Lange Houtstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. De Lange Houtstraat gezien in oostelijke richting. Rechts Lange Houtstraat 10, 12, 14 en hoger (v.r.n.l.). Nummer 14 bouwvallig. 7 februari 1922. Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht: foto’s. ANWZ01097000001

Vlooienburg had de vorm van een rechthoek. Het werd aan de zuidkant omringd door de Binnen-Amstel, aan de westkant door de Zwanenburgwal (die toen ook wel Verversgracht genoemd werd), aan de noordkant door de Houtgracht (of de Joden Houttuinen) en aan de oostkant door de Leprozengracht (of Huiszittengracht). Aan die laatste gracht lag ook de Stroomarkt en werd turf uitgedeeld aan de armen. Op het eiland lagen van oost naar west de Lange Houtstraat en de Zwanenburgstraat. Dwars daarop, van noord naar zuid, lag de Korte Houtstraat.

Lange Houtstraat P 330 – Cacao Pije
J. S. Pije had op dit adres de koosjere Nieuwe Cacao-Handel en verkocht in 1874 naast cacao specerijen, chocolade enz. Vermoedelijk was dit Jacob Pije (Amsterdam, 24 juni 1847) en het adres in de modernere telling was Lange Houtstraat 17.

Lange Houtstraat 1 – smid H. E. Polak
Smid H. E. Polak, die rond 1892 op de Korte Houtstraat 15 woonde, had op dit adres zijn werkplaats.

Lange Houtstraat 3 – Jozef Hartog Hammelburg
Op 29 augustus 1925 vierde Jozef Hartog Hammelburg (Breda, 23 augustus 1912 – Sobibor, 23 april 1943) zijn Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig). Joseph was een zoon van Sander Hammelburg (Nijkerk, – Sobibor, ) en Cato (Caterine) van Straten (Papendrecht, – Sobibor, ). Sander en Cato hadden naast Jozef nog vier kinderen; Betje Clara (Breda, 21 januari 1911 – Amsterdam, 14 april 1930), Hartog Jozef (Breda, 4 juni 1914 – Rotterdam, 12 maart 1997), Jacob Mozes (Amsterdam, 13 april 1921 – Amsterdam, 10 april 1937) en Herman Isaäc (24 april 1923).

Lange Houtstraat 5 – smid J. D. Rokkestikker
Meester smid en slotenmaker J. D. Rokkestikker vestigde zich hier in april 1897 en verhuisde van de Uilenburgerstraat 68. Jacob David Rokkestikker (Amsterdam, 10 maart 1846) en was gehuwd met Roosje van Gelderen (Amsterdam, 8 april 1845) en zij hadden de volgende kinderen: Eva (Leiden, – Auschwitz, ), David (Amsterdam, – Auschwitz, ), Saartje (Amsterdam, 12 februari 1875), Rachel (Amsterdam, – Auschwitz, ), Meijer (Amsterdam, 20 juli 1879), Elisabeth (Amsterdam, 15 maart 1881 – 6 januari 1940) en makelaar Elkan (Amsterdam, – Sobibor, ).

Lange Houtstraat 5 – Rebecca Hondsregt
Op 25 mei 1923 overleed hier de 17-jarige Rebecca Hondsregt (Amsterdam, 7 juli 1906) Rebecca was een dochter van Jacob Hondsregt (Amsterdam, 24 april 1874 – Auschwitz, 5 oktober 1942) en Brechtje Luks (Amsterdam, 7 augustus 1877 – Auschwitz, 5 oktober 1942).

Lange Houtstraat 6 – Loe Lap
Loe Lap werd op dit adres geboren in 1891. Hij was een zeer bekende middenstander met ook na de Tweede Wereldoorlog verschillende zaken in onder andere Amsterdam en Rotterdam.

Lange Houtstraat 7 – Aaron Wagenaar
Op 27 september 1884 werd Aaron Wagenaar (Amsterdam, 18 september 1871) Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig). Aaron was een zoon van kleermaker Abraham David Wagenaar (Amsterdam, 22 september 1829) en Sophia van Sijes (11 maart 1830). Aaron had een oudere zus, Roosje (Amsterdam, – Auschwitz, ) en een jongere broer Eliazer (Amsterdam, 16 januari 1874 – Amsterdam, 25 december 1934).

