
M. Cozijn woonde hier in 1905 en was huis-, plafond- en letterschilder. Dit was vermoedelijk Mozes Cozijn (Amsterdam, 24 juli 1881).

Zwanenburgerstraat 7 – J. A. Bon
Meestersmid Johannes Antonius Bon (Amsterdam, 14 mei 1842) woonde op dit adres in 1894. Bon was katholiek en adverteerde (mede) in de Joodse media.

Zwanenburgerstraat 9 – Marcus Isaac Loezen
Marcus Isaac Loezen (Amsterdam, 25 november 1826) was godsdienstleraar en woonde in 1884 op dit adres. In 1845 was Marcus godsdienstonderwijzer in Dwingeloo.

Zwanenburgerstraat 9 – restaurant Wallach
In 1905 was hier restaurant Wallach gevestigd. Leonard Engers (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Esther Benjamins (Amsterdam, ) hielden hier de receptie voor hun huwelijk. De onderneming werd in 1904 geopend.

Zwanenburgerstraat 11- Isidoor Pruijkemaker
Isidoor Pruijkemaker was schoen- en laarzenmaker en was op dit adres in 1902 gevestigd.

Zwanenburgerstraat 17 (ged) t/m 29. Aangegeven nummering tot (ingang) Korte Houtstraat. Brandbluswerkzaamheden op nr. 21-25. Gezien richting Leprozengracht (Waterlooplein). foto. ca. 1871. Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto-afdrukken. OSIM00003001274

Zwanenburgerstraat 12 – Diamantslijperij
Op deze straat was in 1880 een van de grotere diamantslijperijen gevestigd, de diamantslijperij van Coster. Martin Coster overleed in 1880, en hij was zijn vader in het bedrijf in 1848 opgevolgd. Nu staat het bedrijf bekend als Coster Diamonds en is gevestigd op het Museumplein.

Koninklijk bezoek
Woensdagochtend 7 juli 1897 bezochten de kroonprins en de kroonprinses van Italië, met hun gevolg, de Stoomdiamantslijperij Coster in de Zwanenburgerstraat 12. De directeur, de heer Felix Manus, leidde de hoge bezoekers rond, terwijl de heer M. de Vries zich met het gevolg onderhield. De verschillende rijke etalages worden met zeer veel belangstelling bezichtigd, o. a. een paar prachtige oorknoppen, die buitengewoon de aandacht der kroonprinses wekte. Het kloven, snijden en slijpen werd met bijzondere aandacht gadegeslagen. Buitengewoon voldaan verlieten de Hooge gasten de fabriek, opgewacht door een nieuwsgierige menigte, om zich te begeven naar de Portugese Synagoge. Daar werden zij ontvangen door den voorzitter van het kerkbestuur, den heer D. J. Teixeira de Mattos, en den adjunct-secretaris, den heer Mendes da Costa. Een wetsrol, door voorvaderen uit Spanje medegebracht werd bezichtigd en op verzoek van Z. K. H. den kroonprins werd daaruit een gedeelte voorgelezen en vertaald. Kostbare oude tapijten ter bekleding der Bima, schotels en kannen van edel metaal ten gebruike van de eredienst in ogenschouw genomen, waarna de koninklijke hoogheden onder zeer vele dankbetuigingen de synagoge verlieten.

en nog een Koninklijk bezoek (1901)
Bij het jl. bezoek van Prins Hendrik der Nederlanden aan Amsterdam, werden onder meer bezocht de Stoomdiamantslijperij des heeren Coster in de Zwanenburgerstraat en de Portugees Israëlitische Synagoge. Aan den ingang van de fabriek in de Zwanenburgerstraat werd Z. K. H. door den directeur, den heer Felix Manus ontvangen.
De directeur leidde den hoogen bezoeker rond. Op het kantoor werden kostbare ruwe en geslepen diamanten bezichtigd, waarbij de heer Manus, met zijn bekende welsprekendheid, zoowel den Prins, den burgemeester, Mr. Van Leeuwen, als het verdere gevolg, de noodige inlichtingen gaf. Vervolgens werden, terwijl de fabriek steeds in volle werking bleef, het kloven, slijpen en snijden nagegaan. De Prins, die het bewerken der diamanten zeer veel interesseerde, deed den directeur vele vragen, die alle naar genoegen beantwoord werden. Ook de machinekamer, die veel belangstelling bij den Prins wekte, werd niet vergeten.

