Spinozastraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Spinozastraat 2. De Amsterdamsche inrichting voor ooglijders. Collectie Stadsarchief Amsterdam: los beeldmateriaal. 1875. 010194001862

De Spinozastraat is een straat in het centrum van Amsterdam. De straat werd in 1872 vernoemd naar Baruch de Spinoza (1632-1672). De Spinozastraat ligt achter de Sarphatistraat, bij het Weesperplein, en ligt aan de Singelgracht, tegenover de Mauritskade. Vanwege de Joodse achtergrond van Spinoza werd de straat tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse bezetters door burgemeester Voûte op 14 augustus 1942 samen met de al bestaande Andrieszkade hernoemd tot de Andrieszstraat, een vernoeming naar Herwig Andriesz, een burgemeester van Amsterdam uit de vijftiende eeuw. Direct na de oorlog (mei 1945) werd de gehele straat Spinozastraat genoemd.

Spinozastraat 1 – makelaar in assurantiën en hypotheken Davidson
In 1906 was makelaar in assurantiën en hypotheken A. Davidson op dit adres gevestigd.

Spinozastraat 2 – de Amsterdamse inrichting voor ooglijders
Deze instelling was op dit adres gevestigd.

Spinozastraat 2 – Consultatiebureau voor Joodse Zenuw- en Zielsziekten
Op dit adres was in 1925 dit consultatiebureau gevestigd. Het bureau was opgericht door de Vereniging Centraal Israëlietisch Krankzinnigengesticht in Nederland. Dr. Herman de Levie (Groningen, 23 februari 1895 – Den Haag, 21 november 1977) en zuster Van Esso hielden elke woensdagavond zitting, er kon dan kosteloos advies worden ingewonnen.

Spinozastraat 3 – S. A. Sanders
S. A. Sanders was in 1892 1e secretaris van Juno, een liefdadigheidsvereniging. Deze vereniging zamelde kinderkleding in en deelde deze uit aan leerlingen van scholen.

Spinozastraat 3 – redactie Nieuw Israëlietisch Weekblad
In augustus 1929 werd de redactie van het Nieuw Israëlietisch Weekblad op dit adres gevestigd.

Spinozastraat 5 – Elias Barentz
Elias Barentz (Amsterdam, 9 oktober 1858 – Amsterdam, 9 juli 1924) woonde hier in 1898. Hij was betrokken bij een comité dat een liefdadigheid opzette voor een gezin met acht kinderen.  Elias was gehuwd met Maartje de Leeuw (Amsterdam, 10 april 1863 – Auschwitz, 12 februari 1943) en op 25 februari 1899 werd hun zoon Louis (Amsterdam, 18 februari 1886) kerkelijk meerderjarig. De andere zonen in het gezin waren Elkan (Amsterdam, 23 januari 1883), Marcus (Amsterdam, – Auschwitz, ), Jacob (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Salomon (Amsterdam, 13 oktober 1890 – Eindhoven, 2 september 1968). In het begin van de oorlog woonde Maartje boven de drogisterij van haar zoon Marcus op Rapenburg 95hs, in oktober 1942 staat als adres de Kloveniersburgwal 17hs aangetekend op de gezinskaart.

Spinozastraat 5hs – Nathaniël Waterman
Vanaf 1945 het woonhuis van de vooraanstaande kankeronderzoeker Nathaniël Waterman (Rotterdam, 17 maart 1883 – Amsterdam, 31 januari 1961). Het gezin Waterman woonde voor de oorlog op de Huddekade 3. In 1941 moest het Anthoni van Leeuwenhoekziekenhuis hem op last van de bezetter ontslaan. Nathaniël werd op 23 september 1943 naar Westerbork getransporteerd. In november 1943 mocht hij terugkeren naar Amsterdam om een laboratorium op te zetten waar hij onderzoek deed naar de carcinogene werking van kleurstoffen. Nathaniëls vrouw, Mien Rippe (1882 -1970), bleef in die tijd als gijzelaar achter in Westerbork.
Nathaniel en Mien hadden drie kinderen, Elisabeth Henderina Adolphine (Rotterdam, – Auschwitz, ), Adolf Henri (Rotterdam, – Mauthausen, ) en architect Leon Hijman Paul (Rotterdam, 1912 – Londen, 1 september 1988). Zoon Leon was de architect van het Sinaï-centrum, de herdenkingsruimte in de Hollandse Schouwburg en de synagoge Liberaal Joodse Gemeente in de Jacob Soetendorpstraat, de gevel van Valeriusstraat 55 en het Centraal Joods Kinderhuis (Amstel 1964/65).