Lange Houtstraat 7 – Koloniale Waren A. Witteboon
Rond 1911 was hier de zaak in Koloniale Waren van A. Witteboon gevestigd. Asser Witteboon (Amsterdam, – Auschwitz, ) was gehuwd met Hanna Viool (Amsterdam, – Auschwitz, ) en zij hadden de volgende kinderen: Gerrit (Amsterdam, – Auschwitz, ), Eliazer (Amsterdam, – Sobibor, ), Salomon (Amsterdam, – Auschwitz, ), Vrouwtje (Amsterdam, – Sobibor, ) en Mozes (Amsterdam, – Amsterdam, ).
Uit een advertentie uit 1918 is te lezen dat Asser Witteboon toen ook voor maaltijden zorgde.

Lange Houtstraat 8-2 – Levie Trijtel
Levie Trijtel werd op dit adres op 31 augustus 1919 80 jaar oud.

Lange Houtstraat 9 – synagoge
Op dit adres was eerst het bedehuis van “Gemiloes Chasodiem” gevestigd. Daarna werd een nieuwe synagoge gebouwd, later de Lange Houtstraatsynagoge genoemd. Op 19 maart 1894 werd de bouw van deze sjoel aanbesteed. Op 3 mei 1894 werd de eerste steen gelegd door de opperrabbijn. Op 31 maart 1896 werd de synagoge ingewijd. Via de link het uitgebreide verhaal én een foto van de synagoge.

Lange Houtstraat 10 – meester loodgieter J. Bolle
J. Bolle was meesterloodgieter en was hier rond 1898 gevestigd.

Lange Houtstraat 11 – A. Koster
Rond 1884 woonde op dit adres A. Koster. Hij was betrokken bij de stoom-paasbroodfabriek (matze) ‘De Vlijt’ van Hes, Cosman & Co van de Rapenburgerstraat 44. A. M. Koster was directeur begrafenissen bij de Nederlandsch Israëlitische Gemeente en verhuisde in november 1884 naar het Waterlooplein 7, ten huize van de heer A. B. Konijn.

Lange Houtstraat 11-13 – bakkerij Van Thijn
Op 2 oktober 1924 werd hier de tweede bakkerij geopend van N. V. Van Thijn’s Bakkerijen die al een vestiging hadden op de Jodenbreestraat 66-68.

Lange Houtstraat 12 – M. de Vries
Waker en ziekenverpleger M. de Vries verhuisde in juli 1896 van dit adres naar de Jodenbreestraat 20.

Lange Houtstraat 12 – E. Markus
E. Markus vestigde zich hier als waker en ziekenverpleger in november 1898. Daarvoor was hij op de Valkenburgerstraat gevestigd.

Lange Houtstraat 13 – Abraham Josef Swalff
Abraham Josef Swalff werd op dit adres geboren. Was hij Slome Duikelaar?

Lange Houtstraat 15 – manufacturen Bruinvels
Rond 1883 was hier de manufacturenzaak van B. Bruinvels gevestigd.

Lange Houtstraat 15hs – Jacob van Embden
Jacob van Embden (Amsterdam, – Sobibor, ) vierde op 7 februari 1914 zijn Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig). Hij was een zoon van Philip van Embden (Amsterdam, – Amsterdam, ) en Mietje Groen (Amsterdam, – Amsterdam, ). Jacob huwde later met Rebecca de Rood (Amsterdam, – Sobibor, ) en zij kregen een zoon Juda Abraham (Amsterdam, – Dorohucza, ). Ten tijde van de oorlog woonde het gezin van Jacob op de Plantage Muidergracht 67-3.

Lange Houtstraat 17 – N. E. Polak
N. E. Polak was barbier en in 1892 adverteerde hij met “scheren met een zalfje”, wat voor orthodoxe mannen een oplossing was aangezien een scheermes voor hen niet is toegestaan.

Lange Houtstraat 19 – R. a Catan
R. a Catan woonde hier rond 1880 en was ziekenoppasser.

Lange Houtstraat 20 – A. M. Slier
A. M. Slier was penningmeester van de Toneelvereeniging Vriendentrouw en woonde op dit adres rond 1893.

