Korte Houtstraat

Vogeltjesmarkt Houtstraat 1930
Vogeltjesmarkt Houtstraat 1930

Vlooienburg had de vorm van een rechthoek. Het werd aan de zuidkant omringd door de Binnen-Amstel, aan de westkant door de Zwanenburgwal (die toen ook wel Verversgracht genoemd werd), aan de noordkant door de Houtgracht (of de Joden Houttuinen) en aan de oostkant door de Leprozengracht (of Huiszittengracht). Aan die laatste gracht lag ook de Stroomarkt en werd turf uitgedeeld aan de armen. Op het eiland lagen van oost naar west de Lange Houtstraat en de Zwanenburgerstraat. Dwars daarop, van noord naar zuid, lag de Korte Houtstraat.

Korte Houtstraat 1 – depothouder I. A. Wagenaar
Rond 1886 was I. A. Wagenaar een van de depothouders van de broodfabriek van De Haan. Winkelier Joël Wagenaar (Amsterdam, 3 november 1855) was gehuwd met Esther Mooleman (Amsterdam, 16 maart 1855) en zij hadden de volgende kinderen: Sophia (Amsterdam, – Auschwitz, ), Mirjam (Amsterdam, 27 december 1887) en Anna (Amsterdam, – Birkenau, ).

Korte Houtstraat 1 – Levij de Wind
Levij de Wind woonde op dit adres rond 1911 en was voorzitter van het koor ‘Changarij Sion’. Levij de Wind (Den Haag, 7 mei 1863) was gehuwd met Esther Turk (Amsterdam, 19 januari 1863).

Korte Houtstraat 1 – Koopman’s Salons
Joseph Koopman (Amsterdam, – Sobibor, ) was coiffeur en vanaf 1916 gevestigd op dit adres. Tijdens de bezetting was het een van de kappers waar Joodse klanten nog terecht konden. Zijn moeder, Schoontje Koopmans – Levy (Amsterdam, – Sobibor, ), vierde hier in juni 1935 haar 75-ste verjaardag. Ten tijde van de oorlog woonde zij op de Korte Houtstraat 11hs, Joseph op Korte Houtstraat 1-2 en 3. Joseph was gehuwd met Sara Sluijzer (Amsterdam, – Sobibor, ) en zij hadden twee kinderen; Jeannette (Amsterdam, – Sobibor, ) en Mozes (Amsterdam, – Sobibor, ).

Korte Houtstraat 1 – Ph. J. Bronkhorst
Slager Ph. J. Bronkhorst, die werkte in de Israëlietische Vleeshal op de Nieuwe Kerkstraat, woonde rond 1902 op dit adres. Vermoedelijk was dit Philip Jacques Bronkhorst (Amsterdam, 9 juli 1871).

Korte Houtstraat 2 – barbier L. Vischschraper
Vanaf 1901 zijn er advertenties te vinden van deze barbier.

Korte Houtstraat 3 – woonhuis J. Wagenaar
Joel Wagenaar woonde op dit adres in 1893 en hij was de agent voor koosjere mosterd van de firma Schooning & Co te Utrecht. Winkelier Joël Wagenaar (Amsterdam, 3 november 1855) was gehuwd met Esther Mooleman (Amsterdam, 16 maart 1855) en zij hadden de volgende kinderen: Sophia (Amsterdam, – Auschwitz, ), Mirjam (Amsterdam, 27 december 1887) en Anna (Amsterdam, – Birkenau, ).

Korte Houtstraat 3 – vleeschhouwerij Zeehandelaar
In 1889 opende Abraham Zeehandelaar (Uithoorn, 13 april 1851 – Rotterdam, 8 november 1921) op dit adres zijn koosjere vleeschhouwerij. Abraham was gehuwd met Jette van Amerongen (Amsterdam, 2 februari 1860 – Rotterdam, 27 oktober 1929) en zij hadden de volgende kinderen: Samuel (Uithoorn, 1 september 1887 – Uithoorn, 3 september 1887), Rozette (Uithoorn, 31 december 1888 – Uithoorn, 24 maart 1889), Elisabeth (Amsterdam, 30 december 1888 – Rotterdam, 14 oktober 1959), Samuel (Amsterdam, 15 juni 1893 – Birkenau, 30 september 1942) en Rozette (Rotterdam, 30 november 1894 – Rotterdam, 14 augustus 1975).