Nadat de hooge bezoeker een ruim halfuur in het gebouw had vertoefd, nam Hij met een handdruk afscheid van den directeur. Hierna bezocht de Prins de Port. Israël. Synagoge. Daar werd Z. K. H. ontvangen door het dagelijkse bestuur, zijnde de heeren J. Vita Israël, voorzitter, J. Teixeira de Mattos, penningmeester en A. J. Mendes da Costa, secretaris.
De heer J. Vita Israël riep den hoogen gast namens den kerkeraad, het dagelijkse bestuur en de lidmaten het welkom toe. Spreker zei, dat men het op hoogen prijs stelde vereerd te worden met een bezoek. Na de begroeting werd een wandeling gemaakt door de kerk, waarbij de verschillende kostbare voorwerpen beschouwd werden.
De Heilige Arke, de sierlijke wetsrollen, die met kronen en torens waren versierd, benevens de gouden mantels, de heilige wetsrol, die door de eerste Portugeezen, die zich hier vestigden, was meegebracht, werden bewonderd en trokken zeer de aandacht van Z. K. H. en diens gevolg.

Voorts werd verlof gevraagd om het gebed voor het Koninklijk Huis te mogen uitspreken, welk verzoek bevestigend beantwoord werd. Voor dit geschiedde werd den Prins meegedeeld, hoe men er toe gekomen was een gebed voor het Koninklijk Huis in te stellen. Het was in den jare 1596 op Kippoer, dat de Portugeezen in de Ridderstraat (?) bijeen waren gekomen om te bidden, toen ze werden overvallen door een gewapende macht, die meende, dat zich in het gebouw samenzweerders ophielden.
Jacob Tirado, een der aanwezigen, die met de Latijnsche taal op de hoogte was, beduidde der overheid, dat hier niets anders dan gebeden werd. Toen bemerkt werd, dat Tirado de waarheid sprak, liet men den zoogenaamden samenzweerders ongemoeid uit dankbaarheid daarvoor werd het gebed voor het Koninklijk Huis ingesteld. Na deze verklaring bracht de voorlezer, de eerwaarde heer E. M. Vega het gebed ten gehoore.

Aan Prins Hendrik was eene in oranjesatijn gebonden Hollandsche vertaling van het gebed ter hand gesteld; de burgemeester en het gevolg ontvingen exemplaren in wit satijnen band.
Nog werden tal van kostbaarheden bezichtigd, waarna de Prins het kerkgebouw hoogst voldaan verliet.

Zwanenburgerstraat 13 – E. Cohen
E. Cohen woonde in 1904 op dit adres en hij bereidde de spijzen voor de Joodse militairen die in Nieuwersluijs gelegerd waren.

Zwanenburgerstraat 14 – Samuel Con
In 1902 was op dit adres de brood- en pain de luxebakkerij ORT van S. Con gevestigd. Deze zaak was van Samuel J. Con (Amsterdam, 9 augustus 1855) en zijn vrouw Elisabeth (Betje) Mof (Amsterdam, 1 april 1856), die op 14 februari 1903 hun 25-jarig huwelijk vierden. Samuel Con was in 1930 bestuurslid van Reisjies Touw.
Samuel en Betje hadden de volgende kinderen:
Hartog (Amsterdam, 22 januari 1879 – Auschwitz, 31 januari 1944), Isaac Baruch (Amsterdam, 6 oktober 1880 – Auschwitz, 19 november 1942), Andries (Amsterdam, 15 januari 1882 – Auschwitz, 19 november 1943), Bloeme (Amsterdam, 26 december 1884), Philip Salomon (Amsterdam, 17 april 1890 – Auschwitz, 9 november 1942), Maurits Eliazer (Amsterdam, 18 juli 1891 – Auschwitz, 7 september 1942), Joseph Abraham (Amsterdam, 20 december 1893 – Sobibor, 11 juni 1943), Alida (Amsterdam, 31 juli 1897 – Sobibor, 2 juli 1943), Henriëtte (Amsterdam, 7 januari 1900 – Sobibor, 13 maart 1943) en Jesaya Meijer (Amsterdam, 28 mei 1904 – Amsterdam, 22 mei 1978).