Lange Houtstraat 22 – S. Italiaander
Rond 1883 was S. Italiaander secretaris van de vereniging ‘Vrede zij ons doel’. Aanstaande bruidsparen konden financieel ondersteund worden bij hun huwelijk mits ze een bewijs van minvermogendheid konden overleggen.

Lange Houtstraat 22 – Durant Taxi – onderneming
M. Slier opende in oktober 1930 zijn taxi-onderneming

Lange Houtstraat 23 – Izak de Leeuw
Op 12 september 1877 werd Izak de Leeuw door het Nederlands Israëlitisch Armbestuur toegelaten als waker, ziekenoppasser en lavementzetter.

Lange Houtstraat 24 – David Costima
David A. Costima was ziekenverpleger en waker en woonde op dit adres in 1895. Daar adverteerde hij mee, volgens de gegevens bij het Stadsarchief Amsterdam was hij horlogemaker. David Costima (Amsterdam, – Amsterdam, ) was gehuwd met Schoontje van Moppes (Amsterdam, – Amsterdam, ) en hadden zij de volgende kinderen: Golde (Amsterdam, – Auschwitz, ), Abraham (Amsterdam, – Sobibor, ), Anna (Amsterdam, – Sobibor, ), Arnold (Amsterdam, 18 juli 1883), Isaac (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Arnold (Amsterdam, – Auschwitz, ).

Lange Houtstraat 24a-1 – Michel Zegerius
Op 8 juli 1926 overleed hier op 64-jarige leeftijd Michel Zegerius (Amsterdam, 28 september 1861).

Lange Houtstraat 24c – machinale brei-inrichting G. Kan
In 1906 was hier de machinale brei-inrichting van mevrouw G. Kan gevestigd.

Lange Houtstraat 26 – Karel Samas
Op dit adres vierde Karel Samas op 31 mei 1902 zijn Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig). Karel (Amsterdam, – Auschwitz, ) werd later kok van beroep. Tijdens de oorlog woonde Karel met zijn gezin op het Valeriusplein 18hs. Karel was gehuwd met Sophia Eckstein (Groningen, – Auschwitz, ) en zij hadden twee kinderen; Coenraad (Amsterdam, – Polen, ) en Salomo (Rotterdam, – Auschwitz, ). Karel was een zoon van Salomo Abraham Samas (Amsterdam, 2 september 1852) en Rachel Ferrares (Amsterdam, 21 januari 1852). Karel en Sophia woonden met hun gezin een tijd in Rotterdam, onder andere op de Mauritsweg 20.

Lange Houtstraat 31 – Antoine (Antoon) Hendrik Prenger
Volgens de persoonskaart woonde Antoon op dit adres tot 25 oktober 1943. Hij had op de Korte Houtstraat een oud-ijzer opslagplaats en speelde een belangrijke rol tijdens de knokpartijen op 11 februari 1943. Derhalve het verhaal over Antoon op zijn eigen pagina.

Lange Houtstraat 31-3 – Marianne Sluijter en Hijman Reens
Op 18 december 1924 huwde Marianne Sluijter (Amsterdam, – Amsterdam, ) en onderwijzer aan de MULO Hijman Reens (Amsterdam, 27 februari 1901 – Voorburg, 15 maart 1978) en op dit adres werd de receptie gehouden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleven Hijman en Marianne in Batavia in Nederlands-Indië. Marianne en Hijman kregen twee dochters.

Lange Houtstraat 32 – H. Kijl
In 1906 woonde H. Kijl op dit adres.

Lange Houtstraat 33 – Barend Tak
Op 26 oktober 1918 overleed hier, op de leeftijd van 26 jaar, Barend Tak (Amsterdam, 28 april 1892 – Amsterdam, 26 oktober 1918). Barend was gehuwd met Sarah Cartoof (Londen, – Ravensbrück, ). Sarah hertrouwde op 1 augustus 1923 met bontwerker Barend Roe (Amsterdam, – Amsterdam, ).Met haar eerste echtgenoot had Sarah twee dochters; Vrouwtje (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Branca (Amsterdam, – Ravensbrück, ). Het gezin Roe-Cartoof woonde op de Swammerdamstraat 56-3. Haar tweede echtgenoot werd op de vlucht neergeschoten op de Panamakade en overleed in het Wilhelmina Gasthuis.