Korte Houtstraat 3-5 – kruidenierszaak J. Wagenaar
In mei 1890 werd hier de kruidenierszaak van J. Wagenaar geopend. Een advertentie uit 1892 lat zien dat de zaak Onder Rabbinaal Toezicht leverde (koosjer). Winkelier Joël Wagenaar (Amsterdam, 3 november 1855) was gehuwd met Esther Mooleman (Amsterdam, 16 maart 1855) en zij hadden de volgende kinderen: Sophia (Amsterdam, – Auschwitz, ), Mirjam (Amsterdam, 27 december 1887) en Anna (Amsterdam, – Birkenau, ).

Korte Houtstraat 3 – vleeschhouwerij J. Quiros en Co.
J. Quiros en Co. was een vleeschhouwerij en op dit adres gevestigd in 1921.

Korte Houtstraat 4 – H. Mouw
Rond 1887 woonde H. Mouw op dit adres, bode van het Centraal Israëlitisch Begrafenisfonds. In een advertentie uit 1899 werd de naam als H. Mauw gespeld. Waarschijnlijk was dit Hartog B. Mouw (Amsterdam, 15 april 1852 – Amsterdam, 23 juni 1882) die op 2 mei 1875 trouwde met Schoontje L. van Moppes (Amsterdam, 28 maart 1851 – Amsterdam, 2 april 1883) en toen op de Lange Houtstraat P36 woonde.

Korte Houtstraat 6 – poelier H. Melkman
Rond 1889 was hier poelier H. Melkman gevestigd.  In 1907 blijkt er op de Jodenbreestraat 53 een filiaal te zijn. Hartog Melkman (Amsterdam, 14 september 1853) staat op dit adres ingeschreven, maar was geregistreerd als veedrijver. Hartog was gehuwd met Vogeltje Vogel (Amsterdam, 11 augustus 1857).

Korte Houtstraat 6hs – Levie van der Hoek en Hester Wallach
Op 22 april 1917 vierden Levie van der Hoek (Leeuwarden, 4 juli 1858) en Hester Wallach (Oegstgeest, 20 maart 1861) hier hun 35-jarig huwelijk.

Stadsarchief Amsterdam, beeld en geluid / collectie Archief van Jaap Kaas. 1943. Korte Houtstraat 6, ‘Toko Centrum’, de na deportatie leeggehaalde kruidenierswinkel van Mozes Caransa (1910-1943) en Mietje Caransa-van den Berg (1913-1943) © Stadsarchief Amsterdam, ANWX00486000565

Korte Houtstraat 6 – Toko Centrum
Voor en in het begin van de oorlog was hier Toko Centrum van

Korte Houtstraat 7hs – Samson IJzerkoper en Keetje Elsas
Voor de oorlog woonde hier het gezin van boekverkoper Samson IJzerkoper en Keetje Elsas.

Korte Houtstraat 8 – Vrede zij ons doel
Op dit adres woonde M. H. Lap rond 1897. Hij was de secretaris van de Vereniging Vrede zij ons Doel, een organisatie die jaarlijks het huwelijksfeest van een van de leden vierde en het jonge paar dan financieel bijstond.
Mozes Lap (Amsterdam, – Auschwitz, ) was gehuwd met Dika Lopes Dias (Amsterdam, – Amsterdam, ) en zij hadden de volgende kinderen: Jacob (Amsterdam, – Sobibor, ), Betje (Amsterdam, – Sobibor, 3), Sara (Amsterdam, – Sobibor, ), Margaretha (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Hartog (Amsterdam, – Sobibor, ).