Jesaya Meijer Con was een van de partners in het Oostersch Tapijtenhuis Con en Verdonck. Deze handelsonderneming had op haar hoogtepunt 17 vestigingen in de randstad.

Zwanenburgerstraat 15 – gezin Kalf
Op dit adres vierden op 20 augustus 1902 Benediktus Kalf (Amsterdam, 5 december 1824) en Sophia Souget hun 50-jarig huwelijk. Benediktus was slager en daarnaast voorzanger en voorlezer van de synagoge op de Lange Houtstraat.

Zwanenburgerstraat 16 – E. T. Tal
Op dit adres was het bedrijf in brandstoffen van E. T. Tal gevestigd. Een van de werknemers was Salomon van der Hout. Over hem stond in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van 14 december 1906: “De heer Salomon van der Hout, die reeds 67 jaar bij de firma E. T. Tal, Zwanenburgerstraat 16, in dienst is, en onlangs de medaille der Oranje Nassau orde ontving, viert Vrijdag 14 dezer zijn 90sten verjaardag.”

De nieuwe stenen Blauwbrug over de Amstel gezien naar het Waterlooplein met de Mozes- en Aäronkerk.Links het joodse jongensweeshuis Megadle Jethomim, Amstel 21-23, met de uitbreiding uit 1889. Amstel 25 is in aanbouw. foto. Römmler und Jonas. 1890. Collectie Stadsarchief Amsterdam: kabinetfoto’s 010005000478

Zwanenburgerstraat 20 – jongensweeshuis
Op dit adres was van 1835 tot 1865 het jongensweeshuis gevestigd, dat na 1865 naar de Amstel 21 ging.

Zwanenburgerstraat 22 – P. D. Stibbe
In 1881 vestigde P. D. Stibbe zijn magazijn voor Paasbroden (matzes) voor de Pesach op dit adres, naast het Jongensweeshuis.

belinfantezwanenburgerstraaZwanenburgerstraat 23 – Jack Belinfante
De meubel- en lijstenmakerij van Jack Belinfante was op dit adres gevestigd in 1902. Jacob (Jack) Belinfante (Amsterdam, 13 maart 1878 – Apeldoorn, 19 januari 1939) woonde op de Blasiusstraat 52 met zijn vrouw Judith Abas (Amsterdam, 6 oktober 1879). Jack en Judith kregen de volgende kinderen: Mozes Jacob (Amsterdam, 1904 – Israël, 1967), Abraham Sidney (Londen, 6 mei 1905 – Londen, 4 augustus 1985), Meijer Jacob Cohen (Londen, 21 februari 1908), Philip (Londen, 28 oktober1909 – Londen, 12 april 1910) en Joan (Amsterdam, 4 december 1920),

Zwanenburgerstraat 24 – E. T. Tal
De firma E. T. Tal verkocht brandstoffen in 1880 vanaf dit adres. Elias Tobias Tal (Amsterdam, 9 januari 1809) was gehuwd met Beletje Duits (Amsterdam, 8 maart 1826).

synagogezwanenburgerstraatZwanenburgerstraat 24 – synagoge
Op 8 september 1882 werd op dit adres een synagoge gewijd.

Zwanenburgerstraat 24 – J. Speijer
Vlak voor en in de oorlog was hier de handel in militaire en civiele kleding van J. Speijer gevestigd. Waarschijnlijk was dit Joseph Speijer (Londen, 7 oktober 1897 – Amsterdam, 4 maart 1872). Joseph was gehuwd met Betje van de Kar (Amsterdam, – Amsterdam, ). Ten tijde van de oorlog woonde het echtpaar op de Zwanenburgwal 64-1.