Lange Houtstraat 36 – Salomon Izak
Salomon Izak (Groningen, 18 februari 1846) woonde hier voor zijn overlijden op 4 januari 1909. Hij was gehuwd met Saartje Frank (Meppel, 15 oktober 1843) en zij hadden drie kinderen; Marianna Sara (Groningen, 5 juli 1875), Herman (Amsterdam, 31 juli 1878 – Randwick, Australië, 16 september 1943) en Lea (Amsterdam, 12 augustus 1880 – 1958).

Lange Houtstraat 38hs – Izaac Salomon van Coevorden en Sophia Groenteman
Op 25 oktober 1919 hielden Izaac en Sophia hier een receptie vanwege hun verloving. Ze trouwden op 21 maart 1923.
Kleermaker Izaac Salomon van Coevorden (Groningen, – Auschwitz, ) en naaister Sophia Groenteman (Amsterdam, – Auschwitz, ) kregen een zoon Levie (1924) en een dochter Jetje (Amsterdam, – Auschwitz, ) en woonden ten tijde van de oorlog op de Nieuwe Achtergracht 59hs. Jetje was leerling-coupeuse bij de lingerie- en confectiefabriek SIDVA. Zoon Levie overleefde de oorlog.

Lange Houtstraat 39 – lompenhandel De Jong
Naast de opslagplaats voor lompen e.d. die S. de Jong al had op nummer 58 werd op 14 mei 1905 op dit adres een lompenhandel van hetzelfde bedrijf gevestigd.

Lange Houtstraat 40 – drogist Jacob Tak
Deze zaak in drogerijen, specerijen en verbandartikelen van Jacob Tak werd geopend op 16 juni 1900. Jacob B. Tak was bovendien een gediplomeerd waker en een gediplomeerd zieken- en zenuwenlijders verpleger.

Lange Houtstraat 40-2 – Eva Groenteman – Kan
Op 20-jarige leeftijd overleed hier op 3 juni 1922 Eva Groenteman – Kan (Amsterdam, 15 juli 1902), echtgenote van Elkan Groenteman (Amsterdam, 5 mei 1896 – Amsterdam, 28 april 1933). Eva was een dochter van Mozes Kan (Amsterdam, 29 december 1853 – Amsterdam, 12 februari 1918) en Elisabeth Cohen Bromet (Amsterdam, 10 september 1859 – Amsterdam, 23 oktober 1935).

Lange Houtstraat 40-3 – D. Herschel
D. Herschel was in 1927 secretaris van de boottochtvereniging ‘Kindergenot’. Er waren verschillende van dit soort (Joodse) verenigingen en zij organiseerden voor velen het uitstapje van het jaar, een boottocht.

Lange Houtstraat 41 – I. Koekoek
I. Koekoek was rond 1886 depothouder voor matzebakkerij A. I. de Haan & Co.

Lange Houtstraat 41 – Samuel Kleerekoper
Samuel Kleerekoper nam in april 1897 de bakkerij annex kruidenierswinkel van I. Koekoek over.

Lange Houtstraat 41 – G. Norden – Bloemendal
G. Norden – Bloemendal bood zich in september 1897 aan als kok voor bruiloften en partijen.

Lange Houtstraat 42-44 – Matzebakker Goudeket
De Fa. Goudeket was een matzebakker in deze straat. In 1872 werd deze paasbroodbakkerij van J. S. Goudeket geopend.

Lange Houtstraat 45 – A. Metz
A. Metz woonde hier rond 1893 en was bestuurslid van de Toneel-Vereeniging T. O. V. E. N. I. D. O.

Lange Houtstraat 47 – Mozes Barend
Op 24 juli 1880 werd Mozes Barend (), zoon van Abraham Barend (Amsterdam, 1841) en Marianna Barend – Mouw (Amsterdam, 14 december 1838 – Amsterdam, 16 maart 1926) Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig) en de receptie werd op dit adres, het woonhuis, gehouden.  Abraham Barend was rond 1880 een actief lid van de synagoge in deze straat. Zoon Hartog Barend (Amsterdam, – Amsterdam, ) werd op 29 december 1884 Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig).

Lange Houtstraat 50 – Eerste Toneel-vereeniging Eendracht en Weldoen
Rond 1892 woonde de secretaris van deze toneelvereniging op dit adres, de heer M. Gobetz.