Spinozastraat 5 – J. Vredenburg
J. Vredenburg woonde op dit adres in 1932 en was mohel (besnijder).

Spinozastraat 7 – E. D. Abrahams
E. D. Abrahams woonde op dit adres in 1930 en was secretaris van Mekour Chajiem.

Spinozastraat 11 – Catella
In 1886 zocht de heer Catella een meisje voor de keuken.

Spinozastraat 11 – J. Teixeira de Mattos
In 1907 was J. Teixeira de Mattos penningmeester van Misgab Lajeled (toevlucht voor het kind). In 1917 was hij voorzitter van de regenten van het Nederlands-Israëlitisch Meisjesweeshuis op de Rapenburgerstraat. Waarschijnlijk was dit commissionair Jacob Teixeira de Mattos (Amsterdam, 3 juli 1851) die gehuwd was met Abigael Lopes Cardozo (Amsterdam, 10 november 1866). Zij waren de ouders van schilder Joseph Teixeira de Mattos (Spinozastraat 23).

Spinozastraat 13 – Elisabeth du Mosch
Wijkverpleegster Elisabeth du Mosch (Hoorn, – Amsterdam, ) verhuisde in mei 1923 van dit adres naar de Nicolaas Maesstraat 110. Ten tijde van de oorlog woonde Elisabeth op de Plantage Middenlaan 48 in Amsterdam. Onder druk van de omstandigheden heeft zij op een dag tussen 7 en 29 april 1943 een einde aan haar leven gemaakt.

Spinozastraat 15 – D. I. Ricardo
D. I. Ricardo was in 1897 voorzitter van het genootschap ‘Beriet Jietschak. In dat jaar werd er een bode voor deze instelling gevraagd. Ricardo was ook collecteur van de Nederlandse Staatsloterij.

Spinozastraat 17 – Eppy Alvarez Vega
Eppy Alvarez Vega verloofde zich op 19 september 1930 met Sam Neeter.

Spinozastraat 19 – Cato Mesritz en Arnold de Jong
Cato en Arnold verloofden zich op 10 maart 1909.

Spinozastraat 19 – E. Kisch en B. Levie
E. Kisch en de heer B. Levie verloofden zich op 28 mei 1910.

Spinozastraat 19 – Elsje de Vries en Salomon van Praag Sigaar
Op 23 januari 1918 verloofde tandarts Elsje de Vries (Amsterdam, – Sobibor, ) zich met Salomon van Praag Sigaar (Amsterdam, – Amsterdam, ). Zij trouwden op 17 juli 1918. Elsje en Salomon kregen drie kinderen; Sara Elisabeth (Amsterdam, – Sobibor, ), Helena Henriëtte (Amsterdam, – Sobibor, ) en Maja Belia (Hamburg, – Sobibor, ).
Het gezin woonde op verschillende adressen in Amsterdam. In 1922 gingen ze naar Hamburg waar Elsje haar tandartsenbul behaalde en dochter Maja Belia kreeg. Ze keerden in 1933 terug naar Amsterdam en Elsje haalde vervolgens haar Nederlandse bul in 1935, aan de Universiteit van Utrecht. Daarna kon zij zich als tandarts in Amsterdam vestigen. In de jaren naar de oorlog toe hebben Elsje en haar man zich ingespannen voor Joodse vluchtelingen uit Oostenrijk en Duitsland. Deze hulp is haar op een venijnig artikel in Volk en Vaderland komen te staan.

