Stichting Heimisj jaaroverzicht 2023

Een vredig en gezond 2024 en weer bijna een half miljoen bezoekers
In het afgelopen jaar werd het weer duidelijk dat het vertellen van de verhalen van het allergrootste belang is. In al de jaren dat de beide websites bestaan is er nog nooit een jaar geweest waarbij zo’n golf van antisemitisme in ons land te zien was. Het vertellen van de verhalen, het maken van de connectie, is een manier om het antisemitisme te bestrijden. Zeker met de recente gebeurtenissen lijkt dit welhaast naïef, maar het mag nooit worden opgegeven.

Gezond 2024 en weer bijna een half miljoen bezoekers
In januari 2022 werd Stichting Heimisj een feit, de stichting die tot doel heeft Joodsamsterdam.nl en Joodserfgoedrotterdam.nl te ondersteunen tot in de verre toekomst. Daarnaast heeft de stichting een raad van advies en verschijnt dit jaarverslag én het financiële jaarverslag op de website. De ondersteuning is grotendeels financieel en nadat 15 jaar de onkosten voor de websites particulier gedragen werden, worden deze nu met uw hulp door de stichting gedragen.  Wilt u ook helpen, op deze pagina de gegevens.

Door de veranderde organisatiestructuur ontvangt u dit jaarverslag dan ook als een jaarverslag van de Stichting Heimisj. Het financiële en secretariële jaarverslag zullen op de site van Stichting Heimisj verschijnen.

Verleden jaar hebben we de medewerking gekregen voor de kascontrole. Dit duurt iets langer en dat verslag verschijnt zo snel mogelijk.

Al een aantal jaar stabiliseert het aantal bezoekers aan www.joodsamsterdam.nl en www.joodserfgoedrotterdam zich iets onder de half miljoen. Ook dit jaar is weer het geval, zelfs met een toename van 3%.

Jaaroverzicht 2023 in cijfers
In dit overzicht de artikelen die aan de websites www.joodsamsterdam.nl en www.joodserfgoedrotterdam.nl zijn toegevoegd. In 2019 waren dat 142 grote aanpassingen en/of nieuwe artikelen, in 2020 202 stuks, in 2021 208 stuks, in 2022 237 stuks en in 2023 216 stuks.

Bezoek
Het bezoek aan de website werd in 2019 nog gemeten voor beide sites samen, en dat waren toen 337.703 bezoekers. Met ingang van 2020 wordt dit per site gemeten. Voor Rotterdam waren er in 2020 145.027 bezoekers, voor Amsterdam 368.184. Samen dus 513.211, een stijging van bijna 52%, een topjaar voor het bezoek. Voor 2021 konden we voor Amsterdam 358.283 noteren en voor Rotterdam 139.062. Samen dus 497.345. Voor 2022 konden we voor Amsterdam 339.536 noteren en voor Rotterdam 120.334. Samen dus 459.870. In 2023 waren het respectievelijk 349.935 en 124.620 bezoekers, samen 474.555 bezoekers.
Met deze gegevens kan gesteld worden dat de websites zeer goed bezocht worden, dat het bezoek stabiliseert en dat is bereikt zonder reclame en minimale aandacht voor de sites in de pers. Dit jaaroverzicht is overigens als pdf te downloaden.

Abonnees en social media
De sites worden op verschillende manieren gevolgd. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief bedraagt nu 969 personen. Op Facebook worden verschillende pagina’s beheerd. De pagina joodsamsterdam en joodserfgoedrotterdam heeft 1787 volgers, de pagina Joods Amsterdam 2789 volgers, joodserfgoedrotterdam 171 volgers, joodsrotterdam 246 volgers en joodsamsterdam 1779 volgers. Op Twitter worden de sites gevolgd door 850 personen, op Mastodon door 11. Maandelijks ontvangen hiermee zeker 8602 personen de berichten.

De financiële achtergrond
Dit jaar is Stichting Heimisj opgericht en het doel van de stichting is het in stand houden van deze websits, ook voor in de toekomt. De Koninklijke Bibliotheek (KB) maakt al backups van de sites waardoor deze beschikbaar blijven, maar dat zou, wanneer deze websites niet meer worden onderhouden en bijgewerkt, alleen nog bereikbaar zijn via de KB. Met een goede Raad van Advies en de financiële ondersteuning door giften kunnen deze websites tot in de verre toekomst bestaan.