Lange Houtstraat 51 – weduwe Kleerekooper
Weduwe Kleerekooper was in 1880 een van de depothouders van de matzefabriek van A. I. de Haan & Co.

Lange Houtstraat 52 – Salomon Speelman
Op 5 januari 1895 werd Salomon Speelman (Amsterdam, – Auschwitz, ) kerkelijk meerderjarig. Hij was een zoon van Pinas Speelman en Leentje Hes. Ten tijde van de oorlog woonde Salomon op het Waterlooplein 84-2.

Lange Houtstraat 52 – Israël Moscou
Op 49-jarige leeftijd overleed hier op 16 augustus 1915 diamantversteller Israël Moscou (Amsterdam, – Amsterdam, ). Israël was gehuwd met Rachel Jacobs (Den Helder, 24 februari 1870). Rachel en Israël hadden twee dochters, Lena (Amsterdam, – Sobibor, ) en Vrouwtje (Amsterdam, – Sobibor, ).

Lange Houtstraat 55 – Comestibles S. Konijn – Lam
Mejuffrouw S. Konijn – Lam verplaatste in september 1893 haar zaak in Comestibles en Grutterswaren van dit adres naar de Lepelstraat 48. In maart 1894 bleek de zaak van S. Konijn hier gevestigd.

Lange Houtstraat 55 – M. Gobetz
M. Gobetz was in 1904 bestuurdlid van de Vereniging Ohabè Zedaka Menachem Abelim en woonde op dit adres.

Lange Houtstraat 56 – Hijman Swalef en Schoontje Waterman
Hijman Swalef (Amsterdam, 3 april 1819) en Schoontje Waterman (Amsterdam, 14 juni 1819) vierden op dit adres op 10 augustus 1896 hun 55-jarig huwelijk.

Lange Houtstraat 57 – M. Rijndorp
M. Rijndorp was ziekenoppasser en waker en adverteerde vanaf dit adres in 1883.

Lange Houtstraat 58 – A. van der Woude
Rond 1893 had A. van der Woude op dit adres een handel in lompen, beenderen, koper en oud ijzer.

Volksleven Amsterdam. Inkoop van vodden, beenen en metalen tegen de hoogste waarde. Lange Houtstraat 58. Prentbriefkaart 1905. Collectie Stadsarchief Amsterdam: prentbriefkaarten. PBKD00442000030

Lange Houtstraat 58-60 – M. S. de Jong
M. S. de Jong had op dit adres in 1899, en op de Batavierstraat 49, een lompen- en metalenhandel. Op dit adres was het pakhuis gevestigd (foto). In februari 1898 werd de zaak in een advertentie ‘de concurrent’ genoemd. Rond 1901 werd de zaak door Salomon (Sal) Alexander de Jong (Mijdrecht, – Amsterdam, ) gedreven. In 1902 werd de vestiging in de Batavierstraat opgeheven, in 1903 was de zaak ook op de Waterlooplein 86 gevestigd onder de naam S. de Jong & Zonen. Het kantoor was na november 1914 op de Lange Houtstraat 65 gevestigd.
Dit pand bleef een lompenpakhuis tot november 1945, toen het pand werd gesloopt. Lees verder.

Lange Houtstraat 59 – Maurice van Rooijen
Op 28 april 1923 vierde Maurice van Rooijen zijn Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig). Maurice was een zoon van Jetje Engelander (Amsterdam, – Sobibor, ) en Aaron van Rooijen (Amsterdam, – Auschwitz, ). Aaron en Jetje woonde aan het begin van de oorlog op de Kraaipanstraat 44hs.

Lange Houtstraat 61 – barbier I. Kool
Deze barbier was hier rond 1894 gevestigd. In 1900 adverteerde Z. Kool vanaf dit adres als barbier en likdoornsnijder.

Lange Houtstraat 65 – kruidenier Neeter
Deze kruidenier was hier rond 1905 gevestigd.

Lange Houtstraat 65-3 – Vrachtdoender
Op dit adres woonde Alexander Vrachtdoender.

Lange Houtstraat 67 – S. de Jong & Zoon
S. de Jong en Zoon vroeg vanaf dit adres in 1916 oude fietsbanden, autobanden e.d. te koop.

Lange Houtstraat – Ruben Potts
Ruben Potts werd in deze straat geboren en hij schetste zijn herinneringen aan zijn jeugd.