Spinozastraat 19 – Elias S. Hen
Hier woonde Elias Hen (Amsterdam, – Sobibor, ), hoofd van de godsdienstschool. Ten tijde van de oorlog woonde Elias op de Spinozastraat 27hs.

Spinozastraat 21 – H. Figatner – Kurz
In augustus 1898 beviel H. Figatner – Kurz van een zoon. Dit was het orthodoxe gezin van Hillel Figatner (Krakau, 14 februari 1864 – Antwerpen, 17 februari 1929) en Esther Kurz (Podgorge, 17 maart 1864 – Amsterdam, 19 december 1917).
Zij kregen de volgende kinderen: Antonia (Antwerpen, 9 oktober 1889 – 1968), Adele (Antwerpen, 13 oktober 1890), koopman in diamant Samuel Leib (Podgorge / Krakau, 28 april 1892), Sara (Amsterdam, 16 februari 1893),  Rebecca (Amsterdam, 27 april 1896 – 1976), Joseph (Amsterdam, 18 augustus 1898 – New York, 18 december 1991) en Salomon (Amsterdam, 25 juni 1901). Hillel was in 1903 lid van een comité dat een broodbezorger, zijn ziekelijke vrouw en zeven kinderen wilde ondersteunen door het inzamelen van geld. Het gezin woonde ook nog op dit adres toen S. Vega op hetzelfde adres woonde (1905).

Spinozastraat 21 – S. Vega
S. Vega was firmant in de firma S. en ). Vega die in de vleeshal op de Nieuwe Kerkstraat bank 22 had. S. Vega woonde op dit adres in 1904.

Spinozastraat 21hs – zitplaatsen
In augustus 1923 werden zitplaatsen te huur aangeboden in de Grote Synagoge.

Spinozastraat 23 – L. A. van Wezel
L. A. van Wezel was in 1890 een bestuurder van de Vereniging tot de bevordering van het onderwijs aan minvermogende Israëlitische kinderen.

Spinozastraat 23 – Joseph Teixeira de Mattos
In 1917 woonde Joseph Teixeira de Mattos (Amsterdam, 29 juli 1892 – Parijs, 22 juni 1971) hier. Hij was kunstschilder en hij gaf ook privéles tekenen. In 1922 verloofde hij zich met Suzanna Charlotte Rodrigues Lopes. Het huwelijk duurde negen haar en liep uit op een echtscheiding. In 1935 hetrouwde Joseph met de Deense Ellen Hansen en verhuisde in 1938 naar Parijs, waar hij uiteindelijk ook zou overlijden. Hij werd begraven op het Cimetière du Montparnasse.

Spinozastraat 25 – Liefdadigheid door Vriendschap
De secretaris van deze vereniging, S. Goedkind, woonde in 1897 op dit adres.

Spinozastraat 25 – makelaar Manheim
In 1898 was op dit adres makelaar Manheim gevestigd.

Spinozastraat 25 – A. Drukker – Suiskind
Het gezin Drukker – Suiskind woonde hier in 1935 en op 3 april werd dochter Yvonne Irène geboren in het Anna-Paviljoen. Vader was Abraham Drukker (Amsterdam, 9 oktober 1894 – Amsterdam, 13 december 1964) en moeder was Sophie Suiskind (Enschede, 27 juli 1902 – Amsterdam, 21 juli 1958).

Spinozastraat 27 – vleeschhouwer L. Polak
Vleeschhouwer L. Polak werkte in de Israëlietische Vleeschhal aan de Amstel en had daar bank 17. In 1897 was zijn woonadres Spinozastraat 27.