De toekomst
De sites hebben nu, samen, 3504 pagina’s. In verhouding zijn er veel pagina’s daarvan samengesteld door speurwerk in, onder andere, archieven. Daar ga ik mee verder maar ik hoop ook meer (familie)verhalen te horen die de lezers van de sites en nieuwsbrief kennen en die een essentiële toevoeging zijn aan het Joodse erfgoed van Rotterdam en Amsterdam en de omgeving van deze steden.

Samenwerkingen
In het afgelopen jaar zijn er een aantal samenwerkingen voortgezet of begonnen. De betreffende organisaties vindt u onder ‘samenwerking’ op de homepage van Joodsamsterdam.nl en Joodserfgoedrotterdam.nl.

De exclusieve rondleidingen door Rotterdam en Amsterdam en de omgeving van deze steden staan op een aparte website. Desgewenst maak ik rondleidingen op maat. Al het werk wat op joodsamsterdam en joodserfgoedrotterdam te lezen is, is gratis beschikbaar. Voor de rondleidingen worden de gangbare commerciële tarieven berekend.

Overzicht 2023

Joodserfgoed Rotterdam

3 jan – Wifra was een onderneming in sportartikelen waarvan een van de ondernemers Joods was.
7 jan – de Waldeck Pyrmontlaan is toegevoegd.
7 jan – de Zaagmolenkade is toegevoegd.
7 jan – de Ackersdijkstraat is toegevoegd.
7 jan – Maurice Son was een gevierd tandarts in Rotterdam. Hij zorgde voor tandheelkundige hulp voor de armsten en was actief in Joods Rotterdam.
11 jan – het City Theater is toegevoegd aan de website.
16 jan – de Hillevliet is toegevoegd aan de site.
18 jan – Het echtpaar Hartogs-Samson waren de laatste directeuren van het Joodse Oudeliedengesticht en Ziekenhuis in Rotterdam.
22 jan – de Boezemlaan is toegevoegd aan de site.
28 jan – Michael Lampusiak woonde al ver voor de oorlog in Rotterdam en opende in 1956 zijn antiquariaat op de Vierambachtstraat.
2 feb – De Paradijslaan is toegevoegd.
14 feb – Julius Flegenheimer was ondernemer van Weil Hermanos & Cie, een van de grootste graanimporteurs van de stad.
19 feb – Jossel Jacobson en Henriëtte Salmanowitz waren een van de vele ‘oost-Joden’ in Rotterdam.
19 feb – Heinz Joachim Unger was een van de bewoners van het weeshuis in Rotterdam.
21 feb – het echtpaar Bannet – Oesterman was het laatste directeursechtpaar van het Israëlietisch Oudeliedengesticht in Rotterdam.
2 maart – de Beurssteeg is toegevoegd.
5 maart – ‘de zoektocht van Simon’ vertelt het verhaal over Simon Ensel die in 1947 op zoek was naar zijn zoon Jacob.
6 maart – Grietje Hartog was onderwijzeres op de Israëlitische Godsdienstschool aan de Beurssteeg.
11 maart – Cato Polak was verpleegster in het Joodse Ziekenhuis en overleefde een aantal kampen, waaronder Sobibor.
21 maart – de Lieve Verschuierstraat is toegevoegd.
21 maart – de Coolhaven is toegevoegd.
21 maart – de Mathenesserdijk is toegevoegd.
24 maart – Martin Philip Lansberg was apotheker in Rotterdam.
3 april – de C. N. A. Looslaan in Hillegersberg is toegevoegd.
10 april – deze pagina over het Erasmiaans Gymnasium is geüpdatet.
17 april – Godschalk Abraham van den Berg was onder de naam Dumont een bekend artiest uit Rotterdam.
22 april – de Boschlaan is toegevoegd
24 april – de Raephorststraat is toegevoegd.
25 april – Jacob Boonvang was pianist, onder andere in het Luxor. Over hem is er een programma in de Leeszaal Rotterdam West op 15 mei a.s. Informatie via deze link.
28 april – de kaart met de locaties van de bioscopen is bijgewerkt.
28 april – Het Canadahotel was een van de vele landverhuizershotels in Rotterdam rond 1900. Dat hotel werd teruggevonden in de kranten.
30 april – de Molensteeg is toegevoegd.
2 mei – de Adrianalaan in Schiebroek is toegevoegd.
3 mei – Salomon Levie de Reeder baatte een hotel uit op de Houttuin 37-39.
7 mei – de Nieuwstraat is toegevoegd.
14 mei – Vandaag ontvingen we het bericht dat Louise Stein – Sorensen is overleden. Haar verhaal via de link.
18 mei – de pagina over het Roxy Theater is verder uitgebreid.
21 mei – het artikel over Caramelfabriek Benno is uitgebreid.
21 mei – de Gapersteeg is toegevoegd