 

 

bron:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 13 feb 1874, Pije, nummer P 330
ibidem, 7 sep 1883, Rijndorp, nummer 57
ibidem, 2 sep 1892, Polak, nummer 17
ibidem, 14 juni 1895, Costima, nummer 24
ibidem, 17 feb 1899, M S de Jong, nummer 58
ibidem, 24 nov 1916, S de Jong, nummer 67
“Advertentie Paasbroodbakkerij”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 20-12-1872. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873550:mpeg21:a0013
Stadsarchief Amsterdam, persoonskaart Antoine Hendrik Prenger
Wally de Lang, Waterlooplein, de laatste joodse bewoners van de nummers 64 – 78 (Amsterdam 2017) 33
Stadarchief Amsterdam, David Costima, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1778
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Costima
Matzebakkerij Goudeket, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 20-12-1872, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873550:mpeg21:p004
Hartog Mouw / Schoontje van Moppes, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 07-05-1875, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872944:mpeg21:p002
Izak de Leeuw, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 14-09-1877, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871924:mpeg21:p004
Mozes Barend, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 16-07-1880, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860702:mpeg21:p003
R a Catan, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 03-09-1880, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860709:mpeg21:p003
Weduwe Kleerekooper, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 24-09-1880, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860712:mpeg21:p003
Bruinveld, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 20-04-1883, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860910:mpeg21:p003
Vrede zij ons doel, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-09-1883, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871459:mpeg21:p003
Koster, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 14-03-1884, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871483:mpeg21:p004
Stadsarchief Amsterdam, Abraham David Wagenaar, Overgenomen delen, archiefnummer 5416, inventarisnummer 45
Aaron Wagenaar, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 26-09-1884, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871511:mpeg21:p003
A M Koster, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-11-1884, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871520:mpeg21:p003
Hartog Barend, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 12-12-1884, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871522:mpeg21:p003
I. Koekoek, De ondergeteekenden, Depôthouders van. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 18-06-1886, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872122:mpeg21:p003
H. E. Polak, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 08-07-1892, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858567:mpeg21:p003
Gobetz, toneelvereniging, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 21-10-1892, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858581:mpeg21:p006
A. Metz, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-02-1893, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858597:mpeg21:p003
A. van der Woude, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 17-03-1893, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858616:mpeg21:p006
A. M. Slier, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 07-07-1893, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858075:mpeg21:p006
S. Konijn – Lam, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 22-09-1893, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858086:mpeg21:p003
Aanbesteding synagoge, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 16-03-1894, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858111:mpeg21:p007
S. Konijn, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 23-03-1894, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858112:mpeg21:p007
Eerste steen, Binnenland.. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 04-05-1894, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858118:mpeg21:p005
I. Kool, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-09-1894, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858370:mpeg21:p007
Salomon Speelman, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-12-1894, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858383:mpeg21:p006
Inwijding synagoge, Avondschool voor Volwassenen.. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 20-03-1896, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858475:mpeg21:p005
M. de Vries, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-07-1896, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858489:mpeg21:p004
Zwalef-Waterman, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 07-08-1896, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858493:mpeg21:p005|
Stadsarchief Amsterdam, Hijman Jacob Swalef, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1779
Samuel Kleerekoper, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 23-04-1897, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858530:mpeg21:p006
Stadsarchief Amsterdam, Jacob David Philip Rokkestikker, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1778
Jacob David Rokkestikker, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-04-1897, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858531:mpeg21:p003
G. Norden – Bloemendal, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-09-1897, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873318:mpeg21:p006
De Concurrent, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 18-02-1898, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873302:mpeg21:p003
J. Bolle, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 16-09-1898, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858707:mpeg21:p008
E. Markus, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 11-11-1898, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858715:mpeg21:p004
Jacob Tak, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-06-1900, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874259:mpeg21:p008
Jacob Tak, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-06-1900, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874259:mpeg21:p008
Z. Kool, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 21-09-1900, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874273:mpeg21:p003
Stadsarchief Amsterdam, Jacob Pije, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1777
Stadsarchief Amsterdam, Lange Houtstraat 58, Woningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 135
Stadsarchief Amsterdam, Salomo Abraham Samas, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1777
Karel Samas, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 23-05-1902, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874152:mpeg21:p006
Gobetz, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 08-04-1904, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871697:mpeg21:p004
S. de Jong & Zonen, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 02-09-1904, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871749:mpeg21:p003
S. de Jong (30) Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 12-05-1905, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871682:mpeg21:p004
Neeter, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 29-09-1905, p. 10. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871805:mpeg21:p010
G. Kan, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 27-07-1906, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871848:mpeg21:p007
H. Kijl, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 19-09-1906, p. 12. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871856:mpeg21:p012
Stadsarchief Amsterdam, Salomon Izak, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1677
S. Izak, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-01-1909, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872674:mpeg21:p006
A. Witteboon, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 22-09-1911, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859347:mpeg21:p020
Stadsarchief Amsterdam, A. Witteboon, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 1691
Jacob van Embden, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-01-1914, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860295:mpeg21:p006
De Jong, kantoor, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 06-11-1914, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859538:mpeg21:p004
Israel Moscou, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 20-08-1915, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859578:mpeg21:p003
Stadsarchief Amsterdam, Israël Moscou, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1774
Witteboon maaltijden, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 24-05-1918, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860559:mpeg21:p008
Barend Roe, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/234190/barend-roe
Barend Tak, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 01-11-1918, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859703:mpeg21:p006
Trijtel, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 29-08-1919, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859746:mpeg21:p006
huwelijk Groenteman – van Coevorden, Familiebericht. “De Amstelbode”. Amsterdam, 22-03-1923, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSAA06:165663068:mpeg21:p00006
Stadsarchief Amsterdam, Izaac Salomon van Coevorden, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 157
verloving Groenteman – Van Coevorden, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 24-10-1919, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859754:mpeg21:p006
Elisabeth Groenteman – Kan, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 09-06-1922, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874057:mpeg21:p006
Maurice van Rooijen, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 20-04-1923, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874100:mpeg21:p007
Rebecca Hondsregt, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 01-06-1923, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872438:mpeg21:p006
Bakkerij Van Thijn, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 26-09-1924, p. 24. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872507:mpeg21:p024
Hijman Reens, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 12-12-1924, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872518:mpeg21:p006
Stadsarchief Amsterdam, Hijman Reens, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1154
Stadsarchief Amsterdam, Sander Hammelburg, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 310
Jozef Hartog Hammelburg, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 21-08-1925, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871877:mpeg21:p007
Stadsarchief Amsterdam, Michel Zegerius, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 1725
BOOTTOCHTVEREEN. „KINDERGENOT”.. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-01-1927, p. 14. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858162:mpeg21:p014
M. Slier, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-10-1930, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858638:mpeg21:p006