Spinozastraat 29 – M. Poppelhouwer
Tijdens het begin van de oorlog was hier het vertaal- en stenografenbureau van M. Poppelhouwer gevestigd. Mozes Poppelhouwer was stenotypist (Amsterdam, – Sobibor,

Spinozastraat 29-1 – Machiel Gerritse en Rebecca Goudvis
Machiel en Rebecca hebben in deze straat gewoond, eerst op 23-1 en later op dit adres. Machiel was tabaksmakelaar en werkte op de Nes (zie ook daar voor meer informatie). Machiel en Rebecca overleefden de oorlog en wilden niet meer terug naar dit adres. Ze gingen wonen op de Discusstraat 6hs, een hofje bij de Stadionweg en de Olympiaweg.

Spinozastraat 31 – S. Dasberg
S. Dasberg was in 1907 het adres waar kaarten verkregen konden worden voor een viering van Chanoeka in Odeon aan het Singel. Deze viering was een initiatief van een aantal Amsterdamse zionisten en werd opgeluisterd door verschillende artiesten.

Spinozastraat 31 – Annie A. Namias
Annie woonde hier in 1909. Ze was een gediplomeerd handwerk-onderwijzeres. In 1918 verscheen vanaf dit adres een advertentie van makelaar Jos. (Joseph) A. (Abendana) Namias (Amsterdam, 1 mei 1857 – Amsterdam, 26 maart 1931). Hij was een van de bekendste huizen- en meubilair-makelaars te Amsterdam. Annie was waarschijnlijk zijn dochter Hanna (Amsterdam, 2 april 1888 – Amsterdam, 17 juli 1948). Jos was gehuwd met Rachel Lopes Cardozo (Amsterdam, 23 februari 1865) en zij hadden nog een dochter, Esther (Amsterdam, 4 augustus 1889 – Auschwitz, 3 juli 1944). Lees verder.

 

bron:
algemene informatie via Wikipedia (geraadpleegd 23 november 2020)
Stadsarchief Amsterdam, Waterman, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1224
Bianca Stigter, Atlas van een bezette stad, Amsterdam 1940 – 1945 (Amsterdam 2019) 236, 237
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Waterman (geraadpleegd 23 november 2020)
Leon Hijman Waterman, Database Joods Biografisch Woordenboek,
Waterman, Leon Hijman Paul (Lé) 1912 – 1988 (geraadpleegd 23 november 2020).