17 juni – Lodewijk Hamburger was een oprichter van de N. V. Stikstofbindingsindustrie in Dordrecht.
20 juni – de Korte Goudsewagenstraat is toegevoegd.
20 juni – het verhaal over actrice en feministe Rebecca Kiek – Wolffers is toegevoegd.
21 juni – de pagina over de Krattensteeg is aangevuld.
21 juni – de Bergweg is aangevuld.
24 juni – verleden jaar vroegen we wie de bakker met de Jodenster was die op een foto stond. Het is bekend, het verhaal staat hier.
28 juni – het artikel over Matthijs van Rees is uitgebreid.
28 juni – het artikel over een treurig incident in de synagoge Botersloot is ook vertaald in het Hebreeuws (link onderaan Nederlandse versie).
28 juni – de Burgemeester le Fèvre de Montignylaan is een straat in Hillegersberg.
29 juni – Pernis is toegevoegd aan de site.
5 juli – Samuel Kopelman en Johanna Hirsch waren het laatste directeursechtpaar van het Joodse weeshuis in Rotterdam.
12 juli – Simon Bosman werkte zich op van de Zandstraatbuurt tot de Heemraadssingel en was een belangrijk persoon in Joods Rotterdam.
13 juli – L. H. Hillel van Hertzfeld was een onderneming in, onder andere, zuidvruchten.
16 juli – Wat gebeurde er met Rudolf Dasberg voor en tijdens de oorlog en waarom stond hij geregistreerd met een beroep dat niet verwacht werd? Wie weet meer.
22 juli – Daniël en Joseph de la Penha waren ondernemers in Rotterdam in de zeventiende en vroege achttiende eeuw.
30 juli – Hij trad in de voetsporen van zijn vader, die chazzan was en tijdens een dienst in de synagoge aan de Botersloot in Rotterdam overleed. Ook Elias Philipson overleed op jonge leeftijd.
13 aug – Leon Boedels was een beroemde humorist uit de vorige eeuw die in Rotterdam werd geboren.
21 aug – het verhaal over Salomon Manheim en zijn echtgenote Saartje van der Klein.
22 aug – Het echtpaar Kalker – Den Hartogh was een van de directeursechtparen van het Joods Weeshuis.
2 sep – Esther van Rijk (niet te vergissen met haar tante Esther de Boer – van Rijk) was een actrice uit de vorige eeuw.
14 sep – de Katshoek is toegevoegd.
22 sep – de Spiegelnisserkade is toegevoegd.
24 sep – Nieuwerkerk aan den IJssel is toegevoegd.
27 sep – het verhaal over het gezin van Salomon Manheim en Saartje van der Klein.
1 okt – Op de Zeevischmarkt was de drukkerij van Weekblad De Israëliet gevestigd.
2 okt – Sierk Plantinga schreef een recensie van het boek Het Ongeloof van Jacques Noach. Deze recensie mocht worden overgenomen.
15 okt – de Tweede Jerichostraat is toegevoegd.
16 okt – de Vijverweg is toegevoegd.
28 okt – de Eendrachtsstraat is bijgewerkt.
30 okt – de Saftlevenstraat is toegevoegd.
31 okt – de Sint Janstraat is toegevoegd.
6 nov – de Warande is toegevoegd.
10 nov – de Plantage is toegevoegd.
13 nov – het Heiman Dullaertplein is toegevoegd.
18 nov – de Groote Markt is toegevoegd.
25 nov – het verhaal over Sophia Hartog, verzetsstrijder, is aangevuld.
27 nov – De Amsterdammer Simon van Praag werd huisarts in Rotterdam.
28 nov – Simon Philipse was muzikant (pianist) in Rotterdam.
29 nov – Na het bombardement van 14 mei 1940 op Rotterdam werden er in Rotterdam noodwoningen gebouwd. Er waren zelfs drie ‘dorpen’ in de stad die werden gebouwd. Eén van die dorpen was ‘Het Brabantse Dorp‘, met straatnamen vernoemd naar plaatsen in Brabant. Dit dorp stond op de plek waar nu winkelcentrum Zuidplein / Ikaziaziekenhuis is. Wie hier gingen wonen waren Rotterdammers die hun huis waren verloren, waaronder veel bewoners van de armere wijken in de binnenstad. Van enkele van deze straten is ook de Joodse geschiedenis teruggevonden.
1 dec – Meijer Wery was een musicus in Rotterdam.
2 dec – de Stadhoudersweg is toegevoegd.
7 dec – Joodserfgoedrotterdam hield tijdens de viering van Chanoeka een van de toespraken op het Schouwburgplein.
10 dec – Louis Benjamin had voor, tijdens en na de oorlog een advertentiebureau.
14 dec – de Bloemstraat is toegevoegd.
17 dec – Het Samuel Mullerplein is toegevoegd.
24 dec – Sally Gustav Scheiberg had een huidenhandel in Rotterdam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joods Amsterdam