Korte Houtstraat 9 – W. L. Stork
Willem Stork (Amsterdam, 30 juli 1877 – Amsterdam, 23 februari 1921) had tientallen jaren rond 1900 een broodbakkerij ORT. In 1909 leverde hij het brood aan de bakkerij van E. en A. Gobetz op de Lepelstraat 75. De bakkerij van Stork bestond al rond 1897. In 1899 nam Willem Stork de bakkerij van de weduwe S. S. Levij over die gevestigd was op de Nieuwe Kerkstraat 57. In 1905 werd er een filiaal geopend op de Blasiusstraat 131.
Willem was gehuwd met Sellie van Baren (Almelo, 15 augustus 1873 – Auschwitz, 26 februari 1943). Sellie en Willem hadden twee kinderen, bakker Levie (Amsterdam, – Sobibor, ) en lerares Hester Elisabeth (Amsterdam, – Sobibor, ). lees verder

Korte Houtstraat 10 – Ondersteuning zij ons doel
Deze vereniging werd in 1895 opgericht en had ten doel behoeftige huisgezinnen te ondersteunen. Op dit adres woonde de secretaris van de vereniging, de heer Barend Presser (Amsterdam, – Sobibor, ). Hij was gehuwd met Schoontje Schuit (Amsterdam, – Sobibor, ) en zij hadden drie kinderen: Levie (Amsterdam, – Midden-Europa, ), Anna (Amsterdam, – Sobibor, ) en Mozes (Amsterdam, – Sobibor, ). In het begin van de oorlog woonden Barend en Schoontje op de Vrolikstraat 36-1.

Centraal Blad voor Israelieten in Nederland, 16 september 1898

Korte Houtstraat 13 – synagoge Reisjies Tow
Hier was de Koninklijk goedgekeurde sjoel van de bekende rabbijn dr. Meijer de Hond (1882 – 1943), Reisjies Touw, gevestigd. Meijer de Hond was vanaf 1914 aan deze sjoel verbonden.
De synagoge werd volgens een bericht in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland verbouwd rond 1882.
Volgens een aankondiging in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland werd de synagoge op maandag 30 september 1901 verkocht. In een advertentie van 4 oktober 1901 bleek de verkoop tot nader aankondiging te zijn uitgesteld.
Dat de verkoop nooit is doorgegaan bewijst een aankondiging uit het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van 13 augustus 1911 waarin vermeld werd dat de diensten na de restauratie wederom een aanvang zouden nemen. In 1915 werd vervolgens vermeldt dat de synagoge het zestigjarig bestaan vierde, waarmee de synagoge er dus sinds 1855 was gevestigd. De feestrede werd tijdens de dienst uitgesproken door de vicevoorzitter van het genootschap, rabbijn dr. Meijer de Hond.

interieur reisjies touw 1930

Semmie Lam 80 jaar
De eersten dag van Sjowoegnous was de heer S. Lam tachtig jaar. Wie Semmie Lam is, weet ieder, die het sjoeltje Reisjies Touv kent, uit de Korte Houtstraat. Dit sjoeltje is in den laatsten tijd wekelijks een welkome gast in de Joodsche pers, omdat daar iedere week op Sjabbosimiddag regelmatig door leerlingen aan het Ned. Isr. Seminarium droosjes worden gehouden. Welnu, dat sjoeltje is een stuk leven van Semmie Lam. Ruim veertig jaar heeft hij daar in de bestuurdersbank gezeten en de liefde van al zijn ba’albattiem gewonnen. Ruiim vijf-en-dertig jaren achtereen was hij daar de geliefde jomiem-nouroiemgazzen. Sinds enkele jaren kon hij niet meer op straat komen, omdat zijn benen het lopen weigeren. Hoe hem dat leed doet, kan ieder begrijpen, die hem begrijpt. Sjoweongous werd hij tachtig jaar. Half gedragen ging hij toen toch naar zijn sjoeltje en zat weer in zijn bank, die voor die gelegenheid extra versierd was. Gaarne had men een bijzondere dienst voor den erevoorzitter gehouden. Verschillende omstandigheden echter stonden in den weg en vooral ook de strenge bescheidenheid van de eenvoudige man. Maar het sjoeltje van Reisjies Touv viert hem toch. Het bidt den Algoede, dat Hij den grijsaard nog lang voor zijn heiligdom en voor zijn kinderen, die hun vader voorbeeldig liefhebben en eren, zal in het leven houden.