“Advertentie Catella”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1886/10/08 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 23-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872138:mpeg21:p004
“Advertentie L. A. van Wezel”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1890/02/21 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 23-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860966:mpeg21:p004
“BINNENLAND. AMSTERDAM, 7 Januari; Sanders”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1892/01/08 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 23-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010861064:mpeg21:p002
“Advertentie Ricardo”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1897/02/12 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 23-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858520:mpeg21:p003
“Liefdadigheid door vriendschap.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1897/03/26 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 23-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858526:mpeg21:p002
“Advertentie Polak”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1897/06/25 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 23-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873270:mpeg21:p006
“Advertentie Barentz”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1898/07/29 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 23-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858700:mpeg21:p004
“Familiebericht Figatner”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1898/08/26 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 23-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000563025:mpeg21:p00006
Stadsarchief Amsterdam, Hillel Figatner, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 401
Stadsarchief Amsterdam, Samuel Leib Figatner, Vreemdelingenregister, archiefnummer 5225, inventarisnummer 947
“Advertentie Manheim”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1898/11/18 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 24-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000563039:mpeg21:p00003
“Familiebericht Louis de Leeuw”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1899/02/17 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 24-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858729:mpeg21:p005
Stadsarchief Amsterdam, Maartje de Leeuw, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 496
Stadsarchief Amsterdam, Jacob Barentz, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1748
Stadsarchief Amsterdam, Salomon Barentz, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1274
“Advertentie keukenmeisje”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1901/01/25 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 24-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874291:mpeg21:p006
“Advertentie Hillel Figatner comité”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1903/01/23 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 24-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874187:mpeg21:p008
“Advertentie S en O Vega”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1904/05/27 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 24-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000571009:mpeg21:p00006
“Advertentie Figatner”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1905/03/31 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 24-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000571052:mpeg21:p00002
“Advertentie Davidson”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1906/05/18 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 24-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871838:mpeg21:p004
“Binnenland Dasberg.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1907/12/06 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 24-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000576098:mpeg21:p00002
“BINNENLAND Teixeira de Mattos.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1907/12/06 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 25-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872649:mpeg21:p002
“Familiebericht Mesritz en De Jong”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1909/03/12 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 25-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872682:mpeg21:p006
“Advertentie Namias”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1909/09/03 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 25-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872742:mpeg21:p003
“Familiebericht Kisch”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1910/05/13 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 25-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872783:mpeg21:p005
“Advertentie Meisjesweeshuis”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1916/04/28 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 25-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000569067:mpeg21:p00003
“Advertentie Teixeira”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1917/03/23 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860498:mpeg21:p007
“Familiebericht Teixeira de Mattos”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 1922/06/13 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010655330:mpeg21:p003
Stadsarchief Amsterdam, Jacob Teixeira de Mattos, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2145
Stadsarchief Amsterdam, Salomon van Praag Sigaar, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 651
“Familiebericht Van Praag Sigaar”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1918/01/25 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860542:mpeg21:p006
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Van Praag Sigaar – de Vries (geraadpleegd 26 november 2020).
“Advertentie Jos A. Namias”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1918/04/12 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860553:mpeg21:p004
“Advertentie E. du Mosch”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1923/05/04 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874102:mpeg21:p008
“Advertentie zitplaatsen”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1923/08/03 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872449:mpeg21:p008
“Advertentie Elias Hen”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1923/08/24 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000583025:mpeg21:p00012
“Consultatiebureau voor Zenuwpatiënten.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1925/02/20 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872528:mpeg21:p005
“Advertentie redactie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1929/08/23 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874378:mpeg21:p005
“VEREENIGINGSLEVEN Mekour Chajiem”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1930/05/16 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858617:mpeg21:p003
“Familiebericht Neeter Alvarez Vega”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1930/09/19 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578090:mpeg21:p00019
“MOHELIEM TE AMSTERDAM.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1932/06/17 00:00:00, p. 12. Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874782:mpeg21:p012
“Familiebericht Drukker – Suiskind”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1935/04/05 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874565:mpeg21:p006
“Advertentie Poppelhouwer”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 1941/05/23 00:00:00, p. 14. Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318156:mpeg21:p014
Stadsarchief Amsterdam, Machiel Gerritse, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1436
Machiel Gerritse, email B. Gomperts d.d. 1 december 2020
Overlijden Herman de Levie, Familiebericht. “NRC Handelsblad”. Rotterdam, 22-11-1977. Geraadpleegd op Delpher op 08-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000026595:mpeg21:p010
Elisabeth du Mosch, NIOD, Archief Joodse Raad, doos 36d, brief d.d. 29 april 1943
Stadsarchief Amsterdam, Elisabeth du Mosch, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 1024

Illustratie:
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Spinozastraat 2. De Amsterdamsche inrichting voor ooglijders. Collectie Stadsarchief Amsterdam: los beeldmateriaal. 1875. 010194001862
“Advertentie Polak”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1897/06/25 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 23-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873270:mpeg21:p006
“Familiebericht Figatner”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1898/08/26 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 23-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000563025:mpeg21:p00006
“Advertentie keukenmeisje”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1901/01/25 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 24-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874291:mpeg21:p006
“Advertentie S en O Vega”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1904/05/27 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 24-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000571009:mpeg21:p00006
“Advertentie zitplaatsen”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1923/08/03 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872449:mpeg21:p008
“Familiebericht Neeter Alvarez Vega”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1930/09/19 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 26-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578090:mpeg21:p00019

laatst bijgewerkt:
1 december 2020