Zwanenburgerstraat 24-1 – A. May
Op dit adres werd May’s antiseptische scheerpoeder vervaardigd rond 1901.

zwanenburgerstraatgevelsteenZwanenburgerstraat 26 – gevelsteen
A. H. de Wolf schreef in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van 21 juni 1918 in het stuk ‘Van Oude Huizen en Straten’ het volgende: ‘Een mooie gevelsteen staat nog in het perceel Zwanenburgerstraat, het tweede huis vanaf de Amstel, waarop een groote afbeelding van de Blauw brug in de eerste helft der 17e eeuw met het onderschrift: De Blaavwbrvgh over den Amstel, welke brug in 1601 gebouwd, als een heerlijk stuk werk werd beschouwd’.
Deze gevelsteen is er nog steeds en was een tijd aangebracht bij de opbouw van de ingang van de parkeergarage Waterlooplein, waar de steen door geparkeerde fietsen beschadigd werd. Inmiddels heeft de steen een betere locatie in onmiddellijke omgeving gekregen.

Zwanenburgerstraat 27 – Zwaluwnesten
Onder deze naam waren hier bijeenkomsten van de Joodsche Vrouwenraad rond 1926. In 1933 werden hier taalcursussen gegeven voor gevluchte Duitse Joden.

Zwanenburgerstraat 28 – kok A. Wafelman
A. Wafelman woonde in 1904 op dit adres. Hij was cuisinier en verzorgde diners e.d. voor bruiloften en partijen binnen en buiten de stad. De oude benaming voor catering dus. Aaron Wafelman (Amsterdam, 29 juni 1849) was gehuwd met Henriëtte van Buuren (Amsterdam, 2 januari 1855).

Zwanenburgerstraat 31 – vleeshuis F. Content
Op deze locatie, op de hoek met de Lange Houtstraat, was in 1875 het koosjere vleeshuis gevestigd van F. Content, die werkte voor Firma H. S. de Metz & Co. Ephraim Jacob Content (Amsterdam, 14 november 1848) was gehuwd met Betje Slier (Amsterdam, 28 oktober 1857).

Zwanenburgerstraat 31 – M. J. Park
Mozes J. Park (Amsterdam, 19 maart 1883) had in 1908 op dit adres zijn machinale brei-inrichting.

Zwanenburgerstraat 35 – gezin Kisch
Herman Kisch (Groningen, 15 juni 1882) was fotograaf en woonde op dit adres in 1906. Zijn vrouw was Henriëtte Francisca de Rooij. Henriëtte overleed op jonge leeftijd, zij werd veertig, op 27 maart 1927. De zus van Herman was Serlina Kisch (Groningen, 30 mei 1877 – Auschwitz, 23 november 1942) en zij woonde in de oorlog nog op dit adres. Lees verder.

Zwanenburgerstraat 35 –  Zuivel De Rooij
ELiazer de Rooij was een zuivelhandelaar en had op dit adres in 1907 een van zijn filialen. De advertentie is voor Jom Kippoer.
zwanenburgerstraat35

Zwanenburgerstraat 41 – S. R. Pereira
S. R. Pereira was in 1881 ziekenoppasser en waker. Hij woonde tot dat jaar op de Batavierstraat 49. Salomon Rodrigues Pereira werd op 22 augustus 1828 in Amsterdam geboren.

Zwanenburgerstraat 41 – boekhandelaar Boutelje
Israël Boutelje was boekhandelaar en woonde in 1886 op dit adres. Eliazer Israël Boutelje (Amsterdam, 30 oktober 1828) was gehuwd met Annaatje Polak (Amsterdam, 16 maart 1825).

Zwanenburgerstraat 41 – de Hollandsche lingeriefabriek
Op dit adres was in 1917 de Hollandsche Lingeriefabriek gevestigd. Dit pand was één pand met Lange Houtstraat 40.

Zwanenburgerstraat 57 – Cohen & Feitsma
Cohen & Feitsma verkochten ontbijt-, sukade-, gember- en krentenkoeken waaronder Benes koek (voorheen Faber), een koek die onder toezicht van het Groninger rabbinaat stond.
Ph. Cohen was daarnaast in 1915 secretaris van de Joodsche Sportclub.