1 jan – in 1894 werd het gezin Cardozo op de Nieuwe Kerkstraat getroffen door een ernstige brand.
2 jan – Maurits Polak was een beroemd standwerker op het Amstelveld en verkocht er scheermesjes.
6 jan – de Sint Luciënsteeg is toegevoegd aan de website.
8 jan – de Korte Niezel is toegevoegd aan de website.
9 jan – de Heinzestraat is toegevoegd
10 jan – De AT5 extra documentaire over de geschiedenis van Joods Amsterdam staat op de media pagina.
11 jan – het Jacob Obrechtplein is toegevoegd aan de site.
15 jan – Samuel Minkenhof was ondernemer in Amsterdam en zijn dochter Guusje werd de eerste vrouwelijke rechter bij de Hoge Raad.
20 jan – Lena Krant was een van de slachtoffers van het Bunkerdrama in Kamp Vught.
20 jan – de Langestraat is toegevoegd.
3 feb – de Korte Leidsedwarsstraat is toegevoegd.
3 feb – Op de Ceintuurbaan 366hs had Abraham Puls zijn prive-politiebureautje tijdens de oorlog.
8 feb – de Overtoom is toegevoegd
10 feb – de Amstelveenseweg is toegevoegd.
12 feb – de Milletstraat is toegevoegd
13 feb – Philip Leonard Meerloo was chiroloog.
13 feb – Van een van de kinderen van de klassenfoto van de President Steynschool is de naam bekend.
15 feb – de Tintorettostraat is toegevoegd.
24 feb – de gebroeders Landau hadden een chocolade- en suikerwerkfabriek in Amsterdam.
8 maart – de Boottochtvereniging Nieuwe Kerkstraat en Omgeving verzorgde jaarlijks een zeer welkom uitstapje voor de bewoners van de Nieuwe Kerkstraat.
9 maart – de Moddermolensteeg lag vlakbij de Sint Antoniessluis.
11 maart – het artikel over de Radio Engros Handel van Sal. Lierens is aangevuld en herzien.
22 maart – De David Lilienthallezing werd dit jaar uitgesproken door Dr. Daniella Zaidman – Mauer in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam. Tijdens deze interessante lezing bleek de rol van de Rotterdamse arts Leon Davids voor de bestrijding van pokken van groot belang geweest te zijn. Het verhaal over Davids stond al op de site.
24 maart – de Schippersstraat is toegevoegd.
24 maart – de verdwenen Eerste Ridderdwarsstraat is toegevoegd.
25 maart – de Brandewijnsteeg is toegevoegd.
28 maart – van 1869 – 1942 was de Handwerkers Vriendenkring van groot belang voor Joods Amsterdam.
1 april – Moritz Calisch was een kunstschilder in Amsterdam.
1 april – Prof. Dr. Hein Walter Wertheimer was fotograaf.
5 april – de ’s Gravesandestraat is toegevoegd.
5 april – de Von Zesenstraat is toegevoegd.
8 april – de pagina over het Joods Montessori Lyceum is aangevuld met nieuwe gegevens.
11 april – de Borssenburgstraat is toegevoegd.
15 april – Dina van Bienen en Louis Busnach overleefden de oorlog in de onderduik.
16 april – Op de Tolstraat staat de Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij.
16 april – Mosiek Hercke Landau was chazzan van de Jacob Obrechtsjoel.
17 april – Judith Sohlberg – van Dijk was een van de zes personen die tijdens de plechtigheid in Yad Vasjem in Jerusalem een toorts aanstak. Het verhaal over haar ouders.
17 april – Lees over de dit jaar door de KNBB ingestelde Jaap Drukker Bokaal, en over Jaap Drukker.
19 april – de Joubertstraat is toegevoegd.
24 april – gegevens over ondernemers in de Korte Houtstraat zijn verder aangevuld
11 mei – Bakker Gans in Weesp was van groot belang voor menig gezin in Amsterdam.