illustratie:
Volksleven Amsterdam. Inkoop van vodden, beenen en metalen tegen de hoogste waarde. Lange Houtstraat 58 (1905), stadsarchief Amsterdam beeldbank PBKD00442000030
“Advertentie Paasbroodbakkerij”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 20-12-1872. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873550:mpeg21:a0013
Izak de Leeuw, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 14-09-1877, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871924:mpeg21:p004
Aanbesteding synagoge, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 16-03-1894, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858111:mpeg21:p007
S. Konijn, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 23-03-1894, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858112:mpeg21:p007
Salomon Speelman, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-12-1894, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 13-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858383:mpeg21:p006
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. De Lange Houtstraat gezien in oostelijke richting. Rechts Lange Houtstraat 10, 12, 14 en hoger (v.r.n.l.). Nummer 14 bouwvallig. 7 februari 1922. Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht: foto’s. ANWZ01097000001
Karel Samas, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 23-05-1902, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874152:mpeg21:p006
S. de Jong (30) Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 12-05-1905, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871682:mpeg21:p004
Jacob van Embden, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-01-1914, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860295:mpeg21:p006
Witteboon maaltijden, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 24-05-1918, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 15-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860559:mpeg21:p008
Maurice van Rooijen, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 20-04-1923, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874100:mpeg21:p007
Bakkerij Van Thijn, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 26-09-1924, p. 24. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872507:mpeg21:p024
Hijman Reens, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 12-12-1924, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872518:mpeg21:p006
Jozef Hartog Hammelburg, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 21-08-1925, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871877:mpeg21:p007

gepubliceerd:
5 mei 2016

Laatst bijgewerkt:
15 januari 2022