In 1914 was de heer S. Lam van het Waterlooplein 58 voorzitter van het genootschap. In 1915 werd hij zeventig jaar en was bovendien vijfendertig jaar bestuurder bij het genootschap.
Simon Salomon (Semmie) Lam (Amsterdam, 4 juni 1845) was deze bestuurder. Hij was gehuwd met Martina Boas (Steenwijk, 18 november 1842) en zij hadden de volgende kinderen: Judith (Amsterdam, 4 augustus 1872), Dientje (Amsterdam, 12 december 1874), Karel (Amsterdam, 17 juni 1876), Marianne (Amsterdam, – Sobibor, ), Lena (Amsterdam, – Sobibor, ), Grietje (Amsterdam, – Auschwitz, ), Kaatje (Amsterdam, – Sobibor, ) en Abraham (Amsterdam, 7 mei 1886).

In 1930 had deze synagoge ook een ‘knapen-koor’ met als dirigent de heer J. Blog.

Op 24 juli 1933 werd de synagoge wegens restauratie gesloten, op vrijdagavond 15 september 1933 werd de synagoge heringewijd. lees verder.

Korte Houtstraat 15 – Smid H. E. Polak
H. E. Polak leverde rond 1893 kookfornuizen in alle mate, inclusief sjabbath-ovens.

Korte Houtstraat 20 – fruitzaak Witteboon & Gompers
In 1896 was hier de fruitzaak van Witteboon & Gompers gevestigd. M. Witteboon was tevens de penningmeester der Lange en Korte Houtstraat bij de kroningsfeesten in 1898.

Korte Houtstraat 21 – M. Santilhano
M. Santilhano verkocht in 1875 vanaf dit adres kindervoedsel-melk a 53 cent per bus.

Korte Houtstraat 22 – A. A. Boas

A. A. Boas was op dit adres gevestigd in 1894 en hij kocht oude parapluie-baleinen in. Dit was fabrikant Andries Boas (Amsterdam, 16 juli 1835). Andries was gehuwd met Vrouwtje de Jong (Amsterdam, 4 mei 1839).

Korte Houtstraat 22 – Tabak & Sigaren S. J. Cauveren & Co.
Deze onderneming was hier vanaf 1903 gevestigd.

Korte Houtstraat 24 – Van Praag
De heer Van Praag was na mei 1903 depothouder van de koosjere broodfabriek van A. I. de Haan & Co.

Korte Houtstraat 26 – Depothouder L. Nol
L. Nol was tot mei 1903 depothouder van de koosjere broodfabriek van A. I. de Haan & Co.

Korte Houtstraat 26 – Nathan Presser en Judith Hamburg
Op 10 juni 1914 waren Nathan Presser (Amsterdam, 22 december 1834) en Judith Hamburg (Amsterdam, juli 1834), die op dit adres woonden, zestig jaar getrouwd. Zij hadden vier kinderen; Vogeltje (Amsterdam, – Westerbork, ), Mozes Amsterdam, – Auschwitz, ), Sara (Amsterdam, 9 september 1871 – Amsterdam, 19 december 1926) en Sientje (Amsterdam, – Sobibor,

Korte Houtstraat 34 – M. M. Emmerik
Vanaf 1900 verschijnen er advertenties van deze vishandelaar op dit adres. Meijer Emmerik (Amsterdam, 3 juni 1861) was gehuwd met Elisabeth Lessing (Amsterdam, 14 augustus 1860).