11 mei – ze vocht voor een betere wereld, Rosey Pool.
11 mei – de Eerste Helmersstraat is toegevoegd.
11 mei – het Kattenburgerplein is toegevoegd.
12 mei  – de Hunzestraat is toegevoegd.
15 mei – Bij de presentatie van Joodse Huizen 9 werd gesproken over Berta Fuchs en Laslo Vig.
16 mei – de Nieuwe Looiersstraat is toegevoegd.
18 mei – de Stoofsteeg is toegevoegd.
29 mei – het Markenplein is uitgebreid.
29 mei – er werd een foto gevonden waarbij chometz verbrand werd op het Markenplein.
31 mei – de Houtgracht is aangevuld met nieuwe informatie.
1 juni – de Leprozengracht is aangevuld met nieuwe informatie.
3 juni – Sarah Bernhardt was een beroemd actrice uit Frankrijk met Amsterdamse wortels.
4 juni – Joost Abraham Maurits Meerloo was een bekend psycholoog en verzetsman.
7 juni – Herman Kisch was fotograaf en zuivelhandelaar.
8 juni – Alexander Daniëls was de directeur van een van de meest vooraanstaande diamantslijperijen van de stad.
9 juni – Op Zwanenburgerstraat 12 was diamantslijperij Coster gevestigd.
14 juni – het badhuis op de Uilenburgerstraat was van groot belang voor de Joodse bevolking van deze buurt.
18 juni – Op het Meerhuizenplein 12-1 werd er tijdens een verbouwing een oude foto gevonden. Dit adres had voornamelijk Joodse bewoners. Wie herkent de jongen?
20 juni – de Den Texstraat is bijgewerkt.
24 juni – de Markensteeg is aangevuld.
24 juni – verleden jaar vroegen we wie de bakker met de Jodenster was die op een foto stond. Het is bekend, het verhaal staat hier.
26 juni – er zijn een groot aantal nieuwe gegevens toegevoegd aan de Manegestraat.
26 juni – de Schollenbrugstraat is toegevoegd.
28 juni – Jacques Barth schreef het stuk De Hollandse Schouwburg, verzet op de drempel van deportatie.
2 juli – Carla Simons was schrijfster en journaliste.
5 juli – Engelina (Lien) de Vries was tandarts in Amsterdam.
5 juli – Zacutus Lucitanus kwam in 1625 naar Amsterdam.
10 juli – een oud fotootje dat in een enveloppe weggemoffeld was op de zolder van een huis in de Blasiusstraat in Amsterdam, een huis met een zeer Joodse geschiedenis. Wie herkent de persoon?  Het verhaal en de geschiedenis van het huis.
18 juli – Salomon Bonn was secretaris van het Joodse Begrafeniswezen.
21 juli – Jozef Borer was sjammes van de synagoge op de Swammerdamstraat. Het verhaal over hem en zijn vrouw Czypa Zuckerbrot.
23 juli – de Korte Zwanenburgwal heeft een aparte pagina gekregen.
23 juli – Lien Dreese was actief voor de VARA-radio. Haar verhaal via de link.
27 juli – de Zwanenburgwal is aangevuld met nieuwe gegevens.
30 juli – de Snoekjesgracht is toegevoegd.
3 aug – Mozes Oesterman is een van de vergeten architecten. Zijn nalatenschap is echter zeker aanwezig.
5 aug – ruim twintig jaar bestond de onderwijsinrichting van Abraham Melkman.
13 aug – Leon Boedels was een beroemde humorist uit de vorige eeuw die in Amsterdam furore maakte.
13 aug – Mozes Samuel Eljon-Cohen had een particuliere school waar Samuel Sarphati leerling was.
18 aug – de Zoutkeetsgracht is toegevoegd. Daar was een broodfabriek die (ook) koosjer brood leverde.
18 aug – het Haarlemmerplein is toegevoegd.
21 aug – Hans Bloemendal was ruim zestig jaar chazzan (voorzanger).
26 aug – Vooral in het interbellum was Meijer Streliski een beroemd artiest.
29 aug – de Zoomstraat is toegevoegd.