Zwanenburgerstraat 61 – De Magneet
Schoenenmagazijn De Magneet was tal van jaren rond 1900 op dit adres gevestigd.

Zwanenburgerstraat 63 – L. J. Van Praag
Op dit adres was in 1895 sigarenmagazijn Van Praag gevestigd.

Zwanenburgerstraat 197 – Inrichting voor Maatschappelijk- en Godsdienst-onderwijs
Op dit adres was rond 1870 deze school gevestigd.

zwanenburgerstraatlevinsonZwanenburgerstraat P 198 – D. Proops Jz.
De firma D. Proops Jz. verkocht Hebreeuwse en niet-Hebreeuwse boeken vanaf dit adres rond 1870.

Zwanenburgerstraat P 198 – school
Op 1 mei 1874 werd op dit adres de ‘Inrichting voor uitgebreid lager onderwijs’ van D. Vas Nunes gevestigd. De school bestond al, hij werd hier naartoe verplaatst. Bij de hernummering in 1880 werd dit nummer 26. In 1884 adverteerde deze school weer en toen konden er kinderen tussen de 4 en de 6 jaar geplaatst worden. Aan hen werd les gegeven volgens de Fröbelmethode.

Zwanenburgerstraat P 203 – Burger Israëlitische Godsdienstschool
Deze school was hier rond 1870 gevestigd en adverteerde toen in het Nieuw Israëlietisch Weekblad. De advertentie was ondertekend door M. Heertje.

Zwanenburgwal P 257 – Lokaal De Harmonie
I. L. Sloog (vermoedelijk Israël Levie Sloog, Amsterdam, 28 februari 1818) was de uitbater van lokaal De Harmonie rond 1870.  Ook deze locatie werd vaak gebruikt voor vergaderingen.

 

 