Korte Houtstraat 34 – Antoine (Antoon) Hendrik Prenger
Volgens de persoonskaart woonde Antoon op dit adres vanaf 25 oktober 1943. Hij had op deze straat een oud-ijzer opslagplaats en speelde een belangrijke rol tijdens de knokpartijen op 11 februari 1943. Derhalve het verhaal over Antoon op zijn eigen pagina.

Korte Houtstraat 41 – fruit- en comestibles B. Nebig
Rond 1923 was hier de fruit- en comestibleszaak van B. Nebig gevestigd.

Korte Houtstraat 41-2 – Kunst en Arbeid
In september 1911 werd de toneelvereniging Kunst en Arbeid opgericht met als artistiek leider Jacob Lierens. Het secretariaat was op dit adres gevestigd bij de heer M. Segerius (vermoedelijk Michiel Zegerius, Utrecht, 28 september 1861 – Amsterdam, 9 juli 1926).

Korte Houtstraat – synagoge
Deze synagoge heeft bestaan tot 1673 en was van de Poolse gemeente. Deze gemeente sloot zich toen aan bij de Hoogduitse gemeente, nadat het stadsbestuur afzonderlijke Poolse bijeenkomsten verboden had.

Korte Houtstraat – Jakob Jehuda Leon
Jacob Jehuda Leon (1602 – 1675) werd in 1896 in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland genoemd aangezien hij de tempel in Jeruzalem in kleine stukjes hout had nagemaakt. Volgens het artikel woonde Jacob in deze straat.

 

 