2 sep – Max Kijzer was journalist en schrijver. Op 3 september 2023 werd er voor hem in Rotterdam een Stolperstein geplaatst.
4 sep – Abraham Carel Wertheim speelde een vooraanstaande rol in Joods Amsterdam.
8 sep – Aerdenhout is toegevoegd aan de website.
10 sep – Heemstede is toegevoegd aan de website.
11 sep – de Grensstraat is toegevoegd.
11 sep – de 2000e pagina op de site is een feit en het is een pagina die reflecteert wat deze site wil. Een plek geven aan de gewone man.  Het verhaal over Meijer Worms en Rosalina Polak en hun zoon Benjamin.
21 sep – Hijman Louis de Jong was een architect van wel een heel bijzonder gebouw in Amsterdam.
25 sep – Welke loofhutten in Amsterdam zijn terug te vinden in de archieven. (Het begin van) een overzicht.
28 sep – Izraël Maroko was een geliefd oppervoorzanger in Amsterdam. Zijn zoon Simon overleefde de oorlog.
1 okt – het Mosveld is toegevoegd
2 okt – Sierk Plantinga schreef een recensie van het boek Het Ongeloof van Jacques Noach. Deze recensie mocht worden overgenomen.
3 okt – Saartje Hamburger was de laatste directrice van het Joods Jongensweeshuis aan de Amstel.
4 okt – Het echtpaar Salomon Frank en Hester van Gelder vormde 21 jaar het directeursechtpaar van het Joods jongensweeshuis aan de Amstel.
5 okt – Mozes Pimentel was een broer van Henriëtte Pimentel (van de crèche op de Plantage Middenlaan). Hij was een gezien chirurg.
9 okt – Gustaf Sigismund Gompen was actief voor tal van Joodse instellingen in Amsterdam en daarbuiten.
13 okt – De opstand in Sobibor was in oktober 1943. Maar daarvoor was er een poging, geleid door Jozeph Jacobs.
24 okt – de Lutmastraat is toegevoegd.
28 okt – Herman Louis Heijermans was gemeentearts in Amsterdam en was actief in de voorlichting.
29 okt – de Courbetstraat is toegevoegd.
12 nov – Samson IJzerkoper was boekverkoper in Amsterdam en woonde met zijn vrouw Keetje Elsas en hun kinderen op de Korte Houtstraat.
20 nov – het Kastanjeplein is toegevoegd aan de website.
20 nov – de Pieter Nieuwlandstraat is toegevoegd.
21 nov – de Zeeburgerstraat is toegevoegd
22 nov – na het vertrek van Apotheek De Castro uit de Muiderstraat was de vrees dat de monumentale gevel zou verdwijnen. Maar goed nieuws, dit stuk Joods erfgoed is behouden.
23 nov – Dr. David Mozes Sluijs was van groot belang voor de Joodse gemeenschap in Nederland.
25 nov – Joseph Chumaceiro was boekbinder in Amsterdam. Zijn verhaal heeft nog een open einde, wellicht kunt u helpen.
26 nov – Jacob Abendana Namias was een telg uit het bekende makelaars-geslacht in Amsterdam.
4 dec – de Grote Wittenburgerstraat is toegevoegd.
11 dec – Metz & Citroen was een grote diamantslijperij op de Rapenburgerstraat.
12 dec – Cohen & Wolder hadden een diamantslijperij op de Rapenburgerstraat.
13 dec – De Vries & Gokkes probeerden op de Rapenburgerstraat 44 een diamantslijperij op te richten.
14 dec – Herman Gerritsen en Marie Parser verkochten ijs op de Rapenburgerstraat 122.
17 dec – Het Kattengat is toegevoegd.
19 dec – De Johann Keplerstraat is toegevoegd.
20 dec – Levie (Louis) Hirschel was voor en in het begin van de bezetting de conservator van Bibliotheca Rosenthaliana.
25 dec – Eduard Gerzon was een van de ondernemers van het Gerzon-concern.
29 dec – de Raadhuisstraat is toegevoegd.