bron:
“Het Nederl. Portug. Israël. Meisjes-weeshuis MEZON HABANOTH.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 07-08-1868. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873064:mpeg21:a0001.
“Advertentie I L Sloog”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 25-11-1870. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873584:mpeg21:a0013.
“Advertentie Proops”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 23-12-1870. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873588:mpeg21:a0008.
“Advertentie Zwanenburgerstraat P 197”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 31-03-1871. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873602:mpeg21:a0013.
“Advertentie Zwanenburgerstraat P203”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 31-03-1871. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873602:mpeg21:a0015.
“Advertentie Zwanenburgerstraat P198”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 30-01-1874. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872901:mpeg21:a0016
“Advertentie vleeshuis”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-10-1875. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872296:mpeg21:a0018.
“BINNENLAND. AMSTERDAM 5 Februari (Coster diamantslijperij) “. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-02-1880. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860679:mpeg21:a0005.
www.costerdiamonds.com, history (geraadpleegd 21 juni 2016).
“Advertentie E T Tal”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 26-11-1880. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860721:mpeg21:a0009.
“Advertentie matzes Stibbe”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 25-03-1881. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860738:mpeg21:a0017.
“Advertentie Pereira”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 26-08-1881. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860928:mpeg21:a0018.
“Advertentie school Vas Nunes”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 04-01-1884. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871473:mpeg21:a0010.
“Advertentie M I Loezen”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 08-02-1884. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871478:mpeg21:a0008.
“Advertentie Boutelje”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 30-07-1886. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872128:mpeg21:a0012.
“Advertentie J A Bon”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-09-1894. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858370:mpeg21:a0021.
“Advertentie L J van Praag”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 20-09-1895. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858449:mpeg21:a0028.
“Advertentie Huncks”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-10-1895. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858452:mpeg21:a0010.
“BINNENLAND. AMSTERDAM, 8 Juli, koninklijk bezoek.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-07-1897. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873272:mpeg21:a0034.
“BINNENLAND. AMSTERDAM, 27 Sept. 1900, De Magneet.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-09-1900. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874274:mpeg21:a0023.
“Het bezoek van Z.K.II. Prins Hendrik.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 16-08-1901. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874105:mpeg21:a0053.
“Advertentie May”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 25-10-1901. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874123:mpeg21:a0010.
“Advertentie Pruijkemaker”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-10-1902. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874171:mpeg21:a0035.
“Advertentie S Con”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-10-1902. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874171:mpeg21:a0054.
“Familiebericht S Con”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-02-1903. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874189:mpeg21:a0038.
“Ingezonden Stukken Cohen nummer 13”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 16-09-1904. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871751:mpeg21:a0045.
“Advertentie Cozijn”, “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 29-09-1905. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871805:mpeg21:a0115.
“Advertentie Kisch”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 17-08-1906. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871851:mpeg21:a0029.
“Salomon van der Hout”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-12-1906. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871764:mpeg21:a0042.
“Advertentie E de Rooij”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-09-1907. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872638:mpeg21:a0014.
“Advertentie M J Park”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 25-09-1908. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872658:mpeg21:a0026.
“Advertentie Frederika Keizer”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 07-01-1910. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859494:mpeg21:a0012.
“Advertentie Cohen en Feitsma”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-02-1914. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860296:mpeg21:a0039.
“DE JOODSCHE SPORTCLUB.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 17-09-1915. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859582:mpeg21:a0046.
“Advertentie lingeriefabriek”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-09-1917. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860525:mpeg21:a0013.
gevelsteen http://www.amsterdamsegevelstenen.nl/Zwanenburgerstraat26.htm (geraadpleegd 22 juni 2016).
“Van Oude huizen en Oude straten.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 21-06-1918. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859684:mpeg21:a003.
www.joodsmonument.nl, lemma Serlina Kisch (geraadpleegd 22 juni 2016).
“NIEUW ISRAËLIETISCH WEEKBLAD VEREENIGINGS-LEVEN (zwaluwnesten)”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 05-11-1926. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858150:mpeg21:a0053.
“VOOR DE DUITSCHE JODEN”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-04-1933. Geraadpleegd op Delpher op 22-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874825:mpeg21:a0128.
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Samuel J Con,
www.joodsmonument.nl, lemma’s familie Con (geraadpleegd 23 juni 2016)
https://verdonk.home.xs4all.nl/sb_kortryk.htm, Oostersch Tapijtenhuis (Geraadpleegd 23 juni 2016).
Stadsarchief Amsterdam, M I Loezen, Overgenomen delen, archiefnummer 5416, inventarisnummer 29
Lozen: Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare …, 1845 [volgno 10]. Geraadpleegd op Delpher op 25-03-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dts:440010:mpeg21:0001
Stadsarchief Amsterdam, Joseph Speijer, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1827
Benediktus Kalf, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-08-1902, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874164:mpeg21:p006.
Engers – Benjamins, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 08-06-1905, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 01-12-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871686:mpeg21:p005.
Johannes Anthonius Bon, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2335.
Ephraim Jacob Content, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2335.
Aaron Wafelman, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2336.
S. R. Pereira, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2335.
Boutelje, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2335.
Benediktus Kalf, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1851-1853, archiefnummer 5000, inventarisnummer 468, blad pagina 176.
Israël Levie Sloog, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2335.
Wallach, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 29-04-1904, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871700:mpeg21:p007.
Jacob Belinfante, Stadsarchief Amsterdam, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 83.
Elias Tobias Tal, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1851-1853, archiefnummer 5000, inventarisnummer 477, blad pagina 1096.

illustratie:
uitsnede kaart Amsterdam 1900.
“Advertentie Proops”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 23-12-1870. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873588:mpeg21:a000.
gevelsteen: http://www.amsterdamsegevelstenen.nl/Zwanenburgerstraat26.htm.
Zwanenburgerstraat 24 – Joseph Speijer, still uit ‘Oud Amsterdam, sloop Waterloopleinbuurt 1977’ op https://www.youtube.com/watch?v=Te8jo7ZKu0o&feature=emb_imp_woyt (geraadpleegd 28 december 2021).
Engers – Benjamins, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 08-06-1905, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 01-12-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871686:mpeg21:p005.
Mozes Cozijn, Stadsarchief Amsterdam, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 285.

gepubliceerd:
21 juni 2016

laatst bijgewerkt:
7 juni 2023