bron:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 6 aug 1875, Santilhano, nummer 21
ibidem, 1 sep 1893, Wagenaar, nummer 3
ibidem, 16 maart 1894, Boas, nummer 22
ibidem, 24 dec 1909, Stork, nummer 9
ibidem, 14 sep 1917, Koopman, nummer 1
ibidem, 30 sep 1921, Quiros, nummer 3
Stadsarchief Amsterdam, persoonskaart Antoine Hendrik Prenger
Wally de Lang, Waterlooplein, de laatste joodse bewoners van de nummers 64 – 78 (Amsterdam 2017) 33
I A Wagenaar, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 25-06-1886, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 09-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000567023:mpeg21:p00004
verbouwing synagoge, Binnenland. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 22-04-1887, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 09-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000558001:mpeg21:p00002
H. Mouw, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 08-07-1887, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 09-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000558012:mpeg21:p00004
nummer synagoge, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 16-12-1887, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 09-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000558035:mpeg21:p00003
poelier Melkman, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 25-01-1889, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 09-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000559041:mpeg21:p00003
Zeehandelaar, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 26-04-1889, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 09-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000559056:mpeg21:p00002
Wagenaar, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 09-05-1890, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 09-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000560004:mpeg21:p00002
Wagenaar, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 03-04-1891, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 09-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000560052:mpeg21:p00002
H E Polak, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 10-03-1893, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 09-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000564067:mpeg21:p00008
Ondersteuning zij ons doel, Binnenland.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 19-07-1895, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 10-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000562013:mpeg21:p00002
Witteboon & Gompers, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 04-09-1896, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 10-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000562100:mpeg21:p00008
Jakob Jehuda Leon, FEUILLETON.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 20-11-1896, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 10-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000562112:mpeg21:p00001
Vrede zij ons doel, Binnenland.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 18-06-1897, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 10-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000565016:mpeg21:p00005
Witteboon, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 23-09-1898, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 10-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000563031:mpeg21:p00006
H. Mauw, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 10-03-1899, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 10-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000563059:mpeg21:p00003
Willem Stork, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 17-03-1899, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 10-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000563060:mpeg21:p00007
Willem Stork, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 06-10-1899, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 10-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000563100:mpeg21:p00003
M. M. Emmerik, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 09-11-1900, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000568039:mpeg21:p00006
verkoop Resjied tob, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 13-09-1901, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 11-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000568086:mpeg21:p00003
uitstelverkoop Resjied Tob, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 04-10-1901, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 11-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000568090:mpeg21:p00004
barbier Vischschraper, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 13-09-1901, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000568086:mpeg21:p00006
Bronkhorst, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 10-10-1902, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000575033:mpeg21:p00006
Nol/Van Praag, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 15-05-1903, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 11-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000575072:mpeg21:p00003
S J Cauveren & Co, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 18-09-1903, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 11-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000575096:mpeg21:p00008
Filiaal Stork, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 18-09-1903, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 11-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000575096:mpeg21:p00008
Melkman Jodenbreestraat, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 06-09-1907, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 11-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000576084:mpeg21:p00008
Resjiet tob, Binnenland.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 18-08-1911, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000570089:mpeg21:p00002
Kunst en Arbeid, Binnenland.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 15-09-1911, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000570096:mpeg21:p00005
Changarij Sion, Binnenland.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 29-12-1911, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000570116:mpeg21:p00001
Presser-Hamburg, Binnenland.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 15-05-1914, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000573149:mpeg21:p00005
Stadsarchief Amsterdam, Nathan Presser, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1776
S. Lam, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 18-09-1914, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000573169:mpeg21:p00004
S. Lam 70 jaar, Binnenland.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 14-05-1915, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000569011:mpeg21:p00002
Stadsarchief Amsterdam, Simon Salomon Lam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2262
feestrede, Binnenland.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 08-10-1915, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000569035:mpeg21:p00001
Stadsarchief Amsterdam, Levie van der Hoek, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1776.
B. Nebig, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 16-02-1923, p. 16. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000584104:mpeg21:p00016
Semmie Lam 80, “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 05-06-1925, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000585013:mpeg21:p00002
Knapenkoor, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 09-05-1930, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578071:mpeg21:p00011
KINDERKOOR REISJIES TOB.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 09-05-1930, p. 10. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578071:mpeg21:p00010
interieur reisjies touw 1930 Interieur van het Sjoeltje. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 27-11-1930, p. 12. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578100:mpeg21:p00012
restauratie reisjies touw, STADSNIEUWS.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 21-07-1933, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000581021:mpeg21:p00005
Schoontje Koopmans – Levy, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 20-06-1935, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000582017:mpeg21:p00008
Hartog Mouw / Schoontje van Moppes, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 07-05-1875, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872944:mpeg21:p002.
Joel Wagenaar, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1776.
Abraham Zeehandelaar, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1776.
Mozes Lap, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1777.
Barend Presser, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1777.
Hartog Melkman, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1777.
Meijer Emmerik, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1777.
Andries Boas, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1777.

illustratie:
De Telegraaf, 29 maart 1930, Gevogeltemarkt Korte Houtstraat
poelier Melkman, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 25-01-1889, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 09-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000559041:mpeg21:p00003
Witteboon & Gompers, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 04-09-1896, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 10-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000562100:mpeg21:p00008
Wagenaar, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 09-05-1890, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 09-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000560004:mpeg21:p00002
wetsrol, Binnenland.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 16-09-1898, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 10-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000563028:mpeg21:p00006
M. M. Emmerik, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 09-11-1900, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000568039:mpeg21:p00006
verkoop Resjied tob, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 13-09-1901, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 11-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000568086:mpeg21:p00003
Stadsarchief Amsterdam, beeld en geluid / collectie Archief van Jaap Kaas. 1943. Korte Houtstraat 6, ‘Toko Centrum’, de na deportatie leeggehaalde kruidenierswinkel van Mozes Caransa (1910-1943) en Mietje Caransa-van den Berg (1913-1943) © Stadsarchief Amsterdam, ANWX00486000565
Resjiet tob, Binnenland.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 18-08-1911, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000570089:mpeg21:p00002
interieur reisjies touw 1930 Interieur van het Sjoeltje. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 27-11-1930, p. 12. Geraadpleegd op Delpher op 12-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578100:mpeg21:p00012

gepubliceerd:
5 mei 2016

Laatst bijgewerkt:
12 